Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MANAGEMENT ACCOUNTING EIS 543 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. NEVRAN KARACA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Zülküf ÇEVİK
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aim of this course is to examine advanced topics in management accounting and control. The emphasis will be on contemporary issues in the research and practice of management accounting. An interdisciplinary perspective will be applied throughout the course, tracing out linkages with micro-economics, organization theory and strategic management.
Dersin İçeriği
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - To compare the concepts of Management accounting and Financial Accounting 1 - 2 - 14 - A - C -
2 - To comprehend the Cost concepts and the records cost accounts. 1 - 2 - 14 - A - C -
3 - To set out the accounting information needed by business managers. 1 - 2 - 14 - A - C -
4 - To comprehend the distribution of Raw materials, labor and overhead expenses to the finished products. 1 - 2 - 14 - A - C -
5 - Understand the methods of costing. 1 - 2 - 14 - A - C -
6 - To understand and Identify Costing Methods. 1 - 2 - 14 - A - C -
7 - To comprehend Standard Costing method. 1 - 2 - A - C -
8 - To understand United Production Costing methods. 1 - 2 - A - C -
9 - To comprehend Cost-volume-profit analysis. 1 - 2 - A - C -
10 - To understand the analysis of current cost for management decisions. 1 - 2 - A - C -
11 - To understand the methods of Responsibility Accounting and Transfer Pricing. 1 - 2 - A - C -
12 - To understands the business processes of preparation of budgets. 1 - 2 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Scope of Management Accounting
2 Cost Concepts
3 Cost Analysis and Operation
4 Determining the distribution of costs and expenses
5 Costing Methods
6 Identification of Costing Methods
7 Standard Costing
8 United Production Costing
9 Modern Costing Methods
10 Profit Planning-I
11 Profit Planning-II
12 Current Cost Analysis of Management Decisions
13 Responsibility Accounting and Transfer Pricing
14 Operating Budgets

Kaynaklar

Ders Notu 1. Büyükmirza, Kamil (2003), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara.
2. PEKER, Alparslan (1988), "Modern Yönetim Muhasebesi", Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 53, 4.Bası, İstanbul.
3. Pazarçeviren, Selim (2006), Maliyet Muhasebesi, Sakarya Kitapevi, Genişletilmiş 2. Baskı.
4. Bursal, Nasuhi ve Ercan, Yücel (2002), Maliyet Muhasebesi, Der Yayınları, 9. Basım.
5. Civelek, Muzaffer (2000), Maliyet Muhasebesi, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F., ISBN: 975-8013-48-3.
6. Gürsoy, Cudi Tuncer (1999), Yönetim ve Maliyet Muhasebesi, Beta yayınları, 2. Bası, Eylül.
7. Karcıoğlu, Reşat (2000), Stratejik Maliyet Yönetimi, Aktif Yayınevi, Erzurum.
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
Odev 1 37
Odev 2 38
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 20
Finalin Başarıya Oranı 80
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 1 16
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 8 128
Mid-terms 1 10 10
Assignment 2 12 24
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 193
Toplam İş Yükü /25(s) 7.72
Dersin AKTS Kredisi 7.72
; ;