Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OLD ANATOLIAN TURKISH TDE 254 4 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ZİKRİ TURAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Esra Kirik, Res. Asst. Bahri Kus
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
XIII-XV. continues to improve across the centuries to give information about the period of Old Anatolian Turkish, to teach morphological characteristics, phonetic spelling; to inform students about authors and their works.
Dersin İçeriği
The spelling and grammar features of Old Anatolian Turkish; initial period, the works of poets and writers, grammatical features, reading the texts and grammar examinations.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Student knows that Old Anatolian Turkish covers which centuries. Explains it´s place in the general Turkish. Defines what it means for Turkic. Sorts the sources of Old Anatolian Turkish. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C -
2 - Defines the characteristics of Old Anatolian Turkish grammar. 1 - 2 - 4 - 6 - A - B - C -
3 - Reads the texts reflect the characteristics of Old Anatolian Turkish, Examples of words belonging to this period, shows and comments about them. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C -
4 - Establishes between Old Anatolian Turkish and other historical dialects of Turkic, distunguish differences between them. Analyzies the datas that prepared the rising of Oghuz Turkish in Anatolia. 1 - 2 - 4 - 6 - A - B - C -
5 - Obtains grammatical components and rules which are important in passing to Old Anatolian Turkish from Old Turkish. 1 - 2 - 4 - 6 - A - B - C -
6 - Evaluates vocabulary and grammatical features of Old Anatolian Turkish. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The place of Oghuz Turkish in Turkic history and Old Anatolian Turkish Known about the history of the Turkish language resources to be acquired.
2 The entry for Old Anatolian Turkish To read about the history of Turkish language resources.
3 The mixed-language works. History of Turkish language and resource books to be read.
4 Old Anatolian Turkish spelling Related to old Anatolian Turkish resource to read.
5 Phonetic features of Old Anatolian Turkish Backward repeat audio information.
6 Phonetic features of Old Anatolian Turkish The phonetic properties of old Anatolian Turkish to be examined.
7 Morphological features of Old Anatolian Turkish Morphological repetition backward.
8 Morphological features of Old Anatolian Turkish To be examined morphological characteristics of old Anatolian Turkish.
9 Examination (vise) To revise the general topic.
10 Language review of the Old Anatolian texts. To provide examples of old Anatolian Turkish text.
11 Language review of the Old Anatolian texts. Read the examples supplied text.
12 Language review of the Old Anatolian texts. Review be done in texts on phonology and morphology.
13 Language review of the Old Anatolian texts. Review be done in texts on phonology and morphology.
14 Text review and complementary information Review be done in texts on phonology and morphology.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Âşık Paşa, Garib-nâme; Hazırlayan: Kemal Yavuz, TDK Yay.: 764/2, İstanbul, 2002.
ERGİN, Muharrem; Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1994.
GÜLSEVİN, Gürer; Eski Anadolu Türkçesine Ekler, Ankara, 1997.
ÖZKAN, Mustafa; Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi, İstanbul, 1995
TİMURTAŞ, F. Kadri; Eski Türkiye Türkçesi, İstanbul, 1981.
TURAN, Zikri; Eski Anadolu Türkçesinde Ünlü Uzunlukları, Açıksöz Yayınları, Malatya 1993.
TURAN, Zikri; Eski Anadolu Türkçesinde Ol- Cevheri Fiili, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 1996, TDK Yay.: 740, Ankara, 1999, s. 265-285.
TÜRK, Vahit-Şaban DOĞAN-Yasin ŞERİFOĞLU; Eski Anadolu Türkçesi Dersleri, Kesit Yay., İstanbul, 2011.
Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanlığı Yay./1362, Ankara, 1991.
ERCİLASUN, Ahmet Bican; Türk Dili Tarihi, Akçağ Yay., Ankara, 2005

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Students gain the ability of speaking and writing in Turkish language correctly, clearly and literary. X
2 Students be informed about Atatürk’s principles and reforms.
3 Students aim to gain knowledge of a foreign language at a level of which lets them to follow current researches about Turkish Language and Literature field.
4 Students can analyze Turkish language phonetically, grammatically, syntactically and semantically. X
5 Students can evaluate texts written in Turkic languages from the beginning up to modern Turkish literary and grammatically. X
6 Students recognize basic texts of Turkish Language and Literature field; can read and transcribe texts which are representatives of development of Turkic Languages. X
7 Students can evaluate theories of modern and classical literature with regards of literary movements and literary theories and can make critical in point of literature and linguistics.
8 Students can make literary and interdisciplinary scientific researches about literary periods, literary movements and authors in a sense of professional liability.
9 Students comprehend contents of knowledge of dialects and accents; can analyze texts belonging to Turkey Turkish dialects. X
10 Students can make researches about folklore by learning required methods and technics.
11 Students gain the basic knowledge and skills of the ability of making researches and studies in Turkish Language and Literature field. X
12 Students can apply and use their knowledge in academy and in public services which they have gained by their education in Turkish Language and Literature department. X
13 Students gain the awareness of necessity of lifelong learning and gain skills to put it into practice. X
14 Students look out for professional liability and moral values in Turkish Language and Literature field. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Quiz 2 10 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 157
Toplam İş Yükü /25(s) 6.28
Dersin AKTS Kredisi 6.28
; ;