Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CURRENT INTERNATIONAL ISSUES ULI 302 6 4 + 0 4 7
Ön Koşul Dersleri NA
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi NESRİN KENAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları NA
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
This course aims to examine major contemporary issues that cause conflict and disputes in the international system, such as nationalism, regional and ethnic conflicts, terrorism, armament and disarmament, nuclear proliferation and arms control. Given the centrality of conflicts and disputes to the modern international relations, morever, the course seeks to provide students with an understanding of major approaches to conflict resolution.
Dersin İçeriği
The course will first introduce students to theoretical discussions on international conflicts and conflict management. Secondly, the course will cover various contemporary topics pertaining to international conflicts. Independent research by the students will be encouraged and the instruction method will be based on interactive participation of students in class discussions.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - to understand on-going problems in the world politics and international area. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 14 - A - C -
2 - to evaluate the theoretical information through developments in practice and to evaluate this with their own comments. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 14 - A - C -
3 - to discuss the current events coming into the agenda of international relations and their results by the help of information gained at the basic courses. 1 - 2 - 3 - 5 - 12 - A - C -
4 - to evaluate the possible future developments on international problems and their possible results. 1 - 2 - 3 - 5 - 9 - 10 - 12 - 14 - A - C -
5 - to understand the basic clashing points effecting the international system, to analyze these clashes and to understand the roles of international organizations in terms of solving the conflicts 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 14 - A - C -
6 - ) to discuss current international problems according to the scientific methods. 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 12 - 14 - A - C -
7 - to perform conflicts and discussion methods and techniques and to discuss main concepts and solution methods of the discussion for these conflicts. 1 - 2 - 3 - 5 - 12 - 15 - A - C -
8 - to describe on-going international problems by preparing presentation and to discuss by making presentation. 1 - 2 - 3 - 5 - 12 - 14 - 15 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 5:Demonstration 10:Brain Storming 12:Case Study 14:Self Study 9:Simulation 15:Problem Solving
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Nationalism 2, 3
2 Religious and Ethnic Conflicts : Yugoslavia 1
3 Religious and Ethnic Conflicts : Rwanda 4
4 Arab Spring 40,42,42,43,44,45,46,47
5 Arab Spring 48,49,50,51,52,53,54,55
6 Disarmanent 24,25,26,27,28,29,30,31,32
7 Terrorism 33,34,35,36,37,38,39,40
8 Energy Issue 61,62,63,64,65,66
9 Mid-Term Exam
10 China 17,18,19,20,21,22,23
11 Current Issues in Africa 5,6,7,8, 9
12 Current Issues in Africa 10,11,12,13
13 Current Issues in Africa 14,15,16
14 Current Issues in Latin America 56, 57, 58, 59, 60

Kaynaklar

Ders Notu 1) Nesrin Kenar, Yugoslavya : Bir Dönemin Perde Arkası , Ankara : Palme Yayınları,2005.
2) Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları & Eleştirel Bir Bakış, Doğu Batı Yayınları,2008
3)Yetkin Başkavak, Umut Özkırımlı, 21. Yüzyılda Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008

4) Ebru Çoban, Modern Devlet Ve Irk Söylemi Çerçevesinde Ruanda Soykırımı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2007.

5)Mustafa S. Tüter, Amerikan dış politikasında Afrika, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 9-14, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

6) Tarkan Deniz, Afrika Boynuzunda Bir Ülke: Somali, Afro-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFASAM), Rapor No: 2013 / 1, OCAK 2013, http://www.afasam.org/tr/pdf/2013%20-%201.pdf

7) Orhan Tuna, Afrika?nın Sosyal Siyaset Meseleleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 27, Sayı: 3-4, ss. 93-112, (1968), http://www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/iktisatmecmua/article/view/7382
8) Senem Atvur, Kongo Krizi Hakkında Bir Değerlendirme, Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (3),2009,126-146.

9) A. Murat Ağdemir, İsrail?in Dış Politikasında Bir Hareket Alanı: Sahra Altı Afrika Ülkeleri İle İlişkiler, Akademik ORTA DOĞU, Cilt 7, Sayı 1, 2012, ss. 103 - 122, http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu13makale/a_murat_agdemir.pdf
10) Yalın Alpay, Çin Afrika?da Ne Yapıyor, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Sayı : 14 2009, http://www.stratejikongoru.org/pdf/cinveafrika.pdf
11) Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFSAM), www.afsam.org

12) Selim Hilmi Özkan, "XVIII. Yüzyılın Başlarında Kuzey Afrika", Avrasya Atüdleri, Vol. 1, Issue 40, pp. 287-300, 2012)
http://www.yarbis.yildiz.edu.tr/web/userPubFiles/shilmi_32b69e38ca52d46ac93ab9c29868ac37.pdf

13) Aynur Erdoğan, Müslüman Afrika?nın Kalbi: Mali, Dübam Yayınları, Küresel İletişim Merkezi, Dünya Bülteni Araştırma Masası, 2013 Ocak, http://media.dunyabulteni.net/file/2013/mali-raporu1.pdf

14) Richard Guelli, Güney Afrika Ve Afrika?nın Yeniden İnşası: Bazı Stratejiler Önerme, Çeviren: Fatma Günce Kanlı, http://www.tasamafrika.org/pdf/yayinlar/RGueli-TR.pdf

