Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
OTTOMAN STATIA THE COMMUNITY AND ECONOMY TAR 625 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri None
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. YÜCEL ÖZTÜRK
Dersi Verenler Prof.Dr. YÜCEL ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları None
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aims of this course are to apprehend the strategic importance of Caucasus, Turkish culture and civilization developed in Caucasus, establishment and rise of the Crimean Khanate and struggle for this.
Dersin İçeriği
The subtitles of this course are firstly Geographic and strategic situation of Caucasus, political, ethnic, cultural and civilization history of Caucasus; secondly, struggles in the Caucasus, thirdly, the Crimean Peninsula and the history of Crimean Khanate; and then finally, the Regression of Crimean Khanate and Russian expansion.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Comprehends the elements constituting the social structure of the Ottomans. 1 - 2 - A -
2 - Identifies the function of the Ottoman Military Class. 1 - 2 - 3 - A -
3 - Identifies the function of the Ottoman Learned Institution. 1 - 2 - 3 - 14 - C -
4 - Analizes the structure of Ottoman Central Organization and its functions. 1 - 2 - 3 - A -
5 - Identifes and analizes the nature of Ottoman Subjects. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Identifes and analizes the Ottoman economic system. 1 - 2 - 3 - A -
7 - Identifes and analizes the structure of the guils which played an important role in the production system of Ottomans. 1 - 2 - 3 - A -
8 - Questions wheter there is a continuity of the production forces through the course of time. 1 - 2 - 3 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Information about the content and sources of the course
2 The general structure of the Ottoman Society: general outlook to military, scholarship and subject (Raayaa)
3 Administration-military class (dynasty-military )
4 The role scholarship class (role of scholarship in the education and administration)
5 Harem aghas, women in the palace and their effects on the administration and changes of classical Ottoman system
6 The structure of ottoman society in the light of cadastrial survey: subject (raayaa)
7 The structure and funcition of subject (raayaa): to evaluate ekinli, çift, bennak, mücerret and cabas socially and economically.
8 Systems of fief, manor, mukataa and iltizam (land tenure)
9 Midterm examination
10 The bases of ottoman economy: Provisionizm
11 The bases of ottoman economy: fiscalism and traditionalism
12 Production and guilds in the Ottoman State
13 International trade and general outlook to commercial activities in the Ottoman State
14 The situation of traditional ottoman economy versus industrial revolution.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 20 20
Assignment 1 10 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 146
Toplam İş Yükü /25(s) 5.84
Dersin AKTS Kredisi 5.84
; ;