Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCİAL POLİCY CEK 391 5 2 + 0 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. ABDULKADİR ALTINSOY
Dersi Verenler Arş.Gör. ABDULKADİR ALTINSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The aims of this course are to analyse socio-economic evolutions and problems in social and labour life through the historical process and to determine problems of different social groups and to improve solution strategies with social policy instruments.
Dersin İçeriği
In this course, different viewpoints about social policy theories will be researched. In addition to this, subjects such as unemployment, migration, poverty, social problems in Turkey will be discussed. Different social grouups such as family, young people, unemployed people, poors, disabled people will be examined
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - It defines social policy concept from narrow to wider perspective 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
2 - It explains national and international level activities of social policy. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
3 - It explains the concept of trade unions and the process of change in the union rights. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
4 - It discusses the social policy applications in Turkey 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
5 - It develops ideas towards domination of social policies such as peace and solidarity in the society. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
6 - It evaluates significance, reasons and results of overall social policy applications in social sciences. 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
14 Evolution in social state mentality of Turkey in the way to EU and looking for new pradigms.
13 Policies for Turkey?s social problems in public administration (a: local social policy practices in Turkey; b: social municipality and local social development)
12 Policies for Turkey?s socio-economicl problems (a: poverty and struggle with poverty; b: unemployment and active employment policies)
11 Policies for Turkey?s social problems (a: social policy strategies for elderly and disabled people in Turkey; b: Active policy for elderly and disabled people; c: care problems of elderly and disabled people and social policies)
10 Policies for Turkey?s social problems (a: social policies for ragamuffins in Turkey)
9 mid-term exam
8 Basic policies and viewpoints of social evolution and social progress (social structural, demographic structural, social capital, social movements, quality of life, social welfare services and social planning)
7 Social policies that provides social justice (a: distribution of income and welfare; b: social transfers; c: social tax system; d: types of welfare distribution)
6 Social policies for women (a: psycho-social rehabilitation of prostitutes; b: feminst gender policies ve gender mainstreaming)
5 Social policies for family life (a: natural and social foundations of motherhood; b: social policies for violence in family)
4 Social policies for labour life (a: preventions for cop out in work life; b: preventions for mobbing and sexual harassment in work life; c: organizational performance in work life; d: social accountability in organizations)
3 From yesterday to today social state, social security, social aids and social services in Ottoman Empire and Turkish Rebuclic
2 Aims of social policy: social peace, social solidarity, social justice, social integration, social development, welfare, aid.
1 The meaning of social policy as a concept and its historical background

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Selek. Öz; Cihan; Seyyar, Ali; İNSAN KAYNAKLARI TERİMLERİ (ANSİKLOPEDİK SÖZLÜK); Değişim Yayınevi; 2007.
Özdemir, Süleyman; Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İTO Yayınları; İstanbul; 2004.
Seyyar, Ali; İnsan ve Toplum Bilimleri Terimleri (Ansiklopedik Sosyal Bilimler Sözlüğü); Değişim Yayınları; Sakarya; Nisan 2007.
Talas, Cahit; Türkiye´nin Açıklamalı Sosyal Politika Tarihi; Bilgi Yay.; Ankara; 1992.
Şenkal, Abdülkadir; Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika; Alfa yayınları; İstanbul; 2005.
Sözer, Ali Nazım ve Saraç, Coşkun; Türkiye´de Sosyal Hukuk; 2. Baskı; Fakülteler Kitabevi Barış Yay.; İzmir; 1998. Mess Dergisi; Yıl 8; Sayı: 32; Ekim 2003.
Şeker, Mehmet; İslam?da Sosyal Dayanışma Müesseseleri; Diyanet Yay.; No. 240; Ank.; 1987.
Özdemir, Süleyman; Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti, İTO Yayınları; İstanbul; 2004.
Çobanoğlu, Şaban; Mobbing: İşyerinde Duygusal Saldırı ve Mücadele Yöntemleri; Timaş Yayınları; İstanbul; 2005.
Kurtulmuş, Sevgi; Aile Ödenekleri; Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu; Bilim Serisi 102; Ank.; 1997.
Kozak, Erol; Bir Sosyal Siyaset Müessesi Olarak Vakıf; Sakarya Üniversitesi Matbaası; Sayı 7; Adapazarı; 1994.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;