15) Mehmet Seyfettin Erol, Ahmet Said Altın, ?Türk Dış Politikasında Afrika: ?Osmanlı Mirası Üzerine Ortak Gelecek - Etkinlik Arayışları?, http://www.usgam.com/tr/index.php?l=840&cid=381
16) Somali?nin İslamcı Yönelimleri ve Somali-Etiyopya Çatışmasının Uluslararası Politikaya Etkileri, http://www.uiportal.net/somalinin-islamci-yonelimleri-ve-somali-etiyopya-catismasinin-uluslararasi-politikaya-etkileri.html

17) Ferit Güven, Küresel Bir Güç Olarak Çin?in Yükselişi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/psd/kuresel-bir-guc-olarak-cin-in-yukselisi

18)Atilla Sandıklı, Geleceğin Süper Gücü Çin, Bilge Strateji, Cilt 1, Sayı 1, Güz 2009, http://www.bilgesam.org/tr/Makaleler/Dogu%20Asya%20&%20Pasifik/Gelecegin%20Super%20Gucu%20Cin.pdf

19)Türkiye-Çin İlişkileri, Ankara Strateji Enstitüsü, Şubat 2012, http://www.ankarastrateji.org/print/haber/turkiye-cin-iliskileri-115/

20) Erkin Ekrem, Türk Cumhuriyetleri´nin Bağımsızlıklarının 20. Yılında Çin?in Orta Asya Politikaları, -Rapor-Ankara, 2011, http://yayinlar.yesevi.edu.tr/static/kitaplar/cin_ortaasya_raporu.pdf

21) Selçuk Çolakoğlu, ?Şanghay İşbirliği Örgütü?nün Geleceği ve Çin?, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 1, Sayı 1 (Bahar 2004), s. 173-197, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2010/09/Sanghay-Isbirligi-Orgutunun-Gelecegi-ve-Cin.pdf

22) Alaattin Kızıltan, Tek Kutuplu Bir Dünyada Çin Halk
Cumhuriyeti?nin ?Süpergüç? Olabilirliği, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, http://iibfdergi.cumhuriyet.edu.tr/archive/tek%20kutuplu%20bir%20d%C3%BCnyada%20%C3%87in%20halk%20cumhuryeti´nin%20s%C3%BCperg%C3%BC%C3%A7%20olabilirli%C4%9Fi.pdf

23) Uygar Mustafa Sertel, Türk Dış Politikasında Çin Halk Cumhuriyeti İle İşbirliği Olanaklarının Analizi, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

24) Nülüfer Karabulut, İki Genel Savaş Arası Dönemde Silahsızlanma Konferansları ve Türkiye (1923-1939), İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/13da/iki-genel-savas-arasi-donemde-silahsizlanma-konferanslari-ve-turkiye-1919-1939-the-lectures-of-disarmament-and-how-turkey-participate-in-these-lectures-between-two-world-war
25) Dinçer Ay, Kitle İmha Silahları (Radyoaktif, Biyolojik Ve Kimyasal) ve Alınacak Tedbirler, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Strateji Bilimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/tfi/kitle-imha-silahlari-radyoaktif-biyolojik-ve-kimyasal-ve-alinacak-tedbirler-weapons-of-mass-destraction

26) Ramil Mustafin, Hindistan?ın Nükleer Politikası, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/4212/4692.pdf
27) Valentina Reshetnikova, 1960?lardan Bu Yana Nükleer Silahsızlanma Alanında Yaşanan Gelişmeler, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/1h2l/1960-lardan-bu-yana-nukleer-silahsizlanma-alaninda-yasanan-gelismeler-developments-in-the-field-of-nuclear-disarmament-from-the-1960-s-till-the-present-time

28) Mustafa Kibaroğlu, İran?ın Nükleer Programı ve Türkiye?nin Güvenliğine Etkileri, http://kurumsal.library.atilim.edu.tr/pdfs/091015_desifre.pdf

29) Şebnem UDUM, Türkiye?nin İran Nükleer Meselesindeki Siyaseti, Ortadoğu Analiz, Temmuz 2012 - Cilt: 4 - Sayı: 43, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2012716_inceleme4.pdf

30) Şafak Oğuz, Biyolojik Silahsızlanma Çalışmaları, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/psv/biyolojik-silahsizlanma-calismalari-disarmament-and-arms-control-efforts-related-to-biological-weapons


31) Melih Perçin, Ortadoğu?da Savunma Harcamaları ve Askeri Güç Değişimi, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/p6j/ortadogu-da-savunma-harcamalari-ve-askeri-guc-degisimi-defence-expenditures-and-alteration-of-military-in-middle-east

32) Salih Özgür, Soğuk Savaş Ve Sonrası Dönemde Kitle İmha Silahları ve Silahsızlanma Çabaları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://eprints.sdu.edu.tr/359/1/TS00520.pdf

33) Hamit Ersoy, Ulusal Çıkar Aracı Olarak Uluslararası Politikada Terörizm, Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 4 (3´4) Turkish Journal of Police Studies Vol: 4 (3-4), http://www.pa.edu.tr/APP_DOCUMENTS/D478B2AD-3813-4555-9629-6332F8CF8D33/cms_statik/_dergi/2002/3-4/15-26.pdf

34) Hüsamettin İnaç, Fatih Aktaş, 11 Eylül 2001 Terör Saldırılarının Amerikan Güvenlik
Bürokrasisine Etkileri, Akademik Bakış Dergisi, Sayı: 34 Ocak ? Şubat 2013, http://www.akademikbakis.org/34/25.pdf

