Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKEY-EU RELATIONS ULI 303 5 4 + 0 4 7
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Dersin Yardımcıları Res. Asst. Ensar MUSLU
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The main aim of this course is to study the European Union, which has come to play a significant role in the making of Turkish foreign policy. To provide the students with background information, the course first introduces the origins, organs and common policies of the EU. Then the course analyzes the historical evaluation of the Turkish-European Union relations.
Dersin İçeriği
After students are introduced to the origins, development and institutions of the EU, the Union´s common policies are studied. In the last section of the course, the evolution of the relations between Turkey and the EU is discussed. A special emphasis is placed on the perception of the EU in Turkey, and how Turkey´s accession is perceived in the EU member states.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - describes the position of the European Union in the international politics, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
2 - analyses the main characteristics which make the EU different from the other international organizations, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
3 - explains the creation of EU politics, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
4 - analyses the discussions in view of the Turkish EU entry, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
5 - investigates whether the EU project can be a model for the relations of Turkey with the other countries, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
6 - analyses the problems which appear in the relations between Turkey and the EU, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
7 - analyses, how the Turkish-European relations can be formed rationally, 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
8 - analyses the position of the EU in the international politics and their meaning for the Turkish foreign policy. 1 - 2 - 3 - 10 - 14 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 An Overview of the EU: Members and Founding Treaties.
2 The EU´s Position in the World: Economic and Political Considerations.
3 The Origins of the EU.
4 The Evolution of the EU: 1950s, 1960s, 1970s and 1980s.
5 The Evolution of the EU: 1990s and 2000s.
6 The Institutions of the EU: European Parliament, Council of the EU, European Council.
7 The Institutions of the EU: European Commission, European Court of Justice
8 The Institutions of the EU: European Court of Auditors, European Central Bank, Advisory bodies.
9 Mid-term Exam
10 Common Policies of the EU: Common Economic Policy, Common Foreign and Security Policy, European Security and Defence Policy
11 Basic Characteristics of the EU-Turkey Relations: General Framework, The Evolution of the EU-Turkey Relations Until the Helsinki Summit in 1999
12 The Evolution of the EU-Turkey Relations: post-Helsinki Summit
13 The Perception of the EU in Turkey
14 The Perception of Turkey in EU Member States

Kaynaklar

Ders Notu 1. Week:
Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.
Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.
Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 22-32
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
2. and 3. Weeks:
Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.
Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 13-19.
Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
4. Week:
Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 115-119.
Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 1-10.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
5. Week:
İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliğinin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara, ss. 3-22.
Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 142-146.
Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 176-179.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
6. Week:
Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 106-112.
Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 86-96
Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 71-93.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
7. Week:
Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 155-169.
Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 228-236.
Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 155-164 ve 166-172.
Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 152-168.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
8.Week:
Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 78-85.
Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
10. Week:
Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 19-141.
Weidenfeld, Werner (2002) Europa Handbuch, BZP, Bonn, ss. 454-476 ve 585-602.
Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul, ss. 79-120.
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
11. Week:
Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 113-136.
Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 185-209.
Gözen, Ramazan (2001), Türkiyenin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara, ss. 137-160.
Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 1-338.
Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 365-514.
http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
12. Week:
Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 339-399.
Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 17-130
http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi)
http://www.deltur.cec.eu.int/ (Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu)
13. Week:
Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005.
Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara, ss. 320-339.
Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiyeden Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul, s. 135-162
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
14. Week:
Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiyeyi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 131-141.
Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul, ss. 101-113.
Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara, ss. 53-65 ve 195-206
http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
Ders Kaynakları Desmond Dinan, Avrupa Birliği Ansiklopedisi (2 Cilt), Kitap Yayınevi, 2005
Kamuran Reçber, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, Aktüel Yayınları, 2004
Mehmet Ali Bulut, Avrupa Birliği Nedir? Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkileri, Vipajans Yayınları, 2005
Suavi Kemal Yazgıç, Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, 2005
Turgay Uzun/ Serap Uzun, Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Siyasal, Ekonomik ve Toplumsal Dönüşüm, Sorunlar Tartışmalar, Seçkin Yayıncılık 2004
Abdullah Özkan, Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye, Tasam Publications 2004
Nurettin Bilici, Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayıncılık 2004
Yalçın Akdoğan, Kırk Yıllık Düş Avrupa Birliği´nin Siyasal Geleceği ve Türkiye, Alfa Yayinlari 2004
Avrasya Dosyası, Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri, Yaz 2004-Sayı 2 Cilt: 10 ASAM
İrfan Kaya Ülger, Avrupa Birliği´nin ABC´si, Sinemis Yayınları 2003
Jean Bauberot, Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik, Ufuk Kitapları 2003
Murat Belge, Yaklaştıkça Uzaklaşıyor mu? / Avrupa Birliği ve Türkiye, Birikim YayınlarI 2003

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations. X
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively X
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically X
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law X
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics X
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field X
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively X
16 To improve the analytical thinking skills about the international events X
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
Odev 1 20
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;