Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. SÜREYYA MURAD SU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
To look at the development of modernity in terms of culture. In tihis context to focus on the works of German thinker Walter Benjamin.
Dersin İçeriği
By focusing on the Works of Walter Benjamin, to realize a cultural critique of modern society. In this context, to analyze especially “Arcades Project” of Walter Benjamin. To discuss Benjamin’s philosophy of language, marxism, philosophy of history in relation to passages, modern public, culture industry.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Learns the basic caracterictics of modernity. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
2 - Comprehend the impacts of modern city on the social life. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
3 - Knows the works of Walter Benjamin 1 - 2 - 3 - A - B - C -
4 - Understands the relation of culture with power 1 - 2 - 3 - A - B - C -
5 - Learns Frankfurt School’s critique of modern society 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction
2 Modernity I
3 Modernity II
4 Language
5 Misticism
6 Marxism I
7 Marxism II
8 History
9 Progress
10 Style
11 Exception
12 Geography I
13 Geography II
14 Conclusion

Kaynaklar

Ders Notu -Dellaloğlu Besim; Benjaminia: Dil, Tarih ve Coğrafya, Ayrıntı, 2012, 185 s.
-Dellaloğlu, Besim(derleyen); Benjamin, Say, 2013, 268 s.
Ders Kaynakları -BENJAMIN, Walter & ADORNO, Theodor; The Complete Correspondence 1928-1940, Harvard University Press, 1999.
-BENJAMIN, Walter; Bin Dokuz Yüzlerin Başında Berlin’de Çocukluk, çev: Tevfik Turan, YKY, İstanbul, 2004.
-BENJAMIN, Walter; Brecht’i Anlamak, çev: Haluk Barışcan, Aydın İşisağ, Metis, İstanbul, 1984.
-BENJAMIN, Walter; Charles Baudelaire: A Lyric Poet in the Era of High Capitalism,Verso, London, 1985.
-BENJAMIN, Walter; Correspondance (1910-1928), Aubier, 1979.
-BENJAMIN, Walter; Correspondance (1929-1940), Aubier, 1979.
-BENJAMIN, Walter; Çocuklar, Gençlik ve Eğitim Üzerine, çev: Mustafa Tüzel, Dost, Ankara, 2001.
-BENJAMIN, Walter; Ecrits Autobiographiques, Choix Essais, 1994.
-BENJAMIN, Walter; Ecrits Français, Gallimard, 1991.
-BENJAMIN, Walter; Estetize Edilmiş Yaşam, derleyen ve çeviren: Ünsal Oskay, Dost, Ankara, 1982.
-BENJAMIN, Walter; Fotoğrafın Kısa Tarihçesi, çev: Ali Cengizkan, YGS, İstanbul, 2001.
-BENJAMIN, Walter; Images de Pensée, Christian Bourgois, 1998.
-BENJAMIN, Walter; Le Concept de Critique Esthétique dans le Romantisme Allemand, Flammarion, 1986.
-BENJAMIN, Walter; Parıltılar, çev: Yılmaz Öner, Belge, Istanbul, 1990.
-BENJAMIN, Walter; Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, YKY, Istanbul, 1995.
-BENJAMIN, Walter; Sur le Haschich, Christian Bourgois, 1993.
-BENJAMIN, Walter; Tek Yön, çev: Tevfik Turan. YKY, Istanbul, 1999.
-BENJAMIN, Walter; The Arcades Project, Harward University Press, 2002.
-BENJAMIN, Walter; The Origin of German Tragic Drama, Verso, 1996.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 80
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 1 1
Quiz 1 2 2
Assignment 1 2 2
Final examination 1 2 2
Toplam İş Yükü 103
Toplam İş Yükü /25(s) 4.12
Dersin AKTS Kredisi 4.12
; ;