Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR ISL 204 4 2 + 0 2 4
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi EMRAH ÖZSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları Ahmet KARAKİRAZ
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The objective of this course is to teach motivation, leadership, groups and group dynamics, Organizational Justice,Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Mobbing, Burnout and Psychological Contract.
Dersin İçeriği
Motivation Theories, Job Satisfaction, Leadership, Groups and Group Dynamics, Conflict and Stress Management, Organizational Commitment, Organizational Justice, Organizational Trust, Organizational Citizenship Behavior, Workaholism, Mobbing, Burnout, Psychological Contract
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains organizational behaviour’s development in management process. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Explains perception, attribution and learning theories with samples. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Summarizes attitutes and group dynamics with samples. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Interprets leadership theories and communication types. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Knows and interprets conflict, stres and time management. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Explains mobbing and burn-out theories with samples. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Motivation and Motivation Theories
2 Job Satisfaction
3 Leadership and Leadership Theories
4 Conflict Management
5 Stress Management
6 Organizational Commitment
7 Midterm Exam
8 Organizational Trust
9 Organizational Justice
10 Psychological Contract
11 Organizational Citizenship Behavior
12 Workaholism
13 Mobbing
14 Burnout

Kaynaklar

Ders Notu Özen Kutanis, Rana (2009) Örgütlerde Davranış Bilimleri Ders Notları, Sakarya Kitabevi Yay., Sakarya.
Ders Kaynakları Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. 1996. İletmeciler için Davranış Bilimleri. İst: Avcıol Yay.
Usal, A. ve Kuşluvan, Z. 2000. Davranış Bilimleri. İzmir: Barış Yay.
Erdoğan, İ. 1996. İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış. İst. : Avcıol Yay.
Robbins, S. 2001. Organizational Behavior. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
Özkalp, E. 2000. Davranış Bilimlerine Giriş. Eskişehir:Anadolu Üniv. Açık Öğretim Fak.Yay
Özdevecioğlu, M. ve H. Karadal, 2008, Örgütsel Davranışta Seçme Konular, İlke Yay., Ankara.
Özler,D (ed). 2010. Örgütsel Davranışta Güncel Konular. Ekin Yay. Bursa
Kaynakçada belirtilen Örgütsel Davranış Kitapları

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Gains the required knowledge in production, marketing, management , accounting and finance. X
2 Can work in teams and share information with team members in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
3 Identifies and analyzes problems also offers solutions in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
4 Contributes to projects, takes responsibility and conduct researches in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
5 Can define goals and objectives of organization in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
6 Questions the acquired knowledge in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
7 Believes to adapting new situations and meets the requirements of new tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
8 Can transfer knowledge and recommendations in tasks of production, marketing, management, accounting and finance via using necessery communication tools and a foreign language effectively . X
9 Open to occupational cooperation and sharing in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
10 Can use necessary information systems in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
11 Behaves in accordance with social and occupational ethic values in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
12 Analyses and carries out relations with stake holders in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
13 Follows the innovations and encourages team members in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
14 Questions the position of the organization and offers suggestions in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X
15 Is conscious about universality of right, social justice, quality, saving cultural and environmental values, occupational health and safety in tasks of production, marketing, management, accounting and finance. X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 10
Odev 1 40
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Quiz 2 10 20
Assignment 1 7 7
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 106
Toplam İş Yükü /25(s) 4.24
Dersin AKTS Kredisi 4.24
; ;