Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH DEMOGRAPHY IN THE BALKANS TAR 489 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. EBUBEKİR SOFUOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Explaining demographic structure of Balkans
Dersin İçeriği
All ethnic elements that live in Balkans
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains Turkish migrations from Middle Asia 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Explains routes and settlement places of migrations 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - Explains settlement places in Balkans 1 - 3 - 9 - A - F -
4 - Explains struggles of Turks who are in Balkan territories 1 - 2 - 3 - A -
5 - Explains Turks who are controversial 1 - 2 - 3 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Turkish emigrations and their causes from Middle Asia
2 Turkish emigrations and their causes from Middle Asia
3 Settlement places of Turkish emigrations from Middle Asia
4 Turkish tribes which migrate to Balkans: Huns, Avars, Pechenegs 1.
5 Turkish tribes which migrate to Balkans: Huns, Avars, Pechenegs 2.
6 Turkish tribes which migrate to Balkans: Huns, Avars, Pechenegs 3.
7 Turkish tribes which migrate to Balkans: Huns, Avars, Pechenegs 4.
8 Today?s Descendents of Turkish tribes which migrate to Balkans.
9 Midterm Examination
10 Today?s Descendents of Turkish tribes which migrate to Balkans 1.
11 Today?s Descendents of Turkish tribes which migrate to Balkans 2.
12 Today?s Descendents of Turkish tribes which migrate to Balkans 3.
13 Today?s Descendents of Turkish tribes which migrate to Balkans 4
14 Overall Assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Alp, İlker. Pomak Türkleri Kumanlar-Kıpçaklar. Edirne: Trakya Üniv. Yayınları, 2008
Erman Artun. Türk Halk Bilimi. 2. Baskı. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2005
-----------------. Halk Kültürü Araştırmaları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2008
----------------, Adana Köy Seyirlik Oyunlarından Örnekler, http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/3.php
Çağ, Galip. ?Makedonya Yer İsimlerinde Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Hakimiyeti Sırasında Türk Yerleşimine Dair İzler?. Şar Dağlarındaki Genetik Şifreler, Gora Abidesi. Editör: Ebubekir Sofuoğlu. İstanbul: Ukid Yayınları(ty)
Erdem, Mustafa. Kırgız Türkleri Dini ve Sosyal Hayat. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2005
Erdentuğ, Nermin. Hal Köyü´nün Etnolojik Tetkiki. 2. Baskı. Ankara: AÜ, DTCF Yayını, 1968
----------------------, Sosyal Adet ve Gelenekler. Ankara: Kültür Bakanlığı yayını, 1977
Erqalieva, Jannat ve Nurhat Şakuzadaulı. Kazak Kültürü. Almatı: Katev Uluslar arası Eğitim ve Kültür Vakfı, Al-Farabi Kitabevi, 2000
Eröz, Mehmet. Türk Ailesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1977
------------------. Yörükler. İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1991
Hersak, Emil. ?Avarlar; Etnik Yaratılış Tarihlerine Bir Bakış?. Türkler Ansiklopedisi (2)221-247. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002
Gökbel, Ahmet. Kıpçak Türkleri. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000
Güngör, Harun. ?Geleneksel Türk Dininden Anadolu?ya Taşınanlar?. Yaşayan Eski Türk İnançları Bilgi Şöleni:Bildiriler. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Enstitüsü, 2007
Gumilöv, Lev Nikolayeviç. Hazar Çevrsinde Bin Yıl. Çeviren; Ahsen Batur. İstanbul: Birleşik Yayıncılık, 2000
Kadirzade, Kadir İbrahimoğlu. Adetler, inançlar ve Türklerin Soy Kütüğü Meselesi. Türkçesi: Ahmet Doğan,. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005
Kalafat, Yaşar. Doğu Anadolu?da Eski Türk İnançlarının İzleri. 4.baskı. Ankara: Babil Yayınları, 2005
Karadavut, Zekeriya ve Mustafa Aksoy, ?Kırgız Gelenekleri ve Abramzon?, Türk Yurdu, 21 (Kasım 2001). Sayı:171
Kibar, Osman. Türk Kültüründe Ad Verme. Ankara: Akçağ Yayınları, 2005
Memişoğlu, Hüseyin. ?Pomaklar?. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi.(34) 320-322. Ankara: Diyanet Vakfı Yayınları, 2007
Pritsak, Omeljan. ?Türk-Slav Ortak Yaşamı; Güneydoğu Avrupa?nın Türk Göçebeleri?. Türkler Ansiklopedisi (2) 509-521. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2002
Tezcan, Mahmut. Türk Aile Antropolojisi. Ankara: İmge Kitabevi, 2000
Yoloğlu, Güllü, Türklerin Aile Merasimleri, Türkiye Türkçesine Aktaran: Aljira Topalova. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999
Vasary, Istvan. Kumanlar ve Tatarlar: Osmanlı Öncesi Balkanlar?da Doğulu Askerler(1185-1365). Çev. Ali Cevat Akkoyunlu. İstanbul: Yapı Kredi Yay., 2008

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 He has top level knowledge and ability supported by textbooks including current knowledge, practicing devices and instruments as well as the other scientific sources related with auxiliary sciences for history; he uses these knowledge and abilities in his career and researches X
2 He analyzes and evaluates the concepts, idea and data related with history discipline by means of research methods in social sciences’, diagnoses, analyzes and discusses unknown (not studied) subjects, offers proposals based on scientific findings and evidences related with these subjects. X
3 He informs experts or uninformed person related with history discipline, expresses clearly his ideas about his findings to them both written and orally X
4 He has the abilities of critical, creative thinking and analyzing by means of history methodology, makes independent and collective works related with studies in his field. X
5 He takes responsibility and tries to generate solution on the subjects which have not brightened due to deficiency in historical information and data X
6 He knows interest, request and demands of researchers in his field, familiarizes socio-cultural and economic characteristics of his environment; arranges, executes and governs teaching and learning processes befitting these characteristics. He provide students’ effective participation to teaching process. X
7 He aims to learn foreign language to a reasonable extent for understanding present studies in history discipline and for getting across with his collogues. X
8 He has knowledge of using computer; he uses informatics and communication technology. X
9 In his historical researches, he respects social, scientific and ethic values in terms of gathering, analyzing, interpreting and announcing phases of information. X
10 He makes strenuous efforts in developing himself on historical field. He is open minded person. He takes part an active role in developing himself, his institution. He has a great respect for the values of Turkish Society and Principles of Ataturk. X
11 Techniques related to social sciences in historical field, he applies in interdisciplinary studies. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Seminar) 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;