Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS IN HEALTH SERVICES TSY 509 1 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MAHMUT AKBOLAT
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş. Gör. Çiğdem UĞAN

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The objectives of the course are:
1. To help students understand the theoretical and practical aspects of applying research models to health management data;
2. To help students understand the types of research design according to research approaches,
3. To develop students´ knowledge and skills in being able to prepare research project proposal and research paper for publication.

Dersin İçeriği

This course focuses on the fundamental stages of research process. Students will gain experience in providing scientific knowledge nursing of specific subject areas, reading research articles, preparing of research proposal and research paper within the scope of this course.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Know the importance of health management research, 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - Explain the main differences between the qualitative and quantitate research approaches, 1 - 2 - 3 - A - B -
3 - Classify the basic steps of the quantitative research process, 1 - 2 - 3 - A - B -
4 - Know the methods and ways of literature search and literature review, 1 - 2 - 3 - 5 - A - B - C -
5 - Use the required resources for defining the research topic 1 - 2 - 3 - 5 - A - B - C -
6 - . Comprehend the basic principles of creating purpose, research question, variable and hypothese the research 1 - 2 - 3 - A - B - C -
7 - Describe the types of research design according to research approaches 1 - 2 - A - B -
8 - Know the basic sampling approaches and methods 1 - 2 - A - B -
9 - Explain the data collection tool and methods, 1 - 2 - A - B -
10 - Explain basic of descriptive and some significance tests how to use data analysis 1 - 2 - A - B -
11 - Explain the basic principles of interpretation and reporting the data 1 - 2 - A - B -
12 - Able to critique the research report, 2 - 3 - A - B -
13 - Able to prepare the research project proposal 1 - 2 - 4 - C - D -
14 - Able to make a complete research 2 - 4 - C - D -
15 - Able to prepare research paper for publication 2 - 4 - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Health managent and the research role, stages of the research process
2 Research topic and the problem statement
3 Literature review/analysis
4 Forming the aim, question and hypothesis in a research
5 The research designs
6 Quantitative research designs
7 Population and sampling
8 Data collection methods
9 Data analysis
10 Reporting and publication of the research results
11 Preparation of research proposal-I
12 Preparation of research proposal-II
13 The ethical issues in research
14 The ethical issues in research Critique research article

Kaynaklar

Ders Notu

Bas Türker, Anket, Seçkin Yayınları, Ankara, 2010.
Bas Türker, Akturan Ulun, Seçkin Yayınları, Ankara, 2008.

Ders Kaynakları


Coşkun Recai, Bayraktaroğlu Serkan, Yıldırım Engin, Altunışık Remzi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitabevi, 2008.
Karasar, Niyazi, Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayın Dağıtım, 2012.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
ProjeTasarim 1 50
PerformansGoreviSeminer 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;