Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
POLITICAL MOVEMENTS IN THE 7TH-8TH CENTURIES ISLAMIC WORLD TAR 635 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KIRKPINAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To have the notice of political events and thoughts in Medieval Islamic World. To figure out the effects of those movements in Islamic World and Europe and to help evaluating future beter.
Dersin İçeriği
The formation of politics in Islam and the degreee of this formation under Four Chalips. The events which effected Shia, Haricies and the formation of Sultanate.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to hold the political situation in Hijaz before Islam 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - To be able to analysis the formation process of Islam State 1 - 2 - 3 - A - F -
3 - To be able to evaluate Caliphate Institution and the election process of Chalips. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To be able to hold political movements in Islamic State 1 - 2 - 3 - 14 - A - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Political Situation in Hijaz before Islam
2 The Formation of Islamic State
3 The issue of Caliphate and Hz. Ebubekir?s Chaliphate
4 Hz. Ömer?s Chaliphate
5 Sura System and Hz. Osman?s Chaliphate
6 Hz. Ali?s Chaliphate and Muaviye?s Chaliphate
7 Chaliph, Chaliphate, Imam, Imamet and their specialities and charges
8 The Formation of Shia
9 Midterm Examination
10 Formation of Harijies and their opinions
11 Witness of Hz. Hüseyin and Tevvabunies
12 Turks?s conversion to Islam and spreading of Alaouite between Turks
13 Mürcie
14 The formation of Kelam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Koyuncu, Mevlüt, ?Medine Şehir Devleti?, SAÜ. Fen Edebiyat Dergisi, Medine Yıl 2009, s.87-103,Volume11,Sayı 2.
C.Zeydan, İslam Medeniyeti Tarihi, İstanbul 1972, Üçdal Neşr.
M.Z.Rayyıs, İslam?da Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul 1990, Nehir Yay.
El-Mevdui, Hilafet ve Saltanat,
V.Akyüz, Hilafetin Saltanata Dönüşmesi, İstanbul 1991, Dergah Yay.
H.Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri, Ankara 1993, TDV. Yay.
H.Yıldız, ?Harici Düşüncenin Gelişimi? Sams. İFD, sayı XI, Samsun 1999.
J.Wellhausen, İlk Siyasi Partiler, (trc. F.Işıltan) Ankara
Ebu Zehra, İslam?da İtikadi Mezhepler Tarihi
B. Lewis, İslam?ın Siyasal Söylemi, (trc. Ü.Oskay),Ankara 2007, Phonix Yay.
M. Hamidullak, İslam Peygamberi, (trc. S.Tuğ),İstanbul m1991, İrfan Yay.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 100
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü /25(s) 4.64
Dersin AKTS Kredisi 4.64
; ;