Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
CURRENT ISSUES IN TURKISH FOREIGN POLICY ULI 461 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri Turkish Foreign Policy
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Arş.Gör. RIDVAN KALAYCI
Dersi Verenler Arş.Gör. RIDVAN KALAYCI
Dersin Yardımcıları Res.Asst.Rıdvan KALAYCI
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Main aim of this course is to analyse theory and practise of Turkish Foreign Policy (TFP) and changing and transformation in it. Beside this,some oppportunities and problems which is brought by Turkey?s strategic position and foreign policy actions will be examined within the context of some regions and issues.
Dersin İçeriği
Turkish Foreign Policiy will be analysed in the framework of decision making process, some important issues and relationship between developed and regional states
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - this course analyse Turkish foreign policy 1 - 2 - 3 - 8 - 12 - A - C -
2 - Participants of this course learn main terms of Turkish foreign policy and international relations and evaluate them in the light of scientific methods 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 12 - A - C -
3 - they learn current developments in Turkish foreign policiy. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - A - C -
4 - they gain the ability to connect historical and current developments in TFP and Turkey´s position in the world. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
5 - they connect domestic and foreign policy developments and analyse Turkish foreign policy in this side. 1 - 2 - 3 - 8 - 10 - 12 - 14 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 8:Group Study 12:Case Study 10:Brain Storming 14:Self Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Meeting and general brief of the course
2 Transformation and Changing debates in TFP
3 Decision Making Process in Turkish Foreign Policy
4 TFP and the Middle East-1: Tunusia, Libya and Egypt Revolutions
5 TFP and the Middle East-2: Israel Syria, Iraq and Iran and general assestment about Middle East
6 TFP and The USA
7 TFP and NATO
8 TFP and Caucasia
9 Midterm Exam
10 TFP and European Union
11 TFP and European Union
12 TFP and Russia
13 Water and Energy Issues
14 AK Parti?s Foreign Policy

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik: Türkiyenin Uluslararası Konumu (İstanbul: Küre Yayınları: 2001), ss. 1-218.
2. Zeynep Dağı (Edt.), AK Partili Yıllar Orion Kitabevi, 2006
3. F. Stephen Larrabee, Türk Dış Politikası ve Güvenlik Politikası: Yeni Boyutlar, Yeni Güçlükler, Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru içinde, ss.23-53.
4. Ian O. Lesser, Türk İç Yapısındaki Değişimler ve Bunların Dış Politikaya Etkileri, Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru içinde (Ankara: ASAM, 2001), ss. 7-22.
5. William Hale, Türk Dış Politikası 1774- 2000, Mozaik, 2003
6. Cüneyt Yenigün ve Ertan Efegil (der.), Türkiye?nin Değişen Dış Politikası,Ankara: Nobel Yayınevi, 2010.
7. Ertan Efegil, Türkiyenin Orta Asya Politikasının Rasyonalitesi, Avrasya Dosyası, Cilt 12, Sayı 1, 2006, s. 271 290.
8. Ertan Efegil ve Mehmet S. Erol, Türkiye AB İlişkileri: Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Ankara: Alp yayınevi, 2007.
9. Baskın Oran, Türk DIş Politikası III:2001-2012, Kurtuluş Savaşından Günümüze Olgular, Belgeler Yorumlar, İletişim Yayınları, 2013.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 To research the functions, basic concepts and features of the international system; to learn the basic knowledge about the sub-topics of the international relations discipline. X
2 Analyzing the developments in the political history of the world within the context of the cause-effect relations. X
3 To improve the foreign language skills. X
4 To analyze the Turkey´s foreign policy comprehensively in the cause-effect relations. X
5 To analyze the theoretical approaches to the foreign policy analysis and the functions of the decision-making process. X
6 To learn theoretical and methodological thinking and to observe the events from this framework X
7 To analyze the social developments and conditions comparatively X
8 To learn the basic principles and the issues of international law X
9 To examine the theories of International Relations and to learn looking at international developments within the theoretical framework X
10 To analyze the Turkey´s political life historically and chronologically X
11 To learn the functions and the basic principles of domestic law X
12 To analyze the establishment, structure and functions of international and regional organizations and their impact on the World politics X
13 To analyze the reasons and solution models of the intra-state conflicts through examples X
14 To research the issues of international security and the theoretical approaches relating to this field
15 To examine the events, occurring in the international system, within the theoretical perspective comparatively
16 To improve the analytical thinking skills about the international events
17 To learn the basic concepts and theories of Economics, Sociology, Political Science and other disciplines
18 To research the ideas of philosophers/thinkers who built the philosophical foundations of political science and to examine the contribution of these philosophical ideas to the disciplines of Political Science and International Relations
19 To gain basic computer skills
20 To gain the ability of planning, performing and composing of the scientific study individually

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 40
KisaSinav 1 25
KisaSinav 2 25
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 4 64
Mid-terms 1 3 3
Quiz 2 5 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 130
Toplam İş Yükü /25(s) 5.2
Dersin AKTS Kredisi 5.2
; ;