35) Reha Yılmaz, Uluslararası Terörizm ve Ermeni Terörünün Analizi, http://strateji.cukurova.edu.tr/ERMENI/reha_yilmaz_uluslararasi_terorizm_ermeni_terorunun_analizi.pdf

36) Tuğçe Gençtürk, Terör Kavramı Ve Uluslararası Terörizme Farklı Yaklaşımlar, Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, 03 Şubat 2012, http://sam.baskent.edu.tr/makaleler/tgencturk/TerorUluslararasi.pdf

37) İnönü Akgün Alp, Terörün Ekonomik Etkileri, Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Dergisi ? Cilt: 4 (1),
http://www.utsam.org/images/upload/attachment/cilt4/Sayi1/Ter%C3%B6r%C3%BCn%20Ekonomik%20Etkileri.pdf

38) Zafer Kılıç, Küreselleşme İle İvme Kazanan Uluslararası Terörizm ve Buna Karşı Alınan Tedbirler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS00626.pdf

39) Devrim Ertürk, Bir Egemenlik Aracı Olarak Küresel Terör, E-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -Www.E-Sarkiyat.Com- ISSN: 1308-9633 Sayı: IV, Kasım 2010, http://www.e-sarkiyat.com/makaleler/4.sayi/5.pdf

40) Ahmed S. Hashim, Aslanlar Ve Kaplanlar Cennette: Sri Lanka?da Terörizm, Ayaklanma Ve Devletin Yanıtı, Defence Against Terrorism Review, Cilt. 3 No. 1, 2010 Bahar, S. 1-24, http://www.coedat.nato.int/publications/datr5-tr/DATR5-TR.pdf

41) Zafer Akbaş, Ortadoğu?da Değişim Süreci ve Türk Dış Politikası, Akademik Yaklaşımlar Dergisi İlkbahar 2012 Cilt:3 Sayı: 1, http://iys.inonu.edu.tr/webpanel/dosyalar/970/file/K3.pdf

42) Mustafa Kibaroğlu, Arap Baharı Ve Türkiye, Adam Akademi, 2011/2: 26-36, http://mustafakibaroglu.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/kibaroglu-adamakademi-arapbahariturkiye-aralik2011.pdf

43) Osman Nuri Özalp, Arap Baharının Orta Asya Cumhuriyetlerini Etkileme Potansiyeli, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 4, No 2, 2012, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_SBD/arsiv/2012_2/osman_nuri_ozalp.pdf

44) Ali Resul Usul, Arap Halk Hareketleri, Bölgede Demokratikleşme İmkanları, Libya ve Türkiye?nin Tutumu, Policy Brief, Global Political Trends Center (Gpot)Nisan 2011, Gpot Pb No.23, http://www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publications/Detail/?lng=en&id=142036

45) Şaban Kardaş, Türkiye Ve Arap Baharı: Türkiye?nin Orta Doğu Politikasındaki Değişiklikler, Hazar Raporu Bahar 2013, http://hasen.org.tr/Content/userfiles/pdf/SabanKardas.pdf

46) Tuğçe Varol, Arap Baharı Rusya Kapılarında, Aralık?11, Sayı: 36, 21. Yüzyıl, http://www.21yuzyildergisi.com/assets/uploads/files/Tu%C4%9F%C3%A7e%20Varol(1).pdf

47) Bünyamin Uzuncan, Arap Baharı?nın İlk Cemresi: Tunus, http://www.enderuncemiyeti.org/tun.pdf

48) Veysel Ayhan, Arap Baharının ABD-Türkiye İlişkilerine Etkisi, Ortadoğu Analiz, Aralık 2011, Cilt 3, Sayı 36, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2011127_kapak2.pdf

49) Yeşim Demir, Müslüman Kardeşler Örgütü?nün Son Dönemde Ortadoğu?daki Etkinliği ve Siyaseti, International Journal of Social Science, Volume 5 Issue 6, ss. 138-158, December 2012, http://www.jasstudies.com/Makaleler/633141325_demirye%C5%9Fim_TT.pdf

50) Osman Nuri Özalp, Arap Baharı Bağlamında Orta Asya?da Toplumsal Protesto Dinamikleri ve Potansiyeli, Akademik Araştırmalar Dergisi, 2013, Sayı 56, ss. 215-230, http://www.tau.edu.tr/img/files/A2.pdf

51) Mustafa Kutlay, Osman Bahadır Dinçer , Arap Baharı, ABD´nin Hegemonik Projesi" midir?,(´Türkiye Günlüğü Özel Sayısına Bir Zeyl), Türkiye Günlüğü 107 / Yaz 2011, http://www.academia.edu/1006208/Arap_Bahari_ABDnin_Hegemonik_Projesi_midir

52) Atilla Sandıklı, Ali Semin, Arap Ülkelerinin Yeni Ortadoğu?da Model Arayışı, http://bilgesam.org/tr/images/stories/analizler2/arapulkelerininortadogudakimodelarayisi.pdf

53) Eda Kılıç, Erzan Aktar, Yasin Erdoğmuş, Makbule Ertosun, Kübra Akadır, Esra Kaya, Hatem Hasar, Arap Dünyasında Entropi: Tunus, Mısır, Libya ve Suriye?de Halk Ayaklanmaları, Türkiye Uluslararası İlişkiler Çalışmaları, Yakın Doğu Araştırmalar Merkezi, Rapor No: , Ekim 2012, http://tuic.org.tr/Assets/Files/Arap-Dunyasinda-Entropi-26-09-2012-carsamba.pdf

