Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
QUANTITATIVE DATA ANALYSIS İN SOCIAL SCIENCES SBK 536 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. ÖZER KÖSEOĞLU
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Araş. Gör. Ömer Faruk Köktaş

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim of this course is to teach the general principles of qualitative research design and qualitative data collection and analysis methods, so that students who take the course can design research based on qualitative methods.

Dersin İçeriği

Qualitative research design, qualitative data collection and analysis methods, software programs for qualitative research, using MaxQDA for qualitative data analysis.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - One knows the main qualitative research methods and strategies used in social sciences. 1 - 2 - 3 - 12 - 14 - A - C -
2 - One knows data collection techniques in qualitative researches. 1 - 2 - 3 - 12 - 14 - A - C -
3 - One knows data analysis techniques in qualitative researches. 1 - 2 - 3 - 12 - 14 - A - C -
4 - One designs and applies academic research based on qualitative research methods. 1 - 2 - 3 - 12 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 12:Case Study 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts of qualitative research and its place and importance in social science research
2 Scientific ethics in qualitative research
3 Qualitative research design: Determination of subject, research problem and creation of research questions, literature review, principles of writing research text
4 Selecting a sample in qualitative research
5 Qualitative research methods and strategies: narrative research, phenomenology, ethnography, oral history research
6 Qualitative research methods and strategies: action research, discourse research, content analysis, case study
7 Developing theory in qualitative research
8 Qualitative data collection and analysis techniques
9 Software programs used in qualitative data analysis
10 Qualitative data analysis with MaxQDA 1
11 Qualitative data analysis with MaxQDA 2
12 Qualitative data analysis with MaxQDA 3
13 Validity and reliability in qualitative research
14 Presentation and evaluation of individual and group researches

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Punch, Keith F. (2005), Sosyal Araştırmalara Giriş, Çev.: Dursun BAYRAK, H. Bader ARSLAN, Zeynep AKYÜZ, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Glesne, C. (2014), Nitel Araştırmaya Giriş, Anı Yayıncılık.

Berg, B. L. Ve Lune, H. (2015), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Eğitim Yayınevi.

Creswell, J. W. (2015), Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni, Siyasal Kitabevi.

Merriam, S. B. (2013), Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, Nobel Yayınevi.

Çelik, H. ve Ekşi, H. (2015), Gömülü Teori, EDAM Yayıncılık.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015), Nitel Veri Analizi, Pagem Akademi Yayıncılık.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
SozluSinav 1 10
SozluSinav 2 10
PerformansGoreviSeminer 1 40
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;