Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri

None

Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi ZİYA ERDİNÇ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi Diğer
Dersin Amacı

Students will acquire the competence in rational and traditional methods about Islamic faith and belief principles.

Dersin İçeriği

In this course the basis faith and belief subjects of Islam (like God, divine adjectives, humans will and his freedom, and intelligences power, and time of death) will be dealt with according to rational and religious evidences.

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He recognizes excistance of God, and His unity/tawhid, and His personal/essential attributes and expresses these subjects. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - He recognizes actional and auditory attributes of God and evaluates. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - He identifies to the human being will and his freedom, and the relationship between will of God and of human, and fate and destiny/Qada-Qadar, and expresses 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - He identifies conceptions of goodness-badness, guidance-deviation/hidayah-dalalah, and mental-religious sides of them, and their characters and evaluates these subjects 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - He recognizes to the subjects like humans life being limited, death, and time of death/acal and expresses. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - He recognizes to the subjects like humans life being limited, death, and time of death/acal and expresses. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The definition of religion and Islam
2 Features of Islamic Religion and the nature of Faith.
3 God's Existence and Proofs
4 The Attributes of God
5 The belief in Sacred Books
6 The belief in Sacred Books
7 The features of the Qur'an
8 The metaphysical creatures II (The angels,jinni, devil/satan )
9 The life beyond death
10 The degrees of future life (The tomb, resurrection, Hasher)
11 The excistance and properties of the paradise and the hell
12 The Destiny (al-Qadar) and the question of destiny’s inequality
13 The relation between Religion and human’s freedom
14 Time of death (Al-Acal) and Ones daily food Rızq

Kaynaklar

Ders Notu

 İlyas Çelebi, İslâm'ın İnanç Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015.

Ders Kaynakları

1. İlyas Çelebi, İslâm'ın İnanç Esasları, İsam Yayınları, İstanbul 2015.

2. Bekir Toplaoğlu, Yusuf Şevki Yavuz, İlyas Çelebi, İslâm'da İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, İstanbul 2015.

3. Şaban Ali Düzgün (ed.), İslâm İnanç Esasları, Grafiker Yayınları, Ankara 2015.

4. Metin Özdemir, İslam İnanç Esasları, Biimsel Araştırma Yayınları, Ankara 2017

5. Mevlut Ozler, İslam Düşüncesinde Tevhid, Nun Yayıncılık, İstanbul 1995.

6. A.Saim Kılavuz, İslam Akaid ve Kelama Giriş, Ensar Yay. , İst.,2004
7. TDV İslam Ansiklopedisi (ilgili maddeler)


Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 10
Odev 1 10
KisaSinav 2 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 2 32
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 5 80
Mid-terms 1 2 2
Quiz 2 2 4
Assignment 1 10 10
Final examination 1 5 5
Toplam İş Yