Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS IME 501 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi ERCAN MASAL
Dersin Yardımcıları Res.Asst.Emine Nur BİLGİÇ
Dersin Kategorisi Genel Eğitim
Dersin Amacı
Rceognize scientific research processes and determine the problems on their field and live the effprt of the solition in scientific processes.
Dersin İçeriği
The basic and scientific concepts (phenomenon, information, absolute, true, wrong, pansophy etc), basic information about the history of science, structure of scientific research, scientific methods and different opinions on these methods, problem, research model, population and sampling, collection of data and data collection methods(quantitive and qualitative data collection methods), data recording, data analysis and reporting
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Deifnes the scince and the basic concepts of science (phenomenon, information, absolute, true, wrong, universal knowledge etc). 1 - 3 - A - C - F -
2 - Realize the basic structure of the scientific research process. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
3 - Develops their own field of research questions and try to define the problems of their own field. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
4 - Defines the basic philosophy is based on qualitative and quantitative methods and recognizes the differences in these two methods. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
5 - Recognize quantitative methods of data collection tools used in and adduce tanır through its own site-spesific problems related to those. 1 - 2 - 3 - A - C - F -
6 - Recognize qualitative research designs. A - C - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The content of the course is to introduce and show examples ofresearch.
2 The basic concepts of scientific research: Science, Scientific Knowledge, Phenomenon, Concept, Principle, law, hypotesis, theory definitions given. Given what has happened and how the survey research process.
3 Review of the origins and history of research methods. How to research how to start and develop research questions highlighting the need. Ensuring the development of site-spesific problems.
4 The process of data collection. Review of the concepts of the universe, sample and variable. Giving information about the methods used in educational research. Describe the problem by developing site-spesific examples of these concepts.
5 Teach quantitative research design and basic concepts about. Developed methods of quantitative determination of site-spesific problems.
6 Quanitative research design data collection routes given and how the form and scale of questionnarie, observation development, given what is happening in the issues to be considered.Quantitative data collection tool over the area-spesific problem or prob
7 Quanitative research design data collection routes given and how the form and scale of questionnarie, observation development, given what is happening in the issues to be considered.Quantitative data collection tool over the area-spesific problem or prob
8 Introduce the varieties of sampling in qualitative research and give examples of spesific problems in the reception area provide qualitative sampling did.
9 MIDTERM EXAM
10 Introduce the varieties of sampling in qualitative research (interview, observation, documant review) and a problem spesific to the interview questions and observation over the documents to ensure the development of.
11 Of how qualitative research, data analysis, review of the issue.
12 Introduction of the research report should have sections and introduction of the issues to be considered during the writing of this report (references, quote a reference, contents, table list etc.).
13 Ensure to live the research process where problems identified in the field.
14 Ensure tol ive the research process where problems identified in the field.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
Odev 1 60
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 6 6
Assignment 1 10 10
Performance Task (Application) 2 10 20
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 158
Toplam İş Yükü /25(s) 6.32
Dersin AKTS Kredisi 6.32
; ;