Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CRITICISM OF LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH TEG 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The students in Turkey in the Children´s and Youth Literature, a critique of the concept, the author critique, critique of work, draws criticism, criticism of the editor, publisher, and media critique of the critique to come to be able to provide the level and gain critical perspective on them.

Dersin İçeriği

Children, youth, children´s and youth literature and concepts, methods and techniques of criticism, the implementation of these literary texts, publisher and editor criticism, writes and draws criticism, criticism of the media and the family, Criticism implementation of the method, different texts, to determine the ideal child and youth publications

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Children, young people, the concepts of literature and criticism
2 What is the children´s and youth literature? Concepts related discussions.
3 The history of children´s and youth literature
4 The real criticism of children´s literacy
5 Example criticism of the authors
6 Author criticism. In terms of form and content
7 Different types of texts (narrative, story, drama, poetry, etc.). Examination
8 VISA translation of literary criticism
9 Children´s publishing and distribution criticism
10 Children´s literacy critique of the reality of children and the child in terms of relativity
11 Children´s writers and literary critique of ideology
12 Children´s and youth book critique
13 Curriculum for the teaching of reading and reading acquisition critique of culture
14 The results of criticism of children´s and youth literature

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1. Fahri Temizyürek, Namık Kemâl Şahbaz, Zeki Gürel, Çocuk Edebiyatı, Öncü Kitap
2. Sedat Sever, Çocuk ve Edebiyat, Kök yay.
3. Selahattin Dilidüzgün, İletişim Odaklı Türkçe Derslerinde Çocuk Kitapları, Morpa yay.
4. Cüneyt Okay, Eski Harfli Çocuk Dergileri, Kitabevi yay.
5. “ “ ,Meşrutiyet Çocukları, Bordo yay.
6. Kermal Demiray, Çocuk Edebiyatı, MEB yay.
7. Enver Naci Gökşen, Örnekleriyle Çocuk Edebiyatı, Remzi Kitabevi
8. M.Ruhi Şirin, 99 Soruda Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı yay.
9. “ “ “ , Çocuk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Kök yay.
10. “ “ “ , Çocuk Edebiyatı Kültürü, Kök yay.
11. “ “ “ , Masal Atlası, Kök yay.
12. Alev Sınar, Hikâye ve Romanımızda Çocuk, Alfa yay.
13. İbrahim Kıbrıs, Uygulamalı Çocuk Edebiyatı, Eylül Kitap yay.
14. Türk Dili Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ocak 1990
15. Hece Dergisi Çocuk Edebiyatı Özel Sayısı, Ağustos-Eylül 2005
16. M.Sabri Koz, Her Güne Bir Ninni, YKY. 2005
17. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Kültür Bakanlığı yay.
18. Alemdar Yalçın-Gıyasettin Aytaş, Çocuk Edebiyatı, Akçağ yay.
19. Hasan Güleryüz, Yaratıcı Çocuk Edebiyatı, Pegem yay.
20. Cemil Meriç, “Çocuk Edebiyatı”, Kültürden İrfana, İnsan yay. s.307-323
21. Tacettin Şimşek, Erdoğan Erbay,Selahattin Tozlu, Potin ve Şiir, “Emin Hâkî’nin Hayatı ve Eserleri, Suna yay., Erzurum 2005
22. Tacettin Şimşek, Çocuk Edebiyatı, Rengarenk yay.
Orhan Veli, La Fontaine’in Masalları, YKY,


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
Odev 1 20
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;