Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOURCES OF THE OTTOMAN HISTORY AND THEIR ANALYSIS TAR 631 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ÜMİT EKİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Examine soucers of Ottoman clasical period and its analyzing
Dersin İçeriği
Examine Turkish, Byzantine, Arabic and other western sources about establishment of Ottoman Empire; emerge and rise Ottoman history writing
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Identify Turkish sources 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Analyze Byzantion sources 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Evaluate Arabic sources 1 - 2 - 10 - A - C -
4 - 4) Compare first examples of Ottoman historiography 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Byzantine sources about establishment of Ottoman Empire I : Pachymeres
2 Byzantine sources about establishment of Ottoman Empire II : Evolution of Halkondyles ve Kantakuzen histories
3 Arabic sources on the establishment of Ottoman empire: İbn Batuta and el-Ömerî
4 Ahmedî´s Iskendername and analyzing
5 History of Asıkpasazade and analyzing
6 History of Neşrî and analyzing
7 Oruç Beg History and analyzin
8 Ruhi History ve analyzing
9 Midterm Examination
10 Anonim Tevarih-i Al-i Osman?s
11 Theories about establishment of Ottoman Empire I: Gibbons
12 Theories about establishment of Ottoman Empire II: Wittek
13 Theories about establishment of Ottoman Empire III: Fuat Köprülü
14 Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Ahmedî, İskender-nâme (İnceleme-Tıpkıbasım), Yay. Haz. İsmail Ünver, Ankara, 1983.
Âşıkpaşazâde Tarihi, yay. Haz. Necdet Öztürk, İstanbul, 2013.
Neşri Tarihi, yay. Haz., Mehmet Altay Köymen, Ankara, 1983.
Oruç Bey Tarihi, yay. Haz. Hüseyin Nihal Atsız, İstanbul, 2011.
Anonim Tevarih-i Al-i Osman, Yay. Haz.: Nihat Azamat, İstanbul, 1992.
H. A. Gibbons, Osmanlı İmparatorluğu?nun Kuruluşu, İstanbul, 1998.
Paul Wittek, Osmanlı İmparatorluğu?nun Doğuşu, İstanbul, 2013.
Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti?nin Kuruluşu, Ankara, 2004.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
Odev 1 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;