54) Ali Korkmaz, Arap Baharı Sürecinde İnternet ve Sosyal Medyanın Rolü, International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges (ISLC), http://www.inlcs.org/online/Book14.pdf

55) Mehmet Şahin, 1950-1960 Arap Devrimleri ve 2011 ?Arap Baharı?: Benzerlikler ve Farklılıklar, Mülkiye Dergisi, Cilt 35, Sayı 3-272 (2011), http://www.mulkiyedergi.org/files/journals/2/articles/55/public/55-196-1-PB.pdf
56) Gözde Özer, Gökhan Şener, Latin Amerika ? Türkiye : Kültürel İlişkilere Dair, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı, Bahar 2012,Ankara, www.usgam.com/tr/katdown.php?cid=396
57) Ursula Oswald Spring, ?Latin Amerika?da Barış Üzerine Doğulu, Avrupalı ve Yerli
Düşünce?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 49-67, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/Latin-Amerikada-Baris-Uzerine-Dogulu-Avrupali-ve-Yerli-Dusunce.pdf

58) Sait Yılmaz, Latin Amerika´da Neler Oldu?, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü, http://www.21yyte.org/arastirma/amerika-arastirmalari-merkezi/2012/05/08/6598/latin-amerikada-neler-oldu

59) Ayşe Aslıhan Çelenk, Türkiye-Latin Amerika İlişkileri 2010, Türk Dış Politikası Yıllığı 2010, Derleyen : Burhanettin Duran, Kemal İnat, Mesut Özcan, SETA Yayınları XIV, Ekim 2011, setav.org/tr/turk-dis-politikasi-yilligi-2010/.../1017

60) Aslıhan P. Turan, Latin Amerika Devletlerinin Bütünleşme Çabaları ve AB Modeli, Cuma, 16 Nisan 2010, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:latin-amerika-devletlerinin-buetuenleme-cabalar-ve-ab-modeli&catid=172:analizler-latinamerika

61) Yusuf Yazar, Türk Cumhuriyetleri´nin bağımsızlıklarının 20. yılı vesilesiyle, Enerji İlişkileri Bağlamında Türkiye ve Orta Asya Ülkeleri, -Rapor- Ankara, 2011, http://www.yesevi.edu.tr/yayinlar/static/kitaplar/enerji_raporu.pdf

62) Burak Çınar, Tarihte Üçüncü Güç ve Orta Asya Enerji Savaşları, http://www.academia.edu/886107/TARIHTE_UCUNCU_GUC_VE_ORTA_ASYA_ENERJI_SAVASLARI

63) Kutay Karaca, ?Küresel Enerji Stratejileri Karşısında Türkiye?nin Jeostratejik ve Jeopolitik Konumu?, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:5, Sayı:10, Eylül 2007, s.15-33.

64) A. Necdet Pamir, ?Avrasya Boruhatları, Enerji Güvenliği Ve Türkiye?, Jeopolitik, Yıl:2 Sayı:5, Kış-2003, s.100-118.

65) Hasan Duran, Kadir Kürşat Yılmaz , Devi Bağlayan Bağlar: Çin?in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı, International Conference on Eurasian Economies 2011, Session 1B: Uluslararası İlişkiler, http://www.eecon.info/papers/336.pdf

66) Pınar İpek, Enerji Güvenliğinde Ortadoğu Bölgesi?nin Jeopolitiği ve Enerji Piyasalarında ?Muğlak? Bir Devrimin Yansımaları, Ortadoğu Analiz, Şubat 2013 - Cilt: 5 - Sayı: 50, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2013213_ortadogusubat.pdf
Ders Kaynakları 1) Jean Lecca, Uluslar Ve Milliyetçilikler, Metis yay. 1998
2) Milliyetçilik (Ciltli) Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce, İletişim Yayınları, 2002
3) Aylin Ünver Noi, Avrupa´da Yükselen Milliyetçilik, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007
4) Prof. Dr. Erol Güngör, Dünden Bugünden Tarih-Kültür ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, 2007
5) Thomas Hylland Eriksen, Etnisite ve Milliyetçilik, Avesta Basın Yayın, 2004
6) Fahri Atasoy, Küreselleşme ve Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, 2005
7) Eric J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, 2000
8) Craig Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2007
9) Rabindranath Tagore, Milliyetçilik, Kaknüs Yayınları
11) Işıtan Gündüz, Milliyetçilik Üzerine & Ulussuz Devletler Devletsiz Uluslar, Nesnel Yayınları,2008
12) Edward Hallett Carr, Milliyetçilik ve Sonrası, İletişim Yayınları,1999
13) Martin Stokes/ Kirsten E. Schulze/ Colm Campbell, Ortadoğu´da Milliyetçilik, Azınlıklar ve Diasporalar, Sarmal Yayınları
14) Eric J. Hobsbawm, 1780´den Günümüze Milletler Ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları
15) Y. Furkan Şen, Globalleşme Sürecinde Milliyetçilik Trendleri ve Ulus Devlet, Yargı Yayınevi, 2004
16) Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Everest Yayınları,2003
17) Umut Özkırımlı, Milliyetçilik Kuramları, Sarmal Yayınları, 1999
18) Jürgen Habermas/ Mustafa Armağan/ Benedict Anderson/ Partha Chatterjee/ Anthony D. Smith/ Tom Nairn/ Büşra Ersanlı Behar, Tartışılan Sınırlar Değişen Milliyetçilik, Kelepir Yayınları, 2001
19) Misha Glenny , Balkanlar 1804-1999 Milliyetçilik, Savaş ve Büyük Güçler, Sabah Kitapları, 2001
20) F.H. Burak Erdenir, Avrupa Kimliği : Pan Milliyetçilikten Post Milliyetçiliğe, ÜMİT yay. 2005
21) Özcan Yeniçeri, Küreselleşme Karşısında Milliyetçilik ve Kimlik, IQ Kültür Sanat yay. 2005
22) Craıg Calhoun, Milliyetçilik, İstanbul Bilgi Üniversitesi yay. 2007
23) Willem Van Schendel, Orta Asya ve İslam Dünyasında Kimlik Politikaları : 20. Yüzyılda Milliyetçilik Etnisite ve Emek, İletişim yay. 2004
24) Zeynep Dağı, Rusya´nın Dönüşümü : Kimlik Milliyetçilik Ve Dış Politika, Boyut Publıshıng yay. 2002
25) Valeri Cretu, Soğuk Savaş Sonrasında Rusya Federasyonu´nun Yugoslavya Krizlerine Yönelik Politikası, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://www.belgeler.com/blg/p6n/soguk-savas-sonrasinda-rusya-federasyonu-nun-yugoslavya-krizlerine-yonelik-politikasi-policy-of-russian-federation-toward-yugoslav-crisis-after-cold-war
26) Yasin Şafak, ?Bosna Savaşı Ve Yugoslavya?nın Parçalanması?, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ve Küreselleşme Bölümü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010.
27) Ebru Çoban Öztürk, Modern Devlet Biyoiktidar Soykırım Ruanda Örneği, Adres Yayınları, 2010.
28) Ebru Çoban ?Uluslararası Hukukta Soykırım Suçu ve Suça Zemin Hazırlayan Toplumsal Yapılar: Ruanda Örneği?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı 17 (Bahar 2008), s. 47-72.
29) F. Ceren Türkmen, ?Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Ruanda İç Savaşı?, 21. YÜZYIL Nisan / Mayıs / Haziran 2008, ss. 119-132.
30) Baskın Oran, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Kara Afrika Örneği, Ankara, SBF, 1977.

