Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SOCİAL PHILOSOPHY OF SCIENCE SBK 515 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KARAMAN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MAHMUT KARAMAN
Dersin Yardımcıları

 Res. Asst. Elif MADAKBAŞ-GÜLENER

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The aim of the course is to introduce students to the theories science and philosophy of science.

Dersin İçeriği

Theories science and philosophy of science

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - S/he analyzes the subjects of knowledge, scientific knowledge and philosophy of science. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - S/he examines basic concepts of philosophy of science. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - S/he knows research methods and principles of scientific studies and s/he puts them into practice. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - S/he analyzes philosophy of positivism and post-positivism. 1 - 2 - 9 - A - C -
5 - S/he interprets thoughts of philosophers such as Popper, Kuhn, Feyerabend in comparison. 1 - 2 - 10 - A - C -
6 - S/he applies citation and reference forms. 1 - 2 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 9:Simulation 10:Brain Storming 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Knowledge and science
2 Scientific knowledge
3 Philosophy of science
4 Major issues in philosophy of science
5 Basic elements of scientific methods
6 Positivist philosophy
7 Midterm Exam
8 Post- Positivist philosophy
9 Popper
10 Kuhn
11 Feyerabend
12 Lakatos, Althuser, Wıttgenstein
13 Research methods in social sciences
14 Rules of quotation and methods of footnote

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

YILDIRIM, Cemal (1979), Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul.
MAGGEE, Bryan (1979), Yeni Düşün Adamları, Basımı Hazırlayan, Mete Tuncay, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
AKARSU, Bedia (1979), Çağdaş Felsefe, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
MAGEE, Bryan (1990), Karl Popperin Bilim Felsefesi ve Siyaset Kuramı, 2. Baskı, Çeviren, Mete Tunçay, Remzi Kitabevi, İstanbul.
TÜRKDOĞAN, Orhan (1998), Bilimsel Araştırma Metodolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2000.
URAL, Şafak, Bilim Tarihi, Kırkambar Yayınları, İstanbul.
HEKMAN, Susan (1999), Bilgi Sosyolojisi ve Hermeneutik, Türkçesi, Hüsamettin Arslan,Bekir Balkız, Paradigma Yayınları, İstanbul.
POPPER, Karl Raimund (2005), Hayat Problem Çözmektir, Çeviren, Ali Nalbant, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
TEPE, Harun (2003), Felsefede Doğruluk ya da Hakikat, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara.
SEYIDOĞLU, Halil (1992), Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı, 4. Baskı, Güzem Yayınları, İstanbul.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
PerformansGoreviSeminer 1 30
PerformansGoreviSeminer 2 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 2 5 10
Quiz 1 10 10
Assignment 2 15 30
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 156
Toplam İş Yükü /25(s) 6.24
Dersin AKTS Kredisi 6.24
; ;