Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESEARCH METHODS GIT 511 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi BİLGEN AYDIN SEVİM
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi BİLGEN AYDIN SEVİM
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

Acquiring skill and information regarding concepts, methods and technics to make a research.

Dersin İçeriği

Methods and technics of searching literature, collecting data, evaluating data and writing a research paper in order to make a research.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He/She explains of basic terms of research methods and technics. 1 - 2 - C - D -
2 - ) He/She plans a research. 3 - 10 - 14 - C - D -
3 - He/She writes an appropriate aim, importance, hypothesis, limits and definition for a research topic. 10 - 12 - 14 - C - D -
4 - He/She writes a scientific research paper. 14 - C - D -
5 - He/She explains the rules of academic writing. 2 - 3 - 4 - C - D -
Öğretim Yöntemleri: 2:Question-Answer 3:Discussion 4:Drilland Practice 14:Self Study 1:Lecture 10:Brain Storming 12:Case Study
Ölçme Yöntemleri: C:Homework D:Project / Design

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Features of a scientific research
2 Features of a scientific research
3 Scientific attitudes and behaviours
4
5
6 Determining a problem
7 Subject, aim and importance of a research
8 Assumption and hypothesis
9
10 Searching literature and using sources
11 Searching literature and using sources
12 Writing a scientific research paper
13 Writing a scientific research paper
14 Overall evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Acquiring skill and information regarding concepts, methods and technics to make a research. 5pt .75pt 3.75pt; height:22.5pt'>

1. Karasar, Niyazi. Araştırmalarda Rapor Hazırlama. İstanbul: Nobel Yayınları, 2009.
2. ______. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları, 2000.
3. Barzun, J., Graff, F.H. Modern Araştırmacı. Çev. Fatoş Dilber. İstanbul: Tübitak Yayınları, 1997.
4. Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2005.

5. Westfall, Richards. Modern Bilimin Oluşumu. Çev. İsmail Hakkı Duru. Ankara: Tübitak Yayınları, 2000. 
6. Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 25
Odev 1 25
PerformansGoreviSeminer 1 35
ProjeTasarim 1 15
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;