31) Mervyn Hiskett, Batı Afrika?da Kurulan İki Derviş Devlet: Sokoto Hilafeti (1232-1317/1817-1900) ve Masina Devleti (1318-1279/1819-1862), Çev.: Kadir Özköse, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003/2, c. II, sayı: 4, ss. 173-202, http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/files/4.8.pdf
32) Mervyn Hiskett, Kuzey Nijerya, Çeviri:Kadir Özköse, Cumhuriyet Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: VIII / 1, HAZİRAN-2004, ss. 249-260, http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/879.pdf

33) Mervyn Hiskett, Kuzey Nijerya Tarihi ve Hausa Müslümanları, Çeviren: Kadir Özköse, Dini Araştırmaları; Cilt: 7 , s. 19, ss. 357-366, http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01949%5C2004_19/2004_19_OZKOSEK.pdf

34) Muzaffer Ercan Yılmaz, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ?Sınır İçi? Etnik Çatışmalar, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 6 ss.17-30, 2006, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/8o54HYMZ6ugvK1yqT6UL3AUvEpPM4M.pdf

35)Asena Boztaş, Türkiye?nin Afrika İle İlişkilerinde Proaktif Politikalarının Teorik Analizi: Konstrüktivist Teori, Eleştirel Teori Ve Uluslararası Toplum Teorisi

36) Seyfi Kılıç, Çin-Afrika İlişkilerinin Gelişmesinde Baraj İnşaatlarının Rolü, Ortadoğu Analiz, Nisan 2013, Cilt 5, Sayı 52, ss. 88 ? 94, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/2013411_9seyfikilic.pdf

37) Muhammed Veysel Bilici, ?Kolonyalizm ve Afrika: Algı ve bilinç?, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss.4-8, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

38) Eşref Yalınkılıçlı, Benim adım kırmızı ve kara: China Inc. Kara Afrika?da, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 14-20, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

39) Afrika?yı ABD ve Avrupa kaybediyor, Çin kazanıyor, Doç. Dr. Ahmet Kavas ile röportaj, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 20-28, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

40) Ahmet Cem Özen, Afrika?daki çatışmaların sistematik kökenleri, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 28-30, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf

41) Hüseyin Kaya, Afrika: Dünya ekonomisinin gariban çocuğu, Gündem Analiz, Siyasi & Ekonomik Analiz Dergisi, Yıl: 2 Sayı: 23, ss. 30-35, http://www.ekopolitik.org/images/cust_files/080212221113.pdf
42) Chrysantus Ayangafac, Afrika Barış ve Güvenlik Gündemini Açmak: Türk Afrika İlişkilerini Bekleyen Fırsatlar?, Çeviren: Ayşe Merve Kamacı, http://tasamafrika.org/pdf/yayinlar/Chrysantus-Ayangafac-TR.pdf
43) Güney Afrika Cumhuriyeti?nin Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ticari ? Ekonomik İlişkileri, T.C. Pretoria Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Haziran 2007.

