Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ENGINEERING DRAWING MKM 103 1 3 + 1 4 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RIZA ADALI
Dersi Verenler MİMAR MEHMET İHSAN TEZEMİR
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET RIZA ADALI
Doç.Dr. AKIN OĞUZ KAPTI
Dr.Öğr.Üyesi UFUK DURMAZ
Dr.Öğr.Üyesi ELİF DÜLGER
Dr.Öğr.Üyesi SEÇİL EKŞİ
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET İSKENDER ÖZSOY
Öğr.Gör. AYŞE SİMDEN ÇAKIR
Doç.Dr. GÖKHAN COŞKUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this lecture is to gain the technical drawing skills (making production and assembly drawings of mechanical parts, making mechanical design, reading the drawings sketched by others, using computer for drawing effectively) to the students.

Dersin İçeriği

Terminology of technical drawing, types of technical drawings, drawing tools, standard line types and thicknesses, basic geometric drawings, types of perspective projections (isometric, dimetric, trimetric and oblique projections), six principal views and auxiliary views, dimensioning elements and rules, types of section views (full section, half section, broken-out section, offset section, rotated section and auxiliary sections), showing details of a mechanical part with sections, freehand sketching techniques, introduction to computer aided design.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Understands the basic principles of technical drawing. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C - D -
2 - Draws the perspective view of a known mechanical part. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C - D -
3 - Draws and dimensions the six principal views of a mechanical part from the perspective. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C - D -
4 - Knows the sectioning methods and be able to apply. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C - D -
5 - Make drawings by using computer aided drawing software’s. 1 - 2 - 4 - 6 - A - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 6:Motivations to Show
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 General definitions, engineering drawing tools, drawing papers, standard line types and thicknesses, scale, norm writing, basic geometric drawings.
Teknik Resim Ders Notu
Teknik Resim Ders Planı
TR Ders Açıklamaları
2 Types of perspective projections (isometric, diametric, trimetric and oblique projections).
3 Six principal views (front, left side, right side, top, bottom and rear views). and auxiliary views.
4 Drawing applications for perspectives from principal views.
Cevap Anahtarı 1 (1-8)
Cevap Anahtarı 2 (14-25)
5 Drawing applications for principal views from perspectives.
6 Drawing applications for third view from two views.
7 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.
8 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.
9 Dimensioning
10 Section drawing
11 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.
12 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.
13 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.
14 Commands for AUTOCAD drawing software and related applications.

Kaynaklar

Ders Notu

Technical Drawing Lecture Documents

Ders Kaynakları

1. Bağcı M, Bağcı C, 1982. Teknik Resim, Teknik Eğitim Fakültesi Matbaası, Ankara.

2. Gediktaş M, Özdaş N. Teknik Resim, Birsen Yayınevi, İstanbul.

3. Karagöz Y, 1998. Uygulamalı Teknik Çizim, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir.

4. Abdulla G, Abdullayev R, 2010. Teknik Resim Temel Bilgiler ve Uygulamalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

5. Helsel J, 1992. Engineering Drawing and Design, McGraw-Hill International Editions, Singapore.

6. Lamit LG, Kitto KL, 1997. Engineering Graphics and Design, West Publishing company, Minneapolis.

7. Kalameja AJ, 1992. The Autocad Tutor For Engineering Graphics, Delmar Publishers Inc., Albany.

8. Erdoğan E. Geometrik Boyutlandırma ve Ölçü Toleranslarının Arıza ve Periyodik Bakıma Etkisi, Mühendis ve Makine, Cilt: 50, Sayı: 598, 25-38.

9. Jensen CH, Helsel JD. Engineering Drawing and Design.

10.Yarwood A. An Introduction To Technical Drawing.


Döküman Paylaşımı

Teknik Resim Ders Notu
Teknik Resim Ders Planı
TR Ders Açıklamaları
Cevap Anahtarı 1 (1-8)
Cevap Anahtarı 2 (14-25)

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Engineering graduates with sufficient theoretical and practical background for a successful profession and with application skills of fundamental scientific knowledge in the engineering practice
2 Engineering graduates with skills and professional background in describing, formulating, modeling and analyzing the engineering problem, with a consideration for appropriate analytical solutions in all necessary situations X
3 Engineering graduates with the necessary technical, academic and practical knowledge and application confidence in the design and assessment of machines or mechanical systems or industrial processes with considerations of productivity, feasibility and environmental and social aspects. X
4 Engineering graduates with the practice of selecting and using appropriate technical and engineering tools in engineering problems, and ability of effective usage of information science technologies X
5 Ability of designing and conducting experiments, conduction data acquisition and analysis and making conclusions
6 Ability of identifying the potential resources for information or knowledge regarding a given engineering issue
7 The abilities and performance to participate multi-disciplinary groups together with the effective oral and official communication skills and personal confidence
8 Ability for effective oral and official communication skills in Turkish Language and, at minimum, one foreign language
9 Engineering graduates with motivation to life-long learning and having known significance of continuous education beyond undergraduate studies for science and technology
10 Engineering graduates with well-structured responsibilities in profession and ethics
11 Engineering graduates who are aware of the importance of safety and healthiness in the project management, workshop environment as well as related legal issues

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 20
KisaSinav 2 20
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 6 6
Quiz 2 3 6
Assignment 1 8 8
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü /25(s) 5.04
Dersin AKTS Kredisi 5.04
; ;