Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi TÜLAY ÇELİK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı
The course aims to explain theoretical approaches using in film analyses and to make students able to analyse films by using these approaches.
Dersin İçeriği
The course contains essential theorotical approaches in film analysis
and film analysis practices.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Learn essential characteristics and fonctions of film analysis 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
2 - Grasp essential elements of film language 1 - 2 - 3 - 5 - A - C -
3 - Grasp essential theorotical approaches in film analysis 1 - 2 - 3 - 5 - 12 - A - C -
4 - Use semiotics, hictoric, sociological, ideological, psychoanalytic and feminist approaches in film analyses 4 - 5 - 14 - C - D -
5 - Analyse a film by using basic film analysis approaches. 4 - 5 - 14 - C - D -
6 - Write an individual critique concerning the film he/she have analysed 4 - 8 - 14 - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 12:Case Study 4:Drilland Practice 14:Self Study 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction, content of the course, audience-film relation, fonctions of film analyses, film analysis in the tradition of film culture, problem of subjectivity-objectivity, critical approaches
2 Basic concepts of film analysis, essentials of film language ingredients
3 The structure and the elements of mise-en-scene and film editing, examining cinematografic elements by using examples.
4 Formalism and realism: alternative narration forms and using cinematographic elements, searching reality in film
5 Semiotic approaches, essential cancepts of semiology, semiotic methods
6 Using semiotic methods : film example
7 Autuer theory and auteur criticism: using autuer theory in film analysis: Ingmar Bergman’s cinema
8 Genre-film criticism and the general characteristics of film genres, Hollywood and narrative form, film example
9 Sociology - history and cinema: critical contexte
10 Ideological approaches, film analysis in production and distribution perspective
11 Feminist film theory: essential concepts, using feminist theory in film analysis
12 Psychoanalytic approachs: essential concepts and types and the use of psychoanalysis in film analysis
13 Intersection of different approaches in film analysis and discussions, film example
14 Intersection of different approaches in film analysis and discussions, film example

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Corrigan, Timothy (2008). Film Eleştirisi El Kitabı (çev. Ahmet Gürata), Ankara: Dipnot Yayınları.
Foss, Bob (2009). Sinema ve Televizyonda Anlatım Teknikleri ve Dramaturji (çev. Mustafa Gerçeker), İstanbul: Hayalbaz Kitap.
Monaco, James (2002). Bir Film Nasıl Okunur? Sinema, Medya ve Multimedya Dünyası (çev. Ertan Yılmaz), İstanbul: Oğlak Yayıncılık.
Oluk, Ayşen (2008). Klasik Anlatı Sineması, İstanbul: Hayalet Kitap.
Özden, Zafer (2004). Film Eleştirisi: Film Eleştirisinde Temel Yaklaşımlar ve Tür Filmi Eleştirisi, Ankara: İmge Kitabevi Yay.
Parsa, Seyide (2008). Film Çözümlemeleri, İstanbul: Multilingual Yay.
Andrew M. Butler (2011). Film Çalışmaları, İstanbul: Kalkedon Yay.
William Indick (2011). Senaryo Yazarları İçin Psikoloji, Çev: ertan Yılmaz, Agora Kitaplığı
Sinematografi: Kuram ve Uygulama, Blain Brown, Hil Yayınları / Sinema Dizisi
Film Sanatı, David Bordwell , De Ki Yayınları / Sinema Tarihi-Kuramı Dizisi
Film, Biçim ve Kültür, Robert Kolker, De Ki Yayınları
Sanat Sineması Üzerine, Ali Karadoğan, De Ki Yayınları
Modernizmi Seyretmek, Andras Balint Kovacs, De ki yayınları
Film çözümlemesinde Jungcu Yaklaşım, Luke Hockely, Es yayınları
Filmde Yöntem ve Eleştiri, Ertan Yılmaz, De ki yayınları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 2 50
PerformansGoreviSeminer 4 25
Odev 1 13
Odev 3 12
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 7 7
Quiz 0 0 0
Assignment 2 10 20
Performance Task (Laboratory) 1 6 6
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Final examination 1 1 1
Toplam İş Yükü 103
Toplam İş Yükü /25(s) 4.12
Dersin AKTS Kredisi 4.12
; ;