Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DESIGN OF PROJECT (STUDIO OF CLASSICAL CARPET DESIGN I) HKE 409 7 0 + 2 2 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersi Verenler Öğr.Gör. ZEYNEP ÇAVDAR KALELİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Information about the art of classical carpets, theoretical and practical design of the study and to prepare projects in size.

Dersin İçeriği

Recognition of the art of classical carpets, the presentation of visual materials, design and project content includes issues related to the study.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - She/He is knowledgeable about the art of classical carpets. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 14 - A - C - D -
2 - Recognize the carpet Classical period. 1 - 3 - 4 - 8 - 14 - A - C - D - F -
3 - Carpet motifs of the classical period, composition and technical characteristics and apply know. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 14 - 15 - A - C - D - E - F -
4 - for the design and implementation of the classical period to make carpet. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
5 - Classic carpets designs comments in the spirit of contemporary art. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
6 - Project prepares, presents and exhibition of the national and international level can work. 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 - 14 - 15 - 16 - A - C - D - E - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show 8:Group Study 14:Self Study 15:Problem Solving 9:Simulation 16:Project Based Learning
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design F:Performance Task E:Portfolio

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Information about art in the classical carpets.
2 Introduction to Classical era carpet.
3 Carpet motifs of the classical period, pattern and composition properties.
4 The specifications of the Classical era carpet.
5 This amendment of the carpet surface analysis of the classical period.
6 Construction of carpet designs from the classical period.
7 Patterns and sketch work
8 Patterns and sketch work.
9 Exam.
10 Selected carpet design studies of the classical period.
11 Coloration of the selected sketch.
12 Calcic in the free interpretation and application of carpet design.
13 Completion of freelance design.
14 Workshops, homework assignments and overall evaluation with applications.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Ali ÖZEL, “Halıcının El Kitabı”, Ankara, 1986.
Ayşe FAZLIOĞLU, (yayına hazırlayan) Düğümün Son Halkası; “Osmanlı
Sarayı Halıları”, TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı Yayınları No: 38, Mas
Matbaacılık A.Ş, İstanbul, 2006.
Bekir DENİZ, “Türk Dünyasında Halı ve Düz Dokuma Yaygıları”, AKM
Yayınları, Ankara 2000.
Beyhan KARAMAĞARALI, Türk soylu Halkların Halı, Kilim ve Cicim
Sanatı, Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi aşkanlığı
yayınları, kayseri 1996 S.175-185.
Çiçek Derman - İnci Birol, “Türk Tezyini Sanatlarında Motifler”, 4. Baskı,
İstanbul, 2004.
Deniz DEMİRARSLAN, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu
Bildiriler Kitabı”, S.D.Ü-Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Dilek TÜM, “Beylerbeyi Sarayı Perdelik Kumaşların Desen ve Motif
Özellikleri” , Marmara Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.
Fahrettin Kayıpmaz, “Geleneksel El Halılarımızda Kimlik Arayışları”,
Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 1996
Hakan Çiloğlu, “Antik Dekor (Antika Dekorasyon ve Sanat dergisi)”, Sayı:
59, 2000.
Hamdi ÜNAL, “Hereke Halılarında Desen, Renk ve Kompozisyon Özellikleri
”, Ev Tekstili Dergisi, Sayı.17, , Haziran, İstanbul, 1998.
http://www.herekeli.com/hereke, 20 Şubat 2007.
Mehmet Kenan KAYA - Yaşar YILMAZ - Sara BOYNAK - Vahide
GEZGÖR, “Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve Halıları”,
İstanbul, 1999.
Oktay ASLANAPA, “Türk Halı Sanatı”, Binbir direk Basımevi, 1972.
_________________, “Halı Sanatının Bin Yılı”, İstanbul, 2005.
Önder KÜÇÜKERMAN , “Anadolu’nun Geleneksel Halı ve Dokuma Sanatı
İçinde Hereke Fabrikası”, İstanbul, 1987.
____________________, “Hereke Halıcılığının Doğuşu”, Antik Dekor, Sayı.3.
http://www.perdedergisi.com/makale, Türk Dokumaları, 10 Mart 2007.
R.Şebnem TEMİR, “Türk Dünyası Kültür ve Sanat Sempozyumu”, S.D.Ü.
Isparta, 07-15 Nisan 2000.
Şebnem Ruhsar Temir-Ural, “Hereke İpekli dokuma ve Kumaşları ve
Günümüzdeki Durumu”, Sanatta Yeterlilik Tezi, İstanbul, 1986.
Şerare YETKİN, “http://www.istanbul.edu.tr/Bolumler/guzelsanat/hali.”, 22
Şubat 2007.
_____________, “Türk Halı Sanatı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1991.
TBMM Milli Saraylar Yayınları, “ Geçmişten Geleceğe Yaşatılan Gelenek -
Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası”, TBMM Basımevi, Ankara, 2003.
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Hanefi Mehmet Efendi, C.15,
İst.1997, s.256 (Erdem Yücel)
Vahide GEZGÖR, “ Milli Saraylar Koleksiyonunda Hereke Dokumaları ve
Halıları”, İstanbul, 1999.
Zeynep Çavdar KALELİ, “Halı Tasarımı” Dersi, Basılmamış Ders notları,
2006, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 30
PerformansGoreviUygulama 1 30
PerformansGoreviAtolye 1 20
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;