Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
READING AND WRITING PHILOSOPHICAL TEXTS FEL 223 3 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. YUSUF TURAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. YUSUF TURAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To read the selected classical texts of philosophy.
Dersin İçeriği
Plato’s dialogues, Texts of Aristotle, Selected texts of Descartes, Locke and Kant.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To enumerate in a written presentation at least five of the characteristics of philosophical discourse analysis. 1 - 3 - A - B -
2 - To enumerate at least five of the analysts of philosophical discourse in the context of at least one of their basic problems 1 - 2 - A - B -
3 - To explain in an oral presentation at least seven of the problems of philosophical discourse analysis. 2 - 3 - B -
4 - To establish some connections between at least two concepts which were established in philosophical discourse analysis. 1 - A -
5 - To list in an oral presentation at least five of the constituting elements of philosophical discourse analysis. 1 - A -
6 - To explain the above mentioned elements in a written presentation. 1 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introducing the methods that will be applied in this course
2 Selecting a philosophical work
3 Beginning to read the work
4 Introduction to discussions about how to understand a text
5 Reading-discussion
6 Reading-discussion
7 Reading-discussion
8 Reading-discussion
9 Midterm exam
10 Selecting a new text
11 Reading-discussion
12 Reading-discussion
13 Reading-discussion
14 Reading-discussion

Kaynaklar

Ders Notu Dersin temasına göre aşağıdaki eserlerin en iyi Türkçe edisyonları seçilecektir:
1. Platon, Diyaloglar; Devlet.
2. Aristoteles, Kategoriler; Yorum Üzerine; Retorik; Fizik; Metafizik.
3. Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma
4. Spinoza, Etika.
5. Vico, Yeni Bilim.
6. Hume, İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir Soruşturma.
7. Kant, Saf Aklın Eleştirisi; Pratik Usun Eleştirisi; Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi.
8. Berkeley, İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine.
9. Hegel, Tinin Görüngübilimi; Tarih Felsefesi.
Ders Kaynakları 10. Dersin temasına göre belirlenecek çağdaş felsefe metinleri.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10 To be able to attain and to use the knowledge about philosophy and history of science.

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Odev 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Performance Task (Laboratory) 1 4 4
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü /25(s) 3.52
Dersin AKTS Kredisi 3.52
; ;