Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TURKEY EU RELATIONS ULI 451 7 3 + 0 3 5
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü SECMELI
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ CİCİOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
The main aim of this course is to study the European Union, which has come to play a significant role in the making of Turkish foreign policy. To provide the students with background information, the course first introduces the origins, organs and common policies of the EU. Then the course analyzes the historical evaluation of the Turkish-European Union relations
Dersin İçeriği
After students are introduced to the origins, development and institutions of the EU, the Union´s common policies are studied. In the last section of the course, the evolution of the relations between Turkey and the EU is discussed. A special emphasis is placed on the perception of the EU in Turkey, and how Turkey´s accession is perceived in the EU member states.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - describes the position of the European Union in the international politics, 1 - 2 - 3 - A - B -
2 - analyses the main characteristics which make the EU different from the other international organizations, 1 - 2 - 3 - A - B -
3 - explains the creation of EU politics 1 - 2 - 3 - A - B -
4 - analyses the discussions in view of the Turkish EU entry, 1 - 2 - 3 - A - B -
5 - investigates whether the EU project can be a model for the relations of Turkey with the other countries, 1 - 2 - 3 - A - B -
6 - analyses the problems which appear in the relations between Turkey and the EU, 1 - 2 - 3 - A - B -
7 - analyses, how the Turkish-European relations can be formed rationally, 1 - 2 - 3 - A - B -
8 - analyses the position of the EU in the international politics and their meaning for the Turkish foreign policy. 1 - 2 - 3 - A - B - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing B:Oral Exam C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 An Overview of the EU: Members and Founding Treaties.
2 The EU´s Establishment and Enlargement Process
3 The Summits and Basic Aggreements of EU
4 The Political and Economical Role of EU in World Politics
5 The Institutions of the EU I
6 The Institutions of the EU II
7 The Common Politicies Of EU
8 The Public Administration Policy of EU
9 Mid-term Exam
10 The Evolution of the EU-Turkey Relations I
11 The Evolution of the EU-Turkey Relations II
12 The Perception of the EU in Turkey and The Perception of Turkey in EU Member States
13 The Negotiation Process Of Turkey
14 Discussion

Kaynaklar

Ders Notu The materials will be shared on EBS
Ders Kaynakları Moravcsik, Andrew (2005), Bütünleşme Kuramı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, ss. 276-294.
2)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul, s. 1-21.
3)Dinan, Desmond (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul 2002.
4)http://europa.eu.int (AB Resmi Sitesi)
5)Dedeoğlu, Beril (1996), Adım Adım Avrupa Birliği, Çınar, İstanbul,
6)Smith, Michael (2005), ABD-AB İlişkileri: Ortaklık Siyaseti, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
7)Sophie Meunier (2005), ABD-AB İlişkileri: Ticaret ve Yatırımlar, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
8)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul, ss. 145-155.
9)Urwin, Derwk W. (2005), Avrupa Bütünleşmesinin Kökenleri, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
10)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
11)İnat, Kemal (2005), Avrupa Politik İşbirliğinin Doğuşu, Oğuz Kaymakçı (Der.), Avrupa Birliği Üzerine Notlar, Nobel, Ankara,
12)Gillingham, John (2005), Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
13)Salmon, Trevor C. (2005), Avrupa Savunma Topluluğu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
14) Church, Clive (2005), Avrupa Birliği Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
15)Öztan, Ece (2005), Avrupa Anayasası Antlaşması, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul, 16)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
17)Jacobs, Francis (2005), Avrupa Parlamentosu, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
18)Nicoll, Sir William (2005), Bakanlar Konseyi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
20)Canbolat, İbrahim (2002), Avrupa Birliği, Alfa, İstanbul,
21)Alter, Karen J. (2005), Avrupa Adalet Divanı, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul,
22)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul, ss. 93-133.
23)Dinan, Desmond (2005), Bölgeler Komitesi, Desmond Dinan (Edit.), Avrupa Birliği Ansiklopedisi, Kitap Yayınevi, İstanbul
24)Ülger, İrfan Kaya (2002), Avrupa Birliğinde Siyasal Bütünleşme, Gündoğan, İstanbul,
26)Dağı, İhsan D. (2001), Avrupa Birliği ve Türkiye: batılılaşmanın Neresindeyiz?, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
27)Aral, Berdal (2001), Türk Dış politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara
36)Gözen, Ramazan (2001), Türkiyenin AB ile Entegrasyon Sürecinin Açmazları ve Açılımları, Çalış, Şaban H. vd. (Der.), Türkiyenin Dış Politika Gündemi, Liberte, Ankara,
28)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
29)Rıdvan Karluk (1998), Avrupa Birliği ve Türkiye, Beta, İstanbul,
30)http://www.abgs.gov.tr (AB Genel Sekreterliği-Türkiyenin Resmi Sitesi
31)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,)
32)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,
33)Dedeoğlu, Beril (2005), Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Siyasa, Yıl 1, Sayı 1, Haziran 2005. (
34)Çalış, Şaban H. (2001), Türkiye-AB İlişkileri, Nobel Ankara,
35)Karluk, Rıdvan (2007), Ek Protokol ve Kıbrıs, Oğuz Kaymakçı (Der.), 21. Yüzyılda Rusya, AB ve Türkiyeden Yansımalar, Türkmen Kitabevi, İstanbul,
36)Mann, Michael (2007), Avrupa Eliti Türkiyeyi İstiyor, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
37)Wallerstein, Immanuel (2007), Avrupalı Türkiye Büyük Meseledir, Derleme, Türkiye Söyleşileri. Avrupa, Küre, İstanbul,
38)Şen, Faruk (2005), Türkiye-AB İlişkilerinde Dış Etkenler, Ümit Yayıncılık, Ankara,

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
KisaSinav 1 10
AraSinav 1 60
Odev 1 20
SozluSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 3 48
Mid-terms 1 5 5
Quiz 1 2 2
Oral Examination 2 5 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 123
Toplam İş Yükü /25(s) 4.92
Dersin AKTS Kredisi 4.92
; ;