44) Peter Vale, Güney Afrika Devrimi?ne Ne Oldu?, Çev. Emrah Göker, http://istifhane.files.wordpress.com/2010/04/guneyafrikadevrimi.pdf

45) Güven Sak, Özgün Özçer, Anayasa Çalışma Metinleri 1/ Güney Afrika Anayasası: ?Bir Ülkenin Ruhu?, http://www.anayasaplatformu.net/indir/guney_afrika_anayasasi.pdf

46) Björn Hettne, ?Teori ve Pratikte Güvenliğin Bölgeselleşmesi?, Uluslararası
İlişkiler, Cilt 5, Sayı 18 (Yaz 2008), s. 87-106, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2011/06/Teori-ve-Pratikte-Guvenligin-Bolgesellesmesi.pdf

47) Y. Kerem Arslan, Afrika İç-Göçü ve Post-Kolonyal Vatandaşlık , Alternatif Politika, Cilt. 4, Sayı. 2, 202-231 Temmuz 2012, http://www.alternatifpolitika.com/page/docs/temmuz-2012-sayi2/ozet/ykeremarslan.pdf

48) Hüseyin Aktürk, Somali Korsan Krizi, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Orta Doğu ve Afrika Çalışmaları Merkezi, USAK Afrika Raporları 2008-1, 19 Aralık 2008, http://www.usak.org.tr/dosyalar/rapor/yQx92cp4XFCV87zna3RkVavGgg8mUq.pdf

49) Nicholas Brunner, Çin Ekonomisi, Çeviren: Ahmet Y. Gökdere, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/324/3213.pdf

50) Çağdaş Üngör, Çin ve Üçüncü Dünya, İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi
No:41 (Ekim 2009), www.journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/.../8672

51) A.Ersin Dedekoca, ABD-Çin İlişkilerinin Ekonomi Politiği ve Yeni Dünya Düzeni Oluşumuna Etkileri, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Programı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, http://sites.khas.edu.tr/tez/AhmetErsinDedekoca_izinli.pdf

52) Mevlüdiye Şimşek, Çin Halk Cumhuriyeti?nin Dünya Ticaret Örgütüne(WTO) Üyeliğinin Ekonomik Etkileri ve Çin?in Geleceğine İlişkin Senaryolar, YÖNETİM VE EKONOMİ, Yıl:2005 Cilt:12 Sayı :2 , http://www2.bayar.edu.tr/yonetimekonomi/dergi/pdf/C12S22005/MS.pdf

53) Mehmet Ozan Saray,Levent Gökdemir, Çin Ekonomisinin Büyüme Aşamaları (1978-2005,Journal of Yasar University,2(7), 681-686, http://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/No_7_vol2_04_saray_gokdemir.pdf

54) Çağla Gül Yesevi, Avrasya?da Güvenliğin İnşası: Şanghay İşbirliği Örgütü, Global Political Trends Center Policy Update, Nisan 2013, PU no. 5, http://www.gpotcenter.org/dosyalar/PU5_2013_Yesevi.pdf

55) Türkiye-Çin İlişkilerinin 40 Yılı (1971-2011), Stratejik Düşünce Enstitüsü, Rapor, http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Rapor-_TUrkiye-Cin_iliskilerinin_40_Yili_(1971-2011)___042012-son.pdf

56) Mehmet Temel, Atatürk Devrimlerinin Çin Aydınlarınca Algılanışı ve XX. Yüzyılın İlk Yarısındaki
Türkiye-Çin İlişkilerine Yansıması, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s21/temel.pdf

57) Sait Yılmaz, Türkiye-Çin Askeri Tatbikatı, http://www.beykent.edu.tr/WebProjects/Uploads/tukiye-cin-askeri-tatbikati.pdf

58) Hasan Köni, Silahsızlanma Ve Uluslararası Hukukta Küçük Silahların Hukuki Düzeni, Küresel Sorunlar Platformu, 24.12.2012, http://pgchallenges.org/wp-content/uploads/2012/12/HasanKoni_Silahsizlanma.pdf

59) Sibel Kavuncu, Nükleer Silahsızlanma Yolunda Start Süreci, Bilge Strateji, Cilt 5, Sayı 8, Bahar 2013, ss.119-148, http://bilgestrateji.com/en/images/stories/bilgestrateji/BS2013-1/NUKLEER%20SILAHSIZLANMA%20YOLUNDA%20START%20SURECI.pdf

60) Rıza Türmen, Nükleer Silahsızlanma, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/417/4620.pdf

61) Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma, http://www.mfa.gov.tr/silahlarin-kontrolu-ve-silahsizlanma.tr.mfa

62) Silahsızlanma, http://www.belgeler.com/blg/8hs/silahsizlanma

63) Mehmet Özcan, Siber Terörizm ve Ulusal Güvenliğe Tehdit Oluşturma Boyutu, http://www.uiportal.net/siber-terorizm-ve-ulusal-guvenlige-tehdit-boyutu.html

64) F. Nurhayat Şahin, Dış Politik Etkenler Açısından Türkiye?de Terör Olayı, http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/sayi1-8/5/4.pdf

65) Nilgün Gerçeker, Küresel Felaket: Nükleer Terörizm, Uluslararası Hukuk Çerçevesine İlişkin Bir Değerlendirme, Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2013, Cilt/Volume 12, Sayı/Issue 1, 91-121, http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/mayis2013/belgeler_pdf/5_gerceker.pdf

66) Murat Saraçlı, Uluslararası Hukukta Terörizm, http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/11_40.pdf

67) İnci Sökmen, Ağ Tabanlı Terörist Organizasyonlar, El Kaide Terörist Örgütü, Beykent Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Dergisi 1 (4),2009,107-137, www.beykent.edu.tr/docs/37.doc?phpMyAdmin...
68) Mustafa Özgür Yücel, Televizyonlarda Terör, Irkçılık ve Nefret İçerikli Yayınlar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uzmanlık Tezi, Ankara 2011, http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/38.pdf

