Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COLONIALISM AND NATIONALISM AFTER INDUSTRIAL REVOLUTION TAR 649 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SAFİYE KIRANLAR
Dersi Verenler Prof.Dr. SAFİYE KIRANLAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aftermath of colonialism and causing major changes in the history of the world industrial revolution and nationalism poses the main topics of the course. It reshaped the liquidation of colonialism, nationalism and today maintains its importance and can play a decisive role in world politics. In this course, the disintegration of the establishment of colonial empires, descending at the origins of nationalism and globalization will try to uncover fundamental properties.
Dersin İçeriği
1. İmparatorlukların izlediği yöntemlerin, politikaların genel değerlendirilmesi
2. Sanayi Devrimi ve devrimin sonuçları
3. Milliyetçilikler ve yurttaşlık bilinci
4. Avrupa’nın doğuya bakışı: Oryantalizm
5. Ulus devletlerin kuruluşu ve dinamikleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Evaluation of the general characteristics of the Empire
2 Industrial Revolution and origins
3 Emergence of European colonial empire
4 American, Asian and European colonialism in Africa and experienced in economic, political and social changes
5 Before and after the French Revolution
6 Orientalism
7 The historical development of nationalism and nationalism
8 Midterm
9 First World War occurred before the revolution and its impact on society
10 Independence of the colonies and winning new forms of nationalism
11 The construction of the nation-state and the nation-state transition
12 Second World War social, political and economic transformations
13 After the Cold War: "The Clash of Civilizations" and "Does The End of History" Investigation
14 Discussing

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Ernest Gellner, Milliyetçiliğe Bakmak, İstanbul 1998

Eric Habsbawm, İmparatorluk Çağı 1875-1914, Ankara 1999

Eric Habsbawm, Devrim Çağı, Ankara 2000

Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi, Ankara 2000

Harry Harootunian, İmparatorluğun Yeni Kılığı: Kaybedilen ve Tekrar Ele Geçirilen Paradigma, İstanbul 2006

E.H. Carr, Yirmi Yıl Krizi 1919-1939, İstanbul 2010

Jane Burbank-Frederick Cooper, İmparatorluklar Tarihi, Farklılıkların Yönetimi ve Egemenlik, İstanbul 2011

Herfried Münkler, İmparatorluklar Eski Roma’dan ABD’ye Dünya Egemenliğinin Mantığı, İstanbul 2012

Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, İstanbul 2013

Edward Said, Şarkiyatçılık, İstanbul 2014

Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, İstanbul 2014

Nially Ferguson, Britanya’nın Modern Dünyayı Biçimlendirişi, İstanbul 2015

Benedict Anderson, Hayali Cemaatler Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması, İstanbul 2015

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
3 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
4 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
5 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
6 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
7 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
8 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
9 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
10 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;