Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. MAHMUT ZENGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Arş.Gör. Kübra CEVHERLİ

Dersin Amacı

Türkiye´de din politikaları din eğitimi politikalarını doğrudan etkilemiştir. Dinin çağdaş dünyada algılanış ve yorumlanışı da önemlidir. Bu derste küreselleşen dünyada ulusal ve ulusalararası politikaların din eğitimi politikaları üzerindeki etki ve iletişimi, sosyal değişimle ilişkisi de göz önünde bulundurularak, gerekçeli olarak açıklama yeterliliği kazandırılması hedeflenmektedir.

Dersin İçeriği

Tarihi süreç içerisinde din politikaları, din eğitimi, din eğitimi politikaları ve bunlar arasındaki ilişkiler, öğretim programları ve din eğitimi politikası, İslam dünyasında medreseler, hukuk ve din eğitimi politikası, dini gruplar ve din eğitimi

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Din politikalarını bilir. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
2 - Din eğitimi ile toplum etkileşimini bilir. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
3 - Din eğitimi ile politika arasındaki ilişkileri analiz eder. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
4 - Din eğitimi politikalarına etki eden unsurları bilir. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
5 - Din eğitiminin gerekliliğini kavrar. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
6 - Din eğitimi ve din politikalarının oluşum sürecini bilir. 1 - 2 - 3 - 14 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Anlatım 2:Soru-Cevap 3:Tartışma 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri: A:Sınav B:Sözlü Sınav C:Ödev

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Türkiye´de din politikaları
2 Eğitim toplum etkileşimi
3 Din devlet ilişkileri ve din politikaları
4 Din eğitimine olan ihtiyaç
5 Avrupa birliği raporları ve din eğitimi
6 Avrupa ülkelerinde din eğitimi politikaları
7 Örgün din eğitimi politikaları
8 Din eğitimi politikaları, alevilik
9 Seçmeli din dersleri
10 Zorunlu din derlseri
11 Yaygın din eğitimi politikaları
12 Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din Eğitimi
13 Din Eğitimi politikaları ve dini gruplar
14 Genel değerlendirme

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Kemal İnal, Din Politikaları ve Eğitime Etkileri, Dem Dergi, Yıl 1 Sayı 2
Recep Kaymakcan, Türkiye´de Din Eğitimi Politikaları Üzerine Düşünceler, Ekev Akademi Dergisi‹ Yıl 1: 10 Say›: 27 (Bahar 2006)
İbrahim Turan, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye´de Din Eğitimi Politikaları, İz. Yay. 2013


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 30
Odev 1 20
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 2 32
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 64
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 1 2 2
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4
Dersin AKTS Kredisi 4
; ;