Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANAGEMENT OF INTERNATIONAL BUSINESS PROCEDURES UTC 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HAKAN TUNAHAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Halil ŞİMDİ
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Managing the international trade operations in globalized world has become increasingly complex. Especially, the planning, organizing and structure of commercial opperations taken place between Turkey and EU and Turkey?s free trade counterparts. In this course the constitution of the background and the management process of global commercial operations will be lectured on by the help of the case studies.
Dersin İçeriği
Basic concepts of international trade, general overview of Turkish foreign trade legistation, delivery types in international trade, commercial and formal documents required in international trade operations.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Has the commanf of the basic thecnical concepts of international trade operations. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Understands the national and global institutions and their functions which guide the international trade. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Gains the ability of applying and understanding the sharement of the risks and costs appeared during the transfer of the goods and services to the customers 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Understands the functions of the electronic and manual official and commercial documents 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General Framework of International Trade, Introduction, Conceptual Explanation. Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
2 National and Global Institutions in International Trade and Their Functions Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
3 Delivery Types in International Trade : Incoterms 2010 Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
4 The Purposes and The Classification of The Documents Used in International Trade Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
5 Circulation Of Goods Certificate, Country of Origin Certificate and Way-Bill Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
6 Certificates of Quality, Standarts, Product Safety and Insurance Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
7 Introduction and Classification of Payment Methods in International Trade, Explanation on Their Risks and Advantages Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
8 Midterm Examination
9 Cash in Advance in International Trade : Basic Information, Parties, Work Flow, Risks, Advantages / Disadvantages and Legislation Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
10 Cash Against Delivery Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008
11 Cash Against Documents Ersan Atalay, Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme, Beta yayınevi, 2012
12 Letter of Credit, UCP600, Advantages and Disadvantages Abdurrahman Özalp, UCP 600?ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitapevi, 2007
13 Types of Letter of Credit Abdurrahman Özalp, UCP 600?ın Kullanılması ve Akreditif, Türkmen Kitapevi, 2007
14 Acceptance Credit and Other Payment Methods Mehmet Melemen, Uygulamalı Uluslararası Ticaret İşlemleri, Türkmen Yayınevi, 2008

Kaynaklar

Ders Notu Lecturer´s Notes
Ders Kaynakları [2] Alkan Mustafa, Erdal, Murat, ?Lojistik ve Dış Ticaret Sözlüğü İngilizce - Türkçe?, Utikad Yayınları, 2007, İstanbul
[3] Yılanlı, Haydar, ?Dış Ticaret İşlemleri?, Beta Basım Yayın, 2003, İstanbul
[4] Durukanoğlu, Nihayet, ?Dış Ticaret Dünyası Örnek Olaylar ve Tablolar?, Beta Basım Yayın, 2006, İstanbul
[5] Kemer, Osman Barbaros, ?Pratik Dış Ticaret Teknikleri Teori ? Uygulama?, Alfa Aktüel Yayınları, 2003, İstanbul
[6] Koban, Emine, ?Dış Ticaret Eğitimi?, Alfa Basım Yayın, 2003, İstanbul
[7] Özalp, Abdurrahman, ?Uluslararası Yeni Kurallar Işığında Dış Ticaret´te Teslim ve Ödeme Şekilleri, Genel ve Bankalar Uygulaması?, Türkmen Kitapevi, 2004, İstanbul
[8] UTİKAD - Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği Yayınları, www.utikad.org.tr

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Possessing high level of knowledge and understanding of scientific materials including up-to-date data, information and facts togather with the skill to manage the processes in the field of international trade. X
2 Understanding the interdisciplinary structure of international trade and having the ability to integrate information from different disciplines. X
3 Having the capability of defining and assuming a problem, developing a solution method, evaluating the results and implementing if needed, in the field of international trade. X
4 Being capable of developing new strategic approaches, political alternatives and drawing up schemes in unpredictable complex situations encountered in implications of international trade. X
5 Having a command of decision making techniques providing a basis for taking initiative within the sphere of competence when faced with a problem. X
6 Being capable of producing local, national and international projects, serving as an executive or manager at such projects. X
7 Being able to choose and implement the right scientific research method in his/her researches. X
8 Questioning his/her knowledge within the scope of the assignments related to his/her area of expertise. X
9 To be in a struggle of being proactive, original and contributive but not passive, in the process of learning and implementation. X
10 Having the capability of oral and written communication skill at least in one foreign language. (European Language Portfolio Global Scale, Level B2) X
11 Can convey the results and processes of his/her studies orally or in written in a comprehensive and systematic manner in national and international environment X
12 Pursuing, teaching and monitoring the scientifc, ethical and social values in the stages of collection, interpretation and announcement of data related to international trade. X
13 Being able to choose the data which will form the scientific information , review the literature in the related area and analyse. X
14 Being capable of analyzing and carrying out the relationships with the stakeholders in the assignmetns assignments related to his/her expertise. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;