Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS SOS 212 4 2 + 0 2 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NESRİN AKINCI ÇÖTOK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The aim is to examine the relationship between communication and society in age of the global

Dersin İçeriği

Relations between society and society, and its effects on society, and approaches on contents of media, relations between public relations and communication, communication skills, communication management. new approaches in public relations and communication

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to recognize the connections between communication and society 1 - 3 - A - C -
2 - To be able to identify social change and its background 1 - 3 - A - C -
3 - To be able to explain relations between communication process and social and political stuructures 1 - 3 - A - C -
4 - To be able to define differentiation the relations between practise and theory 1 - 3 - A - C -
5 - To be able to describe association with the main concepts of sociology of communication and cognitive skills 1 - 3 - A - C -
6 - To be able to recognize that communication is one of the basic of human rights 1 - 3 - A - C -
7 - To be able to evaluate and inquiry communication theories in sociology 1 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Communication and communication process in society
2 Phases of communication
3 Communication theories: Liberal and authoritarian theories
4 Social responsibility and socialistic theory
5 Development and Pluratistic theories
6 To inquiry, criticize and evalaute the theories of mass communication,
7 Society, communication and the effects of mass media on society and social culture
8 International communication
9 Midterm exam
10 Usage of communication and its types, communication media and planned communication
11 Mass media and Information society
12 Mass communication, ethic, freedom, globalisation
13 Television in Turkey and all the world
14 Usage of communication and its future

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

İletişim Sosyolojisine Başlangıç, Hayati Tüfekçioğlu,Der Yayınevi, İst.1997
Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim,Z. Beril Akıncı, İletişim Yayınları, İst.1998
İletişim, Stuart Sillars,Yard, Doç. Dr. Nüzhet Akın,MEB, 2.b.,İst.1997
İletişim ve Toplum, İrfan Erdoğan, Alemdar Korkmaz, Alp Yayınevi, Ank.
İletişim, Ayseli Usluata, İletişim Yayınları YeniYüzyıl Kitaplığı
Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, Ünsal Oskay, Ank. 1982
İletişimin ABC”si, Ünsal Oskay, Simavi Yay, İst. 1992
İletişimin Kuramları Açısından Kitlelerin Çözülüşü, Ertuğrul Özkök, Tan Yay, Ank. 1985
“Yanlış Bir Başlangıç Kitle İletişimin Araçları ve Gelişme Kalkınma (Modernleşme) Konusundaki Araştırma Gelenekleri “Enformasyon Devrimi Efsanesi, Der. Yusuf Kaplan, Tomas L. Mcphail, Rey Yay. İst. 1991
İletişim alanında Gelişmeler Yeni İletişim Teknolojilerinin Toplumsal ve Siyasal Etkileri (Basılmamış doktora tezi), A.Ü. S. B.F., Ank 1986, Aydın Uğur
İletişim Felsefesine Giriş, Açıköz, H. Mustafa, birey yayıncılık, Mart 2003


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To be able to perceive and evaluate social matters at national and universal level, X
2 To be able to do researches and to improve a method about the sociological problems and produce solutions X
3 To be able to analyze the social conditions in nineteenth century that caused rising of Sociology
4 To be able to evaluate leading theorists and their effects on main theories in twenty century which was the development phase of Sociology
5 To be able to interrogate and pose a question on popular contemporary sociological concepts objectively as globalization, multiculturalism, identity and postmodernism
6 To be able to evaluate sociological process from beginning to current in terms of leading Turkish thinkers at national level X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the universal and local problems concerning society and use significant programs as SPSS ,
8 To be able to understand and solve the particular social problems and closely acquainted with related branches of Sociology
9 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for social problems concerning science as political sciences, history, philosophy, X
10 To have knowledge of a foreign language at a level of being able to follow and use the knowledge in the field of sociology and to communicate with the other colleagues,
11 use informatics and communication technologies with the knowledge of software and hardware at a level that to be a qualified sociologist
12 Both public and private sector to benefit from the different work areas to provide their own equipment to have. In this respect the basic expectations of their own discipline as well as adequate levels of foreign language and computer to be equipped with the knowledge

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 10
Odev 1 20
PerformansGoreviSeminer 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 4 4
Assignment 1 20 20
Performance Task (Laboratory) 1 20 20
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü /25(s) 5.6
Dersin AKTS Kredisi 5.6
; ;