69) Serdar Öztürk, Kamil Çelik, Terörizmin Türkiye Ekonomisi Üzerine Etkileri, http://alanyadergi.akdeniz.edu.tr/_dinamik/164/134.pdf

70) Çağatay Balcı, Uluslararası Hukuk Ve Terörizm: Terminoloji Ve Örneklem Düzleminde Bir Analiz,
Afro-Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (AFASAM), Rapor No: 2013 / 2 , Ocak 2013, http://www.afasam.org/tr/pdf/2013%20-%202.pdf

71) Sadat Demirci, Terörizme Karşı Mücadele Modelleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 193-212, http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1009313432_13.kitapcik.pdf

72) ABD Silahlanma Stratejisi: Uluslararası Terörizm ve Çin, Küresel Sorunlar Platformu, 30.04.2013, http://pgchallenges.org/wp-content/uploads/2013/04/ABD-Silahlanma-Stratejisi-Uluslararas%C4%B1-Ter%C3%B6rizm-ve-%C3%87in.pdf

73) Utku Yapıcı, Uluslararası Hukukta Terörizme Karşı Kuvvet Kullanımı Sorunu, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.21-40, 2006, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/aEgARk8xFaeIRxshAoZCcYf83zmglK.pdf

74) Sadi Çaycı, Terörizm, Aşırı Akımlar Ve Hukuk, Stratejik Analiz, Nisan?07, http://www.strategicforesight.com/news_clippings/CayciIW.pdf

75)Ercan Çitlioğlu, PKK?nın Siyasi ve Ekonomik Desteklerinin Kesilmesine Yönelik Saptama ve Çözümler, http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu4%20makale/ercan_citlioglu.pdf

76) Sertaç Başeren, Kavramsal Özellikleri İle Terörizm (Tarihi Ve Hukuki Boyutları İle), http://vizyon21yy.com/documan/genel_konular/Milli%20Guvenlik/Terorizm/Kavramsal_Ozellikleri_ile_Terorizm_Tarihi_ve_Hukuki_Boyutlariyla.pdf

77) Devrim Aydın, Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 2, No: 7 ss.1-20, http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/kOM68V4xipX74PLGul6kSlPbvkxjy4.pdf

78) Reyhan işeri, Türkiye?de Etnik Terör: ASALA VE PKK Örneği, Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/253/reyhaniseri.pdf
79) Nilüfer Karacasulu, Şevket Ovalı, Terör: Kavramsal Çeşitlilik, Mülkiye ? Cilt: XXVIII ? Sayı: 243, http://islamiyontem.net/pdf/teror_kavramsal_cecitlilik.pdf

80) Talip Küçükcan, ?Terörün Sosyolojisi: Toplumsal Kökenleri Anlama İmkânı?,
Uluslararası İlişkiler, Cilt 6, Sayı 24 (Kış 2010), s. 33-54, http://www.uidergisi.com/wp-content/uploads/2013/02/terorun-sosyolojisi.pdf

81) Mustafa Aydın, Arab Baharı?nı Anlamak?, http://www.mustafaaydin.com/dosyalar/ARAB_BAHARIn%C4%B1_anlamak.pdf
82) Vijay Prashad, Arap Baharı, Libya Kışı, Çeviren : Şükrü Alpagut, 2012
83) Arap Baharı : Ortadoğu´da Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli, Editör Murat Aktaş Yazar Cenap Çakmak, Orkhan Gafarlı, Cengiz Aktar, Nilüfer Göle, Abdullah Kıran, Fulya Şen
84) Talat Turhan, Arap Baharı
85) Serdar Erdurmaz, Libya Arap Baharının Solan Yüzü,
86) Celalettin Yavuz, Arap Baharı ve Türkiye : Orta Doğu´da Kırılan Fay Hatları, Berikan
87) Yüksel Taşkın, AKP Devri : Türkiye Siyaseti, İslamcılık, Arap Baharı, Birikim
88) Alper Birdal, Arap Baharı Aldatmacası, Yazılama

89) Turan Kışlakçı, Arap Baharı, Mana Yayınları

90) Haktan Birsel, Arap Baharında Son Durak İran, IQ Kültür Sanat

91) Barış Adıbelli, Emperyalizmin Oyununda İkinci Perde : Arap Baharı ve Suriye, IQ Kültür Sanat
Müjge Küçükkeleş, AB?nin Ortadoğu Politikası ve Arap Baharına Bakışı, SETA Analiz, Sayı: 63, Ocak 2013, http://file.setav.org/Files/Pdf/20130118172742_seta_analiz_ab_arap_bahari.pdf

92) Bogdan Szajkowski, Sosyal Medya Araçları ve Arap Baharı, Alternatif Politika, Cilt. 3, Sayı. 3, 420-432, Kasım 2011.

