Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKISH CONSTITUTIONAL LAW SBK 370 6 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi DİLŞAD TÜRKMENOĞLU KÖSE
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The general objective of this course is to povide students with history of Turkish constitutionalism; periode of written constitution; general principles of 1876, 1921,1961 constitutions, the 1982 constitution; preperation of constitution of 1982 and its chenges; general provisions; the structure of the Republic; structure of the government of 1982 Constitution; fundamental rights and duties ; separation of power; legislative, executive and judicial powers in 1982 Constitution.
Dersin İçeriği
Firstly, Given some information about the constitution of 1921, 1924, 1961. After the main feauters of constitution of 1982 and its emergence and its changing are explained; The main principles of Turkish Republic; Fundamental rihgts in the constitution of 1982; Constitutional Review in the constitution of 1982; main characteristics of Legislative body, executive body and juridical body are explained.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - One compares Otoman-Turkish Constitutionalism with West Constitutionalism. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - One aligns characteristics of 1921 Constitution. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - democracy and what is this democracy’s disadvantages. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - One comments making of 1982 Constitution. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - One lists 1982 Constitutions’s rigid clauses. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - One enumerates 1982 Constitution’s fundamental characteristics an expreseses shortly. 1 - 2 - 3 - A - C -
7 - One classifies 1982 Constitution’s fundamental rights and gives some examples. 1 - 2 - 3 - A - C -
8 - One informs restriction and stopping of fundamental rights in 1982 Constitution. 1 - 2 - 3 - A - C -
9 - One analyses constitutional amendment procesess axis of different ways in terms of 1982 Constitution. 1 - 2 - 3 - A - C -
10 - One knows differences with legislative immunity and legislative irresponsibility. 1 - 2 - 3 - A - C -
11 - One enumerates Grand National Assembly of Turkey’s duties and expresses about these shortly. 1 - 2 - 3 - A - C -
12 - One demonstrates judicial review by whom and by which ways in terms of 1982 Constitution. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Historical background of Ottoman-Turkish constitutionalism Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
2 General principles of Sened-i İttifak, Tanzimat Fermanı, 1876 Constitution, The Constitution of 1921 and 1924, The Constitution of 1961 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
3 The emergence of the Constitution of 1982 and its basic principles Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
4 The basic principels of Turkish Republic in the Constitution of 1982 (1) Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
5 The basic principels of Turkish Republic in the Constitution of 1982 (2) Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
6 The restriction of the fundamental rights in the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
7 The features and composition of the legislative body in the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
8 The duties and authorities the legislative body in the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
9 Visa exam. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
10 The emergence of executive body and its relations with the other bodies. The executive body’s procedures and extraordinary administration procedures in the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
11 The emergence of executive body and its relations with the other bodies in the Constitution of 1982. Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
12 The constitutional principles of juridical body and high courts the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
13 The duties and authorities of Turkish Constitutional Court in the Constitution of 1982 Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014
14 The operation of Turkish Constitutional Review Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014

Kaynaklar

Ders Notu Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Bursa, Ekin, 17. Baskı, Ağustos 2014.
Ders Kaynakları Serdar Gülener ve Köksal Şahin, Anayasal Düzenler ve Türkiye´nin Anayasa Düzeni (Ders Notları), 2015.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations.
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law X
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics X
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Assignment 1 10 10
Final examination 1 15 15
Toplam İş Yükü 115
Toplam İş Yükü /25(s) 4.6
Dersin AKTS Kredisi 4.6
; ;