Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PROFESSIONAL RESTORATION I TEZ 429 7 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Basic rules to be followed in the restoration and conservation objectives of the understanding.
Dersin İçeriği
Understanding of the concepts of restoration and conservation, causes of deterioration of materials with different properties and includes measures to be taken to comprehend.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understanding of the concepts of restoration and conservation will have a general knowledge about. 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 12 - 13 - 14 - 16 - A - C - E - F -
2 - Restoration and conservation of the resources associated with the concept of transfer. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - F -
3 - Organic and inorganic materials have information about the group. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 13 - 14 - 16 - A - C - D - F -
4 - Causes of deterioration of materials with different properties and analyze measures to be taken. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - F -
5 - The factors that led to the degradation of paper and about the principles of combat makes planning. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - F -
6 - The paper recognizes the materials used in repair work and offer new suggestions. 1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 9:Simulation 12:Case Study 13:Lab / Workshop 14:Self Study 16:Project Based Learning 6:Motivations to Show 8:Group Study 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework E:Portfolio F:Performance Task D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General information about the period of the course content.
2 Restoration and Conservation issuance of general definitions and basic rules.
3 Granting of organic and inorganic materials and their properties
4 Degradation of Materials: Moisture-Light Temperature.
5 I. Short-term (quiz). Continued to lecture.
6 Causes of deterioration of materials: air pollution, the impact of the materials used in museums, Biological effects
7 Manuscripts and writing materials are used as carriers
8 Papyrus, leather and vellum.
9 Exam.
10 External factors and measures affecting Corruption
11 The paper´s history, making and handmade paper applications.
12 the paper´s history, making and handmade paper applications.
13 the paper´s history, making and handmade paper applications.
14 Workshops, homework assignments and overall evaluation with applications

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Barrow, WJ El Yazmaları ve Belgeler Bozulmaları ve Onarımları. Çev.: Neslihan Uraz. Istanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi Yayınları No: 14, 1992.
Ersoy, Hande Kökten. "Türkiye´deki Taşınabilir Kültür Varlıklarının Konservasyonu Konusunda Etik Birliğinin Sağlanması", I. Ulusal Taşınabilir Kültür Varlıkları Konservasyonu ve Restorasyonu Kolokyumu Bildirileri, Ankara: 6-7 Mayıs 1999,
Kathpalia, Yash Pal., Arşiv malzemelerinin Korunması ve Restorasyonu. Çev.: Nihal Somer. T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Cumhuriyet Arşivi Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 6. Ankara: 1990.
Yıldız, Nuray., Eskiçağda Yazı Malzemeleri ve Yazının Oluşumu. Türk Tarih Kurumu. Ankara: 2000.
Yücel, Ayhan ve A. Serda Kantarcığolu., Müzelerdeki eserlerin Bozulmasında Mikropların Rolü. Kültür Bakanlığı, Ankara: 1997.
Yücel, Erdem., Türkiye´de Müzecilik. Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başvuru ve El Kitapları Dizisi: 5. İstanbul, 1999.
Gazi, Saadet. "Roma´daki Patoloji Enstitüsü". Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni. XXVII. Cilt, 1.sayı, 1978, 99-101
Selçuk, Hayrettin., Müzelerde Böcek ve Küf Kontrolü. İstanbul: 2004.
Sirel, Hülya., Müze Aydınlatmasında Zararlı Işınımlar ve Nesnelerin Bunlardan Korunması. YTÜ Mimarlık Fakültesi. Yapı Fiziği Kürsüsü Yayınları. Mart 1981.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 30
Odev 1 20
PerformansGoreviUygulama 1 25
PerformansGoreviAtolye 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;