Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TILE IN THE OTTOMAN ARCHITECTURE CTS 432 8 2 + 2 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. SONGÜL ERGÜN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

To learn the pattern, technique and usage areas of tile decoration in Ottoman architecture.

Dersin İçeriği

Examining the pattern, technique and usage areas of tile decoration in Ottoman architecture.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The characteristics of tile art in early Ottoman architecture.
2 Ottoman architectural features and types of structures.
3 Tile art features in Ottoman mosques.
4 Mıdterm Exam 1
5 Tile art features in Ottoman mosques.
6 Quiz 1
7 Tile art features in the Ottoman shrines.
8 Mıdterm Exam 2
9 Tile art features in Ottoman palaces.
10 Qiuiz 2
11 Ottoman Turkish bath, fountain, etc. structures of tile art features.
12 Ottoman architecture tile art motif, color, technical analysis and comparison.
13 Homework
14 Evaluatıon

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

1- Doğan Kuban, Osmanlı Mimarisi, YEM Yayınları, İstanbul, 2016

2- Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011

3- Oktay Aslanapa, Osmanlı Devri Mimarisi, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 2005

4- Oktay Aslanapa, Mimar Sinan'ın Hayatı Ve Eserleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1988

5- Ali Kızıltan, Anadolu Beyliklerinde Cami ve Mescitler,  İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi, İstanbul, 1958

6- Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar 1300-1500, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001

7- Abdülhamit Tüfekçioğlu, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Yazı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001

8- Gönül Cantay; "Osmanlı Dönemi Kervansarayları-Hanları", Osmanlı, c. 10, Ankara, 2000


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 25
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Odev 1 25
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;