93) Nur Çetinoğlu, Düzen-Adalet İkilemi Açısından Arap Baharı Çerçevesinde Türk Dış Politikası, Spectrum: Journal of Global Studies Special Issue ss. 5-22, http://www.spectrumjournalofglobalstudies.net/sjgs/index.php/sjgs/article/view/46

94) Hasan Duran, Çağatay Özdemir, Türk Dış Politikasına Yansımalarıyla Arap Baharı, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume: 7, Sayı/Number: 2, Yıl/Year: 2012, http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/181-198%20-%20C7,S2_M09.pdf

95) Cihan Çildan, Mustafa Ertemiz, Evren Küçük, H. Kaan Tumuçin, Duygu Albayrak,
96) Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki Rolü, http://ab.org.tr/ab12/bildiri/205.pdf

97) Zafer Akbaş, Zeynep Arslan Düzgün, Libya?daki Arap Baharı?na Yönelik Türk Dış Politikasına Konstrüktivist Bir Yaklaşım, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz 2012, Cilt:8, Yıl:8, Sayı:2, 8:57-81, http://www.iibfdergi.ibu.edu.tr/index.php/ijesr/article/view/263/496

98) Gürkan Doğan, Bülent Durgun, Arap Baharı ve Libya: Tarihsel Süreç ve Demokratikleşme Kavramı Çerçevesinde Bir Değerlendirme, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2012/1, Sayı:15, http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/sbed/article/view/3350/2862

99) Özden Zeynep Oktav, Arap Baharı ve Türkiye-Körfez Devletleri İlişkileri, Ortadoğu Analiz, Mart 2013, Cilt 5, Sayı 51, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201335_ozden_zeynep_oktav.pdf

100) Mehmet Emin Babacan, İrfan Haşlak ve İsmail Hira, Sosyal Medya ve Arap Baharı, http://www.aid.sakarya.edu.tr/uploads/Pdf_2011_3.pdf

101) Albrecht Hofheinz, ?Arap Dünyasında İnternet: Siyasi Liberalleşme için Oyun
Alanı?, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, Sayı 16 (Kış 2007- 2008), s. 79-96, http://www.uidergisi.com/?p=996

102) Hüsamettin İnaç, Arap Baharı Sürecinde Arap Kimliğinin Değişim ve Dönüşümü, 03.12.2012, http://www.sde.org.tr/tr/newsdetail/arap-bahari-surecinde-arap-kimliginin-degisim-ve-donusumu/3071
103) Aylin Ünver Noi, Arap Baharı ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Ortadoğu Analiz, Aralık 2012, Cilt 4, Sayı 48, http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/20121226_orsamdergiaralik.pdf

104) Burhanettin Duran ve Nuh Yılmaz, ?Ortadoğu?da Modellerin Rekabeti: Arap Baharı?ndan Sonra Yeni Güç Dengeleri? Türk Dış Politikası Yıllığı 2011 Der. B. Duran, K. İnat ve A.R. Usul, SETA Yayınları XIV, I. Baskı : Kasım 2012, ANKARA. Sayfa: 15-86, http://nuhyilmaz.files.wordpress.com/2012/12/duran-ve-yilmaz-ortadogda-modellerin-rekabeti.pdf

105) Osman Bahadır Dinçer, Mustafa Kutlay, ?Arap Baharı? ve Suriye: Komplolar ve Propaganda Savaşları, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu, Analiz No: 18, http://www.usak.org.tr/dosyalar/diger/GA0TnhM5y1blt97RkFG2qLmg9KiZHd.pdf
Ece Öztürk Çil, Küresel Mali Kriz ve Latin Amerika Ekonomileri, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, http://www.mfa.gov.tr/data/Kutuphane/yayinlar/EkonomikSorunlarDergisi/sayi32/eceozturkcil.pdf
106) Eren Okur, Türkiye-Latin Amerika İlişkileri, Pazartesi, 20 Temmuz 2009, http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=406

107) Wulfdiether Zippel, Enerji Kaynaklarını Çeşitlendirme Yaklaşımları Altında AB?nin Enerji Politikası, http://www.konrad.org.tr/Enerji/06ZIPPEL.pdf
108) H. Naci Bayraç, Küresel Enerji Politikaları Ve Türkiye: Petrol Ve Doğal Gaz Kaynakları Açısından Bir Karşılaştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), http://sbd.ogu.edu.tr/makaleler/10_1_Makale_5.pdf
109) İslam Safa Kaya, Uluslararası Enerji Politikalarına Bir Bakış: Türkiye Örneği, TBB Dergisi 2012 (102). http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/App_Themes/TumDergiler/102.pdf

110) Abdullah Özdemir, Küreselleşme Sürecinde Anahtar Rol: Enerji Politikaları, Ankara Sanayi Odası Yayın Organı | OCAK / ŞUBAT 2012, http://www.aso.org.tr/b2b/asobilgi/sayilar/dosyaocaksubat20121.pdf

111) A. Necdet Pamir, ?Kafkaslar ve Hazar Havzasındaki Ülkelerin Enerji Kaynaklarının Türkiye?nin Enerji Güvenliğine Etkileri?, Türkiye?nin Çevresindeki Gelişmeler ve Türkiye?nin Güvenlik Politikalarına Etkileri
Sempozyumu, İstanbul, Harp Akademileri, 10 Mart 2006, http://www.asam.org.tr/temp/temp15.pdf

112) A. Necdet Pamir, ?Orta Asya Kafkasya?da Güvenlik Arayışları Sürecinde Bölgedeki Enerji Kaynakları?nın Rolü?, Jeopolitik, Yıl:2 Sayı:7, Yaz-2003, s.100-119.

113) Hakkı Soylu, ?Enerji Koridoru Olma Yolunda Türkiye İçin Doğal Gazın Önemi?, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl:5 Sayı:10, Eylül 2007, s.1-14.

114) Şamil Şen, ?Avrupa Birliği Enerji Sağlama Güvenliği Stratejisi Ve Türkiye?, Jeopolitik, Yıl:3 Sayı:9, Kış-2004; s.140-145.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations. X
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively X
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework X
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically X
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 10
KisaSinav 2 10
KisaSinav 3 10
KisaSinav 4 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;