Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DECISION MAKING PROCESS AND FOREIGN POLICY ULI 374 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. RIDVAN KALAYCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Dr. Rıdvan KALAYCI

Dersin Kategorisi
Dersin Amacı

The course aims to teach the basic concepts of foreign policy and the effects of states' decision-making processes on shaping foreign policy.

Dersin İçeriği

Ders, teori ile pratik arasındaki ilişki üzerinden devletlerin dış politika karar alma süreçlerini inceler. Ders özellikle devletlerin siyasal sistemlerinin, dış politikanın şekillenmesindeki etkisi üzerine odaklanmaktadır.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Valerie M. Hudson with Christopher S. Vore. “Foreign Policy Analysis Yesterday, Today, and Tomorrow”, Meshon International Studies Review (Vol. 39, 1995)

Stuart. 2010. Foreign-policy Decision-making. The Oxford Handbook of International Relations: 576-593

Hudson. 2008. “The History and Evolution of Foreign Policy Analysis.” In Smith et al. Foreign Policy: Theories, Actors, Cases.pp. 12-29

Snyder et al. 2002. Foreign Policy Decision-Making. 1-186

Charles F. Hermann. “Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy, International Studies Quarterly (Vol. 34; 1990)

Beaseley, Ryan Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, and Michael T. Snarr, Foreign Policy in Comparative Perspective (CQ Press, 2002)

Hermann and Hermann. 1989. “Who Makes Foreign Policy Decisions and How.” International Studies Quarterly. 33: 361-387.

Allison and Philip Zelikow. “The Cuban Missile Crisis: Second Cut” in Essence of Decision (New York: Longman, 2nd edition, 1999) – chapter (6)

Ben D. Mor. “Nasser’s Decision-Making in the 1967 Middle East Crisis: A Rational Choice Explanation” Journal of Peace Research (Vol. 28, No. 4; November 1991)

George Edwards ve Stephan Wayne, 1990, presidential leadership, politics and policy making, 2. Baskı, New york, St. Martin press.

Jack Levy. “Domestic Politics and War”, Journal of Interdisciplinary History (Vol. 18, No. 4; Spring 1988)

r.d. mClAURİN, Mohammed Muhhisuddin ve Abraham R. Wagner, Foreign Policy Making in the Middle East,

Levy, Jack S. 1997. “Prospect Theory, Rational Choice, and International Relations.” International Studies Quarterly. 41: 87–112.

Quackenbush, Stephen. 2004. “The Rationality of Rational Choice Theory.” International Interactions. 30: 87-107.

Kayhan Barzegar, Iran’s foreign policy in post invasion of Iraq, Middle East Plicy, Cilt. 15, Sayı. 4, 47-58.

Paul hoyt, Changing chracter of Iranian foreign policy, Der. Ryan K. Beasley et. al., foreign policy in comparative perspective,, domestic and International influences on state behavior, Washington, CC Press.

Jeffrey Mankof 2009, Russian foreign policy, return of great power politcs, ABD, Rowman&Littlefield publishing.

Benjamin I. Page and Jason Barabas. “Foreign Policy Gaps between Citizens and Leaders”, International Studies Quarterly (Vol. 44, No. 3; September 2000

Raymond Birt. “Personality and Foreign Policy: The Case of Stalin”, Political Psychology (Vol. 14, No. 4; 1993)

Gencer Özcan, Türkiye dış politikası oluşum süreci, Der. Faruk Sönmezoğlu, Türk dış politikasının analizi, ©, İstanbul Der yayınları, 329-359.

Çuhadar-Gürkaynak, Esra and Binnur Özkeçeci-Taner . 2004. “Decision-Making Process Matters: Lessons Learned from Two Turkish Foreign Policy Cases” Turkish Studies, vol. 5, no. 2, Summer.

Ertan Efegil, 2016, Dış Politika Analizi Ders Notları, Ankara, Nobel Yayınevi.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;