Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
17TH-18TH CENTURY WESTERN PHILOSOPHY FEL 204 4 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TANZER YAKAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Reading texts about the emergence of the modern philososphy and about the rationalist and empiricist philosophies, evaluation and examination of the general features of Enlightenment.
Dersin İçeriği
Evaluating and arguing the views of 17th Century Philoosphers. Prensenting the 18th Century Philosophers. Conveying the specific concepts and the debates about them in that era.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Clarifying the concept of method in Bacon and Descartes who are the modern philosophers 1 - 2 - A -
2 - Clarifying Descartes´ understanding of substance 1 - 2 - 3 - A - B -
3 - Arguing about the cartesian dualisms of Malebranche, Spinoza and Leibniz 2 - 3 - A -
4 - Arguing the significance of Spinoza´s metaphysics in the history of philosphy 1 - 2 - 3 - A -
5 - Arguing the reasons of the emergence of the Enlightenment Philosophy 1 - 2 - A - C -
6 - Evaluating the effects of Enlightenment on Modernity 1 - 2 - A -
7 - Arguing the place of Kant in the emergence of Contemporary Philosophy 1 - 2 - B - C -
8 - Evaluating the importance of the three questions of Kant with regards to history of philosophy 1 - 2 - A -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction: What happened in the 17th Century?
2 Descartes and Bacon: New Method
3 Cartesian Philosophy: Dualist Understanding of Subtance
4 Descartes
5 Malebranche
6 Spinoza
7 Leibniz
8 Empiricism versus Rationalism
9 Midterm exam
10 General Evaluation on the Kantian Philosophy
11 Kantian Philosophy
12 Fichte, Schelling
13 Hegel
14 General evaluation

Kaynaklar

Ders Notu Cevizci, Ahmet, “17.yy Batı Felsefesi Tarihi”, Asa Yayıncılık, Bursa, 2004.
Mehmet Saffet, Muasır Avrupa Felsefesi, İstanbul, 1933
Ders Kaynakları Berkeley (1984) Hylas İle Philonus Arasında Üç Konuşma Çev: Sahir Sel, Sosyal Yay., İstanbul
Bumin T (1996) Tartışılan Modernlik, Descartes ve Spinoza, Yapı Kredi Yay., İstanbul
Hünler, S.Z (2003) Üç Adalı, Paradigma Yay., İstanbul
Weber, A (1984) Felsefe Tarihi, Sosyal Yay. İstanbul
Malebranche, (1989) Hakikatin Araştırılması Çev. M. Katırcıoğlu, MEB Yay., İstanbul
Lebniz (1988) Monodoloji Çev. S.Kemal Yetkin, MEB Yay., İstanbul

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To acquire the skill of analytical and synthetic thinking, reading and acquainting, X
2 To be able to understand and judge the philosophical accumulations at local and universal level, X
3 To be able to do researches and to improve a method about the philosophical problems in the sources that are constituted in the field of philosophy, X
4 To be able to connect the universal problems of philosophy with the local problems, X
5 To be able to interrogate the universal problems of mankind, to be able to examine the interrogations in this field, X
6 To be able to deal with the problems of such fields as science, culture and art in a philosophical way, to recognize those questions X
7 To be able to provide the usage of interdisciplinary knowledge for the common and local problems concerning science, religion and art, X
8 To be able to understand, to solve and when necessary to direct the particular problems, X
9 To be able to narrate in writing and in words in a systematic and consistent way the knowledge possessed and suggestions for the solutions of problems, X
10
11

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 5
Odev 2 5
Odev 3 5
Odev 4 5
Odev 5 5
Odev 6 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 8 8
Quiz 2 1 2
Assignment 1 1 1
Toplam İş Yükü 139
Toplam İş Yükü /25(s) 5.56
Dersin AKTS Kredisi 5.56
; ;