Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POLITICAL HISTORY OF ANCIENT EGYPT TAR 398 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi SELMA PEHLİVAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Comprehending the political history of ancient Egyptian in dynasties Age
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1. To be able to discuss Ancient Egypt and Ancient Kingdoms Period 1 - 2 - 3 -
2 - 2. To be able to understand Ancient Egypt´s Middle Kingdom period 1 - 2 - 3 -
3 - 3. To be able to Understanding of Military Operations of the New Kingdom Period of Ancient Egypt 1 - 2 - 3 -
4 - 4. Observations of the Late Period of Ancient Egypt 1 - 2 - 3 -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Geographical Status of the ancient Egyptian from the Paleolithic Age up to historical periods <br>
2 This Period (I and II. Dynasties Age)
3 Former Imperial Period (2780-2380 BC = III. and IV. Dynasties Age)
4 The end of former Empire and I. Interregnum Period (2260-2165-VIII - X. Dynasties Age )
5 Middle Kingdom (XI.- XII. Dynasties period of about 2065 to 1785 BC)
6 Foreign Policy of the Middle Kingdom Period
7 II. Interregnum Period (about 1785-1580 BC XIII. XVII. Dynasties Age)
8 Struggle of Ancient Egypt for Invasions and its Results
9 Midterm
10 New Empire (about 1580-1085 BC = XVII-XX Dynasty Period)
11 The End of New Empire and III. Interregnum Period
12 Late Period (712-332 BC = 25th and 31st Dynasties Age)
13 New Period: Persian Domination in Ancient Egypt and Hellenism in Egypt
14 History of Egyptian Civilization

Kaynaklar

Ders Notu -Afet İnan, Eski Mısır Tarih Ve Medeniyeti, Ankara, TTK Basımevi, 1987.

- Ekrem Memiş, Eskiçağ Medeniyetleri Tarihi, Ankara, Ekin Kitabevi, 2006.

-Recep Yıldırım, Eskiçağ Tarih Ve Uygarlıkları, Ankara,Saray Matbaacılık, 2011.

-Yusuf Ziya Özer, Mısır Tarihi, TTK, Ankara .

-Ersal Yavi, Necla Yazıcıoğlu Yavi, Tarih Öncesi Çağlardan Günümüze Mısır, İzmir, Yazıcı Yayınevi, 2001.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviUygulama 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Application) 1 5 5
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 135
Toplam İş Yükü /25(s) 5.4
Dersin AKTS Kredisi 5.4
; ;