Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTTOMAN ECONOMY AND ITS RESOURCES TAR 619 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. ARİF BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To define structure of Ottoman economy.
Dersin İçeriği
Structure of Ottoman economy and its effects on social life.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To be able to understand the economic condition of Ottoman State 1 - 2 - 3 - A -
2 - To be able to recognize Ottoman economic thought 1 - 2 - 3 - C -
3 - To be able analyse Ottoman timar system. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To be able analyse Ottoman mukataa system. 1 - 2 - 3 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Ottoman economic thought
2 Statecraft and economy in Ottoman State
3 Emergence of Ottoman timar system
4 Ottoman tax system
5 Trade in Ottoman State
6 Ottoman artisans
7 Malikhane system
8 İltizam system
9 Midterm Examination
10 First Ottoman coin
11 Monetary system in eary Ottoman period
12 Price revolution and Ottoman money
13 Devaluation in Ottoman period
14 General assessment

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1- Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu?nda Devlet ve Ekonomi, İstanbul 2000.
2- Ömer Lütfi Barkan ?Timar?, MEB İA, 12/1, ss. 286-333
3- Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996.
4- Erol Özvar, Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması, İstanbul 2003.
5- Eftal Batmaz, ?İltizam Sisteminin 18. Yüzyıldaki Boyutları? AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, c:XVIII, sayı:29, Ankara 1997 ss.39-50
6- Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu?nda Paranın Tarihi, İstanbul 2000
7- Onur Yıldırım, ?Osmanlı Esnafında Uyum ve Dönüşüm: 1650-1826?, Toplum ve Bilim, Kış, no. 83, s. 146-177.
8- Halil İnalcık-Suraiya Faroqhi, Osmanlı İmparatorluğu?nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I-II, İstanbul 2000.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
2 To gain ability to make data collection, consulting literature and analyzing which form scientific knowledge in the relevant discipline; X
3 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
4 To become skilled in method knowledge and skills related with scientific research process; X
5 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
6 To be experienced to contribute at least one area in scientific studies in the institutional and methodological context X
7 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
8 To gain adequacy to make critical evaluation and synthesis; X
9 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
10 To be open minded for renewal and new ideas and to obtain ability to suggest new ideas. X
11 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
12 To have ability to study interdisciplinary and to adopt theory, method and practices used in the other area to relevant discipline; X
13 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
14 To follow closely technologic advancement, scientific developments and scientific technologies related X
15 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
16 To publish at least one academic study related with thesis (in national or international referred journals-preferred); X
17 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
18 To acquire ability to get across with national and international academic environments related with the area of specialization; X
19 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X
20 To have behavior and ethical sensitivity in conformity with academic life. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;