Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CONTEMPORARY APPROACHES IN PUBLIC ADMINISTRATION SBK 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MUSA EKEN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Res. Asst. Abdulkadir AKSOY

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

This lecture aims to determine new approaches to administration and how they practise in public administration; to analyze difference between approaches of new and traditional administration; to introduce new administration approaches in different counties.

Dersin İçeriği

Analysis of factors that pave way for transformation, new public administration approach and traditional administration approach, new administration techniques and their practices in different countries

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/she recognizes and analyzes the factors which cause change in management. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - He/she knows basic features of traditional management comprehension. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - He/she grasps and interprets features of new public management. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - He/she knows and interprets public management and market relations. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - He/she recognizes new management techniques. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - He/she recognizes and analyzes different countries implementation of new public management approach. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Environmental factors that pave way for transformation
2 Basic features of traditional administration understanding
3 New public administration understanding
4 Implementation of management techniques in administration
5 Public administration and market
6 Third sector
7 Flexible organization and flexible administration, forms of flexible working
8 Decentralization
9 Participatory administration and team work
10 Transparency in administration and freedom of information
11 Governance
12 Efficiency and productivity
13 Costumer driven administration, mission driven administration, performance driven admnistration, quality driven administration
14 New public administration approaches: New Zealend, England, the USA, France

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Al, Hamza Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetiminde Paradigma Değişimi, Bilimadamı Yayınları, Ankara, 2007.
ERYILMAZ, Bilal, Kamu Yönetimi, Okutman Yayınları, Ankara, 2008.
ERGUN, Turgay, Kamu Yönetimi, TODAİE Yayınları, 2004.
Baransel, Atilla Yönetim Düşüncesinin Evrimi


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 30
PerformansGoreviSeminer 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;