Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
GEOMETRY IME 104 2 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. MELEK MASAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Res.Assist.Mithat TAKUNYACI
Dersin Kategorisi Alanına Uygun Temel Öğretim
Dersin Amacı
Improve structure of mathematical thinking by the help of concept and theorems of basic geometry
Dersin İçeriği
Definition of geometry, its’ struction and using in real life. Axiom, non-defining concept, explanation of theorem. Euclid and non-euclide geometries. Basic axioms of euclid geometry. Relations between point in space, line and plane. Angle concept, kinds of angle, equation of angles and equality axioms, applications on angles. Definition of poligon concept. Definition of trianngle concept, kinds of triangles, basic and aide-components of triangle. Equality axiom and theorems about triangles, applications about equality on triangles, similarity theorems about triangles, applications about similarity on triangles. Proof of trapezoid, parallelogram, equilateral quadrangle, rectangle, square. Applications on quadrangle. Concepts of circle and disk, theorems and proofs of angle and length on circle and disk, applications on angle and length on circle and disk. Properties of matters in space, areas and volumes of solid matters
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explain and apply definition of geometry,its structure and usage in real life 1 - 4 - A - C -
2 - Solve problems related definition of trianngle concept, kinds of triangles, basic and aide-components of triangle, equality axiom and theorems about triangles, applications about equality on triangles. 4 - 1 - C - A -
3 - Solve problems related similar triangles, similarity theorems, applications about similarity on triangles. 1 - 4 - A - C -
4 - Express relations between concepts of line, plane and point. 4 - 1 - C - A -
5 - Explain concepts of angle, poligon, triangle, disk and their applications. 1 - 4 - A - C -
6 - Solve problems related properties of matter in space, area and volume of solid matters. 1 - 4 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Definition of geometry, its’ struction and using in real life. Axiom, non-defining concept, explanation of theorem. Euclid and non-euclide geometries. Basic axioms of euclid geometry. Relations between point in space, line and plane.
2 Angle concept, kinds of angle, equation of angles and equality axioms, bisector, theorems related angles and applications on angles
3 Definition of trianngle concept, kinds of triangles, basic and aide-components of triangle. Equality axiom and theorems about triangles, applications about equality on triangles.
4 Basic theorems and applcations related isosceles triangle, equilateral triangle, right-angled triangle
5 Similar triangles, similarity theorems, applications about similarity on triangles, metric relations on right-angled triangle
6 I., II. Thales Theorems, bisector theorem, Menelaus Theorem, Ceva Theorem.
7 Definition of poligon concept, proof of related theorems as on quadrangle, parallelogram, equilateral quadrangle, rectangle, square, deltoid, trapezoid, isosceles trapezoid, applications related quadrangles
8 Concepts of circle and disk, angle, arc, chord, tangent, theorems and proofs related length on circle and disk, applications related angle and length on circle and disk.
9 Mid – Term Exam
10 Inscribed quadrilateral, calculation on length of circle and arc, tangent quadrangle, common tangent of two circle, power of point according to circle, concept of geometrical place, basic drawings ( as drawing triangle given some elements…)
11 Areas of polygonal regions, areas of polygons, areas of regular polygons, calculations on disk, properties of matters in space, solid matter, prisms, right and oblique prisms
12 Areas and volumes of prisms, pyramids, areas and volumes of pyramids, applications related prisms and pyramids
13 Conic, area and volume of conic, cutting pyramids, area and volumes of cutting pyramids, applications related conic and cutting pyramids
14 Sphere, slice of sphere, concept of sphere cover, their area and volumes, applications related sphere.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
Odev 1 10
KisaSinav 2 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 4 8
Assignment 1 5 5
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 134
Toplam İş Yükü /25(s) 5.36
Dersin AKTS Kredisi 5.36
; ;