Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
MEDİA, POLİTİCAL COMMUNİCATİON AND PARADİGMS ILB 606 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü EKMEL GEÇER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This lecture aims give theory and practice of political communication within the media and society context, benefiting from modern political communication campaigns and the surrounding studies.
Dersin İçeriği
Political Communication and Media
Political Communication and Democracy
Political Discourse and Social Polarization
Electorate and Political Communication
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Know the concepts related to political communication and theoretical approaches. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
2 - Know that one of the important actors of political communication are the individuals. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
3 - Can visually analyse political campaigns 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
4 - Can understand how professionalization can influence the communication strategy 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
5 - Expertise in political communication and can take part in the works of political campaign. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The ways of defining political communication. The relationships between politics and communication.
2 The basic actors of political communication. The roles and functions of political communication.
3 The role of political communication in the provision of political legacy. The relationships between political communication and the scientification of politics.
4 Rhetoric as a political communication type and rhetoric types.
5 Today´s political speech and the role of media on political speech.
6 The functions of political campaigns, the election campaigns in Turkey and the process of professionalization. Politics´ becoming a show.
7 Political Communication Campaigns and Americanization
8 Presentations
9 Religion in Political Communication
10 Election Campaigns in EU and America
11 Visual Analysis and Election Campaigns
12 The political agenda and the elements which are affecting the political agenda.
13 Structuring an Election Campaign
14 Final Exam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Heywood, A. (2006). Siyaset, Özipek, B.B. ve ark. (çev.), Liberte Yayınları, Ankara, Siyaset Nedir?, 1-15. Tokgöz, O. (1986). "Siyasal İletişim", Atauz, S. (der.), Türkiye´de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi içinde, Türk Sosyal Bilimler Derneği, Olgaç Matbaası, Ankara, 97-116. Wolton, D. (1991). "Siyasal İletişim: Bir Model Yaratmak", Birikim Sayı 30, 51-58. Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Siyasal İletişimin Olgu ve Süreci, 3-7.

Gurevitch, M. ve Blumler, G. (2002). "Siyasal İletişim Sistemleri ve Demokratik Değerler", İrvan, S. (der.), Medya Kültür Siyaset içinde, Alp Yayınevi, Ankara, 263-291. Wolton, D. (1991). "Siyasal İletişim: Bir Model Yaratmak", Birikim, Sayı 30, 51-58. Aziz, A. (2007). Siyasal iletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Siyasal İletişim Aktörleri, 21-37.

Köker, E. (2005). Kitapta Kurutulmuş Çiçekler ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek, Dipnot Yayınları, Ankara, Retorik, 158-174. Polat, V. (2008). Politik Konuşma ve Politik Söylenme, Derin Yayınları, İstanbul, Politik Konuşma, Platon ve Aristoteles, 70-96

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To have the theoretical knowledge and competence to the doctoral level in various fields of communication science X
2 To be able to follow the recent studies, development and innovations associated with the field. X
3 To be able to analyze and discuss the empirical and theoretical work in the field. X
4 To have the competence for carrying out both theoretical and practical research related to communication sciences X
5 To have the ability to access information, do research, collect data at national and internetional level and have the ability to analyze and interpret them. X
6 To able to interact with different disciplines and develop the ability to produce interdisciplinary studies. X
7 To make the student perform publication at national and international level and be able to contribute academic literature X
8 Being aware of the ethical responsibility and behave accordingly through the process the studies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
KisaSinav 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;