Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMMUNİCATİON, MEDİA AND GLOBALİZATİON ILB 613 0 3 + 0 3 6
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Doktora
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi MEHMET GÜZEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The course aims to give core information about historical development of globalisation, economic, political and cultural aspects of globalisation and enables students to analyse relation between these concepts and communication.
Dersin İçeriği
The course explains historical development of globalisation, economic, political and cultural aspects of globalisation, media and global culture and effects of globalisation on communication.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains historical development of globalisation 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
2 - Knows different aspects of globalisation and analyse their relation with communication 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - C -
3 - Explains the relation between global culture and media 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
4 - Explains effects of technological developments on communication 1 - 2 - 3 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 14:Self Study 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Introduction and presenting reading list
2 Fundamental concepts for communication and globalisation, definitions
3 Historical development of globalisation
4 Economic aspects of globalisation
5 Political aspects of globalisation
6 Social and cultural aspects of globalisation
7 Effects of globalisation on communication
8 Midterm Exam
9 Technological developments and global media
10 Culture, globalisation, hegemony
11 Media and global culture
12 Evaluation of Student Studies and Discussion
13 General Overview and Discussion
14 Final Exam

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları Kumar, Krishan (1995). Sanayi Sonrası Toplumdan Post-modern Topluma. Çev: Mehmet Küçük. Ankara: Dost Kitabevi
Hall, Stuart ve Jacques, Martin (1995). Yeni Zamanlar 1990’larda Politikanın Değişen Çehresi. Çev: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi. Çev. Aykut Kansu. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Bauman, Zygmunt (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçlar. Çev: Abdullah Yılmaz. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Robertson, Roland (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür. Çev: Ümit Hüsrev Yolsal. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Şaylan, Gencay (2003). Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi. Ankara: İmge Kitabevi.
Timisi, Nilüfer (2003). Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi. Ankara: Dost Yayınevi.
Tomlinson, John (2004). Küreselleşme ve Kültür. Çev: Arzu Eker. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Geray, Haluk ve Başaran, Funda (2005). İletişim Ağlarının Ekonomisi. Ankara: Siyasal Yayınevi.
Mc Luhan, Marshall (2007) Gutenberg Galaksisi. İstanbul, Yapı Kredi Yay.
Mc Luhan, Marshall (2007) Global Köy. Scala Yayıncılık.
Adorno, Thedor (2012). Kültür Endüstrisi. Kültür Yönetimi, çev. Nihat Ülner, Mustafa Tüzel, Elçin Gen, İstanbul: İletişim Yayınları.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To have the theoretical knowledge and competence to the doctoral level in various fields of communication science X
2 To be able to follow the recent studies, development and innovations associated with the field. X
3 To be able to analyze and discuss the empirical and theoretical work in the field. X
4 To have the competence for carrying out both theoretical and practical research related to communication sciences X
5 To have the ability to access information, do research, collect data at national and internetional level and have the ability to analyze and interpret them. X
6 To able to interact with different disciplines and develop the ability to produce interdisciplinary studies. X
7 To make the student perform publication at national and international level and be able to contribute academic literature X
8 Being aware of the ethical responsibility and behave accordingly through the process the studies X

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 50
Odev 1 50
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 15 15
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 142
Toplam İş Yükü /25(s) 5.68
Dersin AKTS Kredisi 5.68
; ;