Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MORAL PHILISOPHY FEL 311 5 3 + 0 3 8
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Dersi Verenler Doç.Dr. TUFAN ÇÖTOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The object of this course is to introduce the basic concepts and issues about moral philosophy.
Dersin İçeriği
The philosophical foundation of morals, the distinction of ethics-morals, the approaches of science, religion and philosophy to morals, the place of the concepts of freedom and responsibility in ethics, Normative ethical theories, meta ethical theories and problems of applied ethics.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To comprehend the concepts arising while thinking on morals. 1 - 2 - A -
2 - To be acquainted with the thought of Plato. 1 - 2 - 3 - A -
3 - To be acquainted with the thought of Aristotle. 1 - 2 - 3 - A -
4 - To be acquainted with the thought of Hume. 1 - 2 - 3 - A - B -
5 - To be acquainted with the thought of Kant. 1 - 2 - 3 - A - B -
6 - To discuss about the what-is-it of moral philosophy. 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The subject-matter of Ethics: Moral Discourse and Moral Reasoning.
2 Descriptive, Normative and Meta Ethics.
3 Moral Consciousness, Freedom, Obligation and Duty.
4 Ethics: Grounds and Kinds (Cosmological, Theological, Epistemological).
5 Greek Ethics: Pre-Socratic and Socratic Ethics.
6 Aristotle and Eudaemonist ethics.
7 Theological Perspectives: Outlook to the Middle-Age Ethics.
8 Descartes as a Rationalist; Hume as a Sentimentalist; Spinoza as a Determinist.
9 Midterm exam
10 Kantian Ethics: Freedom and Duty.
11 Existentialist Ethics: Camus and Sartre.
12 Meta Ethical Theories: Intuitionism, Emotivism, Prescriptivism, Naturalism.
13 Post-Modern Ethics.
14 Applied Ethics.

Kaynaklar

Ders Notu [1] Cevizci, A (2002) Etik, Paradigma Yay. İstanbul
Ders Kaynakları [2] Poyraz, H (1996) Dil ve Ahlak, Vadi Yay. Ankara
[3] Akarsu, B (1982) Ahlak Öğretileri, Remzi Kitabevi, İstanbul
[4] Aristoteles (1988) Nikomakhos´a Etik, Çev. S. Babür, Hacettepe Üniv. Yay. Ankara
[5] Aydın, M (1991) Kant ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-İlişkisi, TDV, Ankara
[6] Özlem, D (2004) Etik-Ahlak Felsefesi-, İnkılap Yay. İstanbul
[7] Heimsoeth (1978 Ahlak Denen Bilmece, Çev. Nermi Uygur, İstanbul
[8] Hudson, W.D, (1969) Modern Moral Philosophy, MacMillian Comp. London
[9] Kant, İ (1982) Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi Çev. I. Kuçuradi, Ankara
[10] Kılıç, R (1992) Ahlakın Dini Temeli, TDV, Ankara
[11] Moore, G.E (1903) Meaning and Reference, Oxford Üniv. London
[12] Onart A (1977) Ahlak felsefesinde Doğalcılık Nedir? Felsefe Arkivi, Sayı:20
[13] Sahakian, W.S (1975) Ethics, An Intruduction to Theories and Problems, New York
[14] Tepe, H (1992) Meta Etik: Yirminci Yüzyıl Etiğinde Normatiflik Tartışması, TFK, Ankara
[15] Ülken, H.Z (1946) Ahlak, İstanbul

Döküman Paylaşımı

Kant, Ahlak Felsefesi Ders Notu

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10 To be able to attain and to use the knowledge about philosophy and history of science.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 15
PerformansGoreviSeminer 1 15
PerformansGoreviSeminer 2 15
PerformansGoreviSeminer 3 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 15 15
Assignment 1 15 15
Performance Task (Laboratory) 1 15 15
Toplam İş Yükü 189
Toplam İş Yükü /25(s) 7.56
Dersin AKTS Kredisi 7.56
; ;