Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR MBA 516 0 3 + 0 3 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMRAH ÖZSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi OSMAN USLU
Dersin Yardımcıları Res. Assist. Ahmet Karakiraz
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The objective of this course is to teach foundations of individual behaviour; Values, attitudes and Job Satisfaction; Personality and Emotions; motivation; group behaviour; work teams; conflict and negotiations, stress, time management; communication.
Dersin İçeriği
Foundations of individual behaviour; Perception, Attribution, Values, attitudes and Job Satisfaction; Personality and Emotions; motivation; group behaviour;group behaviour; communication; conflict and negotiations, stress, time management.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Composing develeopment of organizational behaviour in managemenet process 1 - 2 - 3 - A - C - D -
2 - Analysing perception, attribution and learning theories. 1 - 2 - 3 - A - C - D -
3 - Evaluating attitutes and group dynamics with samples 1 - 2 - 3 - A - C - D -
4 - Comparing and criticising leadership theories and communication types. 1 - 2 - 3 - A - C - D -
5 - Knowing and examining conflic, stress and time management. 1 - 2 - 3 - A - C - D -
6 - Criticising mobbing and burn-out theories in accordance with criteria. 1 - 2 - 3 - A - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Foundations of individual behaviour
2 Perception and attribution Theories
3 Learning and Personality in Organizations
4 Motivation and Job Satisfactio
5 Attitudes
6 Group Dynamics
7 Midterm Exam
8 Leadership
9 Communication
10 Conflict Management
11 Stress Management
12 Time Management
13 Mobbing
14 Burn-Out

Kaynaklar

Ders Notu Özen Kutanis, Rana (2006) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.
Ders Kaynakları Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay.
Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay.
Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay.
Robbins, S. 2001. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Kaynakçada belirtilen Örgütsel Davranış Kitapları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;