Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
COMPARATİVE FOREİGN POLİCY İN THE MİDDLE EAST ULI 460 8 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri

Foreign Policy Analysis

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. RIDVAN KALAYCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları

Dr. Rıdvan KALAYCI

Dersin Kategorisi Alanına Uygun Öğretim
Dersin Amacı

The aim of this course is to handle Comparative foreign policy analysis and then to analyze foreign policies of main actors in the Middle comparatively.

Dersin İçeriği

Foreign policy of Iran, Saudi Arabia, Egypt and Turkey will be analyzed in the light of System Models

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Illustrate comparative foreign policy Analysis 1 - 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
2 - Know the system models 2 - 3 - 10 - 12 - A - C -
3 - Analyze decision making process and factors that effect this process 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - A - C -
4 - Learn realtionship between structure of international system and foreign policy 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - A - C -
5 - Learn realtionship between political culture and foreign policy 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - A - C -
6 - Learn realtionship between feautres of leaders and foreign policy 1 - 2 - 3 - 4 - 10 - A - B -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 12:Case Study 4:Drilland Practice
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework B:Oral Exam

Ders Akışı


Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları

Ömer Göksal İşyar, Karşılaştırmalı Dış Politikalar:  Yöntemler, Modeller, Örnekler ve Karşılaştırmalı Türk Dış Politikası, Dora Yayınları, Bursa, 2010.

-Marijke Breunıng, Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction; -Nasır Niray, Siyasal KültürYazıları, İstanbul: Derin Yayınları

- Juliet Kaarbo ve Jeffrey S. Lantis and Kyle Beasley (2002), “The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspective,” in Beasley et al (Eds.) Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior, Washington, DC: CQ Press.

-Ertan Efegil ve Rıdvan Kalaycı, Dış Politika Teorileri Bağlamında Türk Dış Politikasının Analizi Cilt I, Ankara: Nobel Yayınevi, 2012. 
-Ertan Efegil ve Mehmet S. Erol, Dış Politika Analizinde Teorik Yaklaşımlar: Türk Dış Politikası Örneği, Ankara: Barış Platin, 2013.

MINTZ, Alex ve Karl DeRouen (2010), Understanding Foreign Policy, Cambridge University Press: New York.

SAMPSON Martin W. (1987), “Cultural Influences on Foreign Policy”, (der.) Charles F. Hermann,Charles W. Kegley Jr. ve James N. Rosenau, New Directions in the Study of Foreign Policy, Boston:Unwin Hyman,

 WHITE Brian (1989), “Analysing Foreign Policy: Problems and Approaches”, M. Clarke ve B. White (Ed.), Understanding Foreign Policy, Hant-England: Edward Elger Publishing.


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 5 10
Final examination 1 20 20
Toplam İş Yükü 136
Toplam İş Yükü /25(s) 5.44
Dersin AKTS Kredisi 5.44
; ;