Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ETHICS IN HEALTH MANAGEMENT TSY 514 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HARUN KIRILMAZ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The objective of Ethics in Health Management course is to examine the binding ethic principals in health management. In context of the course, developing attitude shall be focalized appropriate to basic ethic principals valid in ethic models, principals, issues, decision-making period and health management.
Dersin İçeriği
During this course, necessary information shall be provided on ethic principals and responsibilities by emphasizing ethic notions in health management.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To have knowledge about basic concepts and approaches to ethics. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - To have knowledge about professional ethic. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - To have knowledge about managerial ethic. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - To have knowledge and be able to evaluate and comment by analysing on ethic principals expected to be obeyed in the management. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
5 - To have knowledge and be able to evaluate and comment by analysing on non-ethic behaviors in the management. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
6 - To gain knowledge and have strategic point of view regarding ethic decision making process in health management. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - To be able to comprehend basic concepts and approaches regarding ethics in health management at specialist level. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - To have knowledge about ethical theories and basic principles in health management. 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - To have knowledge and be able to evaluate and comment by analysing the ethic issues arising in health management. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
10 - To have evaluate and comment by analysing cases of ethical issues in health care. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
11 - To gain knowledge and have strategic point of view regarding the ethic responsibilities of health organizations and health personnel. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
12 - To have evaluate and comment by analyzing of ethic framework the physician-patient relationship. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
13 - To gain knowledge and have strategic point of view regarding the rights of the patients. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
14 - To have knowledge and be able to evaluate and comment by analysing the issues regarding the legal arrangements relevant to rights of the patients. 1 - 2 - 3 - 4 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts related to ethics İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
2 Professional ethics İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
3 Managerial ethics İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
4 Ethic principals expected to be obeyed in management İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
5 Non-ethic behaviours in management İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
6 Ethic decision making process İnayet Pehlivan Aydın, Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik; Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri
7 Basic ethic concepts in health management Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
8 Ethic theories and basic principals in health management Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
9 Ethic issues arising in health management Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
10 Case analysis regarding ethic issues Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
11 Ethic responsibilities of health institutions and personnel Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
12 The physician-patient relationship analysis of the ethic framework Ferhat Sayım (2011), Sağlık Piyasası ve Etik; Nesrin Çobanoğlu (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği
13 Patient rights Gürkan Sert (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde
14 Legal arrangements on patient rights Gürkan Sert (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde

Kaynaklar

Ders Notu Seedhouse, David (2009), Ethics: The Health of Health Care, Wiley Publishers.
Bradley, Peter ve Amanda Burls (2000), Ethics in Public and Community Health, Routledge.
Sayım, Ferhat (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, Marmara Kitap Merkezi Yayınları.
Çobanoğlu, Nesrin (2009), Kuramsal ve Uygulamalı Tıp Etiği, Eflatun Yayınevi.
Tepe, Harun (2001), Etik ve Meslek Etikleri: Tıp, Çevre, İş, Basın, Hukuk ve Siyaset,Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
Aydın, İnayet Pehlivan (2002), Yönetsel Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Akademi Yayıncılık.
Ders Kaynakları Zengin, Nazmi (2012), Sağlık Çalışanı-Hasta İlişkisinde Güncel Konular Kardelen Yayınları.
Yüksel, Cüneyt (2011), Devlette Etik & Dünyada ve Türkiye´de Kamu Yönetiminde Etik, Yasal Altyapı ve Uluslararası Uygulamalar, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
Kuçuradi, Ioanna (2002), Etik Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
A. A. Stroll, A. A. Long, V. J. Bourke, R. Campbell (2009), Etik Kuramları, Lotus Yayınevi.
Polat, Oğuz (2005), Tıbbi Uygulama Hataları, Klinik-Sosyal-Hukuksal-Etik Boyutları, Seçkin Yayıncılık.
Sharma, Poonam ve Kanika T. Bhal (2004), Managerial Ethics: Dilemmas and Decision Making, Sage Publications.
Özlü, Tevfik (2005), Hasta Hakları: Kuramsal Metinler, Felsefi Arka Plan ve Örnek Olgularla, Timaş Yayınları.
Sert, Gürkan (2004), Hasta Hakları : Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Çerçevesinde, Babil Yayınları.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 25
PerformansGoreviSeminer 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;