Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
LİMİTED GOVERNMENT QUEST IN TURKEY AND HUMAN RIGHTS SBK 504 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. SERDAR GÜLENER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res.Assist. İlknur Rabia TÜRKÖLMEZ

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The general aim of the course is to reveal the relation between human rights and the limitation of political power.

Dersin İçeriği

1. The Concept of Sovereignty-Liberty and Constitutionalism

2. Constitutional Movements in Antiquity

3. Constitutional Movements in Middle Age and Modern Period

4. Tools of Constitutionalism

5. Constitutional Movements in the Ottoman Empire

6. Constitutional Movements in the Republican Era

7. Fundamental Rights and Freedoms in 1982 Constitution

8. Several Mechanisms of Protection and Human Rights in Turkey

9. Emergence and Functioning of the Constitutional Court in Turkey

10.Individual Application Road to Constitutional Court

11. Individual Application to the Europen Court of Human Rights

12.Reviews of Individual Application Decisions-I

13. Reviews of Individual Application Decisions-II

14. General Evaluation

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - S/he analyses the essential parameters of Turkish Politics 1 - 3 - A - C -
2 - S/he interprets the process of transition from sultanship regime to representative system 1 - 3 - A - C -
3 - S/he analyzes the fundamental problems in the field of Turkish Politics 1 - 3 - A - C -
4 - S/he examines the democratization problem of republic in Turkey 1 - 3 - A - C -
5 - S/he interprets whether assurances of 1982 Constitution are sufficient to protect fundamental rights against legislative organ. 1 - 2 - C -
6 - S/he demonstrates problems that arise in freedom of thought and faith in Turkey 1 - 2 - A -
7 - S/he expresses the right to privacy in the light of decisions of European Court of human rights. 1 - 2 - A - C -
8 - S/he sets down the problems about right of assembly and s/he searches solutions. 1 - 2 - A - C -
9 - S/he exhibits the problems about right to petition and right to information and s/he searches solutions. 1 - 2 - A - B -
10 - S/he analyzes the right to association in the light of Venice Codes and decisions of European Court of human rights. 1 - 2 - A -
11 - S/he evaluates effects of the European Convention on Human Rights on domestic law. 2 - C -
12 - S/he evaluates the decisions of European Court of Human Rights about infringement of fundamental freedoms. 1 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing B:Oral Exam

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic parameters of politics in Turkey and a model of analyses
2 Basic institutions of traditional Turkish politics and power practice
3 Need of re-structuring traditional Turkish politics an quest for modernisation
4 Transition from the Sultanate to representative system and political change
5 Endeavours to limit political power and constitutional movements
6 Processes of establishing parliamentary system
7 Midterm Exam
8 Quest for ideology in Turkish politics and Kemalizm
9 Re-structuring of politics in Turkey and basic problems
10 Problems of laicism in Turkish politics
11 Military interventions as a solution to political crisis
12 Democratisation problem of the Republic
13 Influence of the European Union processes on politics
14 Integration processes of Turkish politics to the west

Kaynaklar

Ders Notu

Textbooks

Ders Kaynakları

- Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2003.
- Serdar Gülener, Türkiye’de Anayasa Yargısının Demokratik Meşruluğu, On İki Levha Yayınlar, İstanbul, 2017.
- İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, İmge Yayınevi, Ankara.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;