Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BÜLENT KABAŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

This course aims to analyse the transformation of youth cultures in the relational context of media and design forms.

Dersin İçeriği

Today, subcultures make a significant contribution on aspects of multicultural structure. Nevertheless, they are unable to make sense beyond popular culture. In other words, through media youth cultures ironically become a part of the system, which they were opposed to. The course on ‘Youth Cultures, Media and Design’ will examine the transformation of youth cultures in this context.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Students should learn how youth cultures has changed. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Student should learn how youth cultures can influence the society. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Students should understand the importance of the relation between youth cultures, media and design. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The Sociological Roots of Youth Culture
2 Chicago School, Birmingham School
3 Post Subcultural Theory
4 The Equation of Youth Culture and Counterculture
5 Popular Culture and Media: Theoretic Approaches
6 Popular Culture and Media: Theoretic Approaches
7 50’s and 60’s: ‘Beat ve Hip Generation’
8 70’s: ‘Meaning of Style’
9 80’s and Beyond: ‘Consumption and Pleasure Oriented, Media Centered Youth Cultures (Neo-Tribes)’
10 80’s and Beyond: ‘Consumption and Pleasure Oriented, Media Centered Youth Cultures (Neo-Tribes)’
11 Hegemonic Superstructure and Youth Cultures
12 Current Examples of Youth and Design Culture
13 Current Examples of Youth and Design Culture
14 General Evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Thornton, S., Club Cultures: Music, Media and Subcultural Capital, Cambridge: Polity Press, 1995.

Dellaloğlu, B., Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, Ankara: Bağlam Yayınları, 2000.

McGregor, C., Pop Kültür Oluyor, (çev. Gürol Özferendeci), İstanbul: Çivi Yazıları, 2000.

Oskay, Ü., XIX. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul: Der Yayınları, 2000.

Storey, J., Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve Metodlar, (çev. Koray Karaşahin) İstanbul: Babil Yayınları, 2000.

Ritzer, G., Toplumun McDoladlaştırılması: Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen

Karakteri Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.

Muggleton, D., Inside Subculture:The Postmodern Meaning of Style, New York: Oxford International Publishers Ltd., 2002.

Bennett, A., Harris,K. K.,After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture, Houndmills: Macmillan, 2004.

Hebdige, D., Altkültür: Tarzın Anlamı, İstanbul: Babil Yayınları, 2004.

Strinati, D., An Introduction to Theories of Popular Culture, London: Routledge, 2004.

Jenks, C., Subculture: Fragmentation of Social, London: Sage Publication, 2005.

Laughey, D., Music and Youth Culture, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.

Wicke, P., Mozart’tan Madonna’ya: Popüler Müziğin Bir Kültür Tarihi, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2006.

Gelder, K., Subcultures: Cultural Histories and Social Practice, New York: Routledge, 2007.

Storey, J., Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction, London: Longman, 2009.

Konyar, H., Türkiye’de Medya Endüstrisi ile Kurulan ‘Kültürel Farklılıklar’, Ankara: Ütopya Yayınevi, 2011.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
KisaSinav 1 10
Odev 1 50
SozluSinav 1 10
AraSinav 2 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 100
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 1 1
Assignment 2 15 30
Oral Examination 1 1 1
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4.6
Dersin AKTS Kredisi 4.6
; ;