Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİGİTAL GAME THEORY GIT 517 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ÖZGE SAYILGAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

This course aims to develop different  theoretical visions for digital game analysis from social, cultural and ideological perspectives. 

Dersin İçeriği

This course contains digital game analysis practice within a  comparative study of theoretical approachs to digital games and develop the analysing skill of digital games from different perspectives via detailed study of models and categories developped for game analysis. 

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - 1 - 3 - A -
2 - 5 - 7 - C -
3 - 1 - 12 - 14 - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 12:Case Study 14:Self Study 3:Discussion 5:Demonstration 7:Role Playing
Ölçme Yöntemleri: C:Homework A:Testing

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Game theory before digital. Game for Huizinga and Caillois, cultural functions of games and classification of games.
2 What is digital game? Description of digital games within a historical development and game genres.
3 Introduction to digital game theory: ludology and narratology.
4 Interactive drama and ‘the ideology of interactivity’ discussion.
5 Critical Theory and digital games. Propaganda, leisure time and reading digital war games as entertainment.
6 Ideology and digital games
7 Digital game industry and critical theory: Digital work / labor context and the relation between games and gamers. Presentations
8 Digital game and feminist theory: gender, identity and representation in games.
9 Social praxis in online games, game economy and the cultural perspevtive
10 Digital games and cultural studies: analysing gamers
11 Blurring boundaries, game/reality, serious games, advergames, alternative games, political games, art games..
12 Indiegames and production chain
13 Presentations
14 Final evaluation

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Homo Ludens, Huizinga, Johan, Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme,  Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Ayrıntı Yayınları, 3. Baskı, 2010.

Man, Play and Games, Roger Caillois, çev: Meyer Barash, USA, University of Illinois Press, 2001.

Dijital Oyun Rehberi, Oyun Tasarımı, Türler ve Oyuncu, der: Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan Sütçü, Işık Barış Fidaner, Kalkedon Yayıncılık, 2009.

Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, London, Aarseth, Espen J: The John Hopkins University Press, 1997.

First Person: New Media As Story, Performance, And Game, Ed: Noah Wardrip-Fruin & Pat Harrigan, Cambridge, The MIT Press, 2004.

Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler, İstanbul, Say Yayınları, 2013.

The Game Design Reader: A Rules of Play Anthology, ed: Katie Salen, Eric Zimmerman, Cambridge, Massachusetts, London, MIT Press, 2006, s. 122-155.

The Making of the Network Society, Castells, Manuel; Catterall, Bob:,London, Institute of Contemporary Arts, 2001.

Hello Avatar: Dijital Neslin Yükselişi, Coleman, Beth, çev: Emrah Bilge, İstanbul, MediaCat Kitapları, 2011.

On Interactive Storytelling, Crawford, Chris, 2.bs., Berkeley, California, New Riders, 2013.

Identities And Communities In A Mediated World, ed: J.  Gray,  C.  Sandvoss  &  C.  L.  Harrington, Fandom: New York: New York University Press, 1997. 

Digital Labour and Karl Marx, Fuchs, Christian, NewYork, Routledge, 2014.

The Political Unconscious: Narrative as A Socially Symbolic Act, Jameson, Frederic, Ithaca, Cornell University Press, 1981.

The Business and Culture of Digital Games: Gamework and Gameplay, Aphra Kerr, London, Sage Publications, 2006.

Computers as Theatres, Laurel, Brenda, USA, Addison-Wesley Professional Publishing Company, 2013.

The Language of New Media, Lev Manovich, The MIT Press, 2001, (Çevrimiçi)     http://www.manovich.net/LNM/Manovich.pdf, 8 Aralık 2013.

First Person New Media as Story, Performance, and Game, Ed: Noah Wardrip-Fruin and Pat Harrigan, MIT Press, 2004.

Digital Storytelling, A Creator’s Guide to Interactive Entertainment, Miller, Carolyn Handler, Focal Press, 2004.

Hamlet On The Holodeck: The Future of Narrative in Cyberspace, Janet Murray, The MIT Press, 1997.

Virtualities: Television, Media Art and Cyberculture, Morse, Margaret, Bloomington and Indianapolis, Indiana University Press, 1998.

Medya, Meta ve Sermaye Birikimi: M@rx Geri Döndü, ed.: Vincent Mosco, Christian Fuchs, Türkçe yayının ed.: Funda Başaran, Ankara, Notabene Yayınları, 2014.

Öküzün A’sı, Elektronik Çağda Yazılı Kültürün Çöküşü ve Şiddetin Yükselişi, Sanders, Barry, Çev: Şehnaz Tahir, 2.bs., İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2010.

Dijital Oyunlar: “Kendi Dünyanda Yaşa, Bizimkinde Oyna”,  ed: Gülin Terek Ünal, Uğur Batıİstanbul, Derin Yayınları, 2011

Savaş Oyunları A.Ş., Stahl, Roger, Çev.: Yavuz Alogan, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2010.

"Identity, Identification, and Media Representation in Video Game Play: An audience reception study", Adrienne Shaw, Publicly accessible Penn Dissertations.Paper 286, 2010. (Çevrimiçi) http://repository.upenn.edu/edissertations/286,  26 Ekim 2013.

Character Development and Storytelling For Games, Lee Sheldon, Thomson Course Technology, 2004

‘Motivations for Play in Online Games’, CyberPsychology and Behavior, Nick Yee,  Vol.9, Issue. 6, pp. 9, 772-775, Online ISSN: 2152-2723, Publisher: Mary Ann Liebert, Inc. December, 2006.

Medya ve Modernite, Thompson, John B., Çev: Serdar Öztürk, İstanbul, Kırmızı yayınları, Eylül 2008.

 

Dergiler:

Game Studies: The International Journal Of Computer Game Research

Games and Culture: A journal of Interactive Media

Eludamos: Journal for Computer Game Culture

New Media & Society

Journal of Game Development

Journal of Games Criticism

GAME The Italian Journal of Game Studies 


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Odev 1 70
Odev 2 30
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 14 3 42
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 6 96
Mid-terms 1 3 3
Assignment 1 3 3
Final examination 1 3 3
Toplam İş Yükü 147
Toplam İş Yükü /25(s) 5.88
Dersin AKTS Kredisi 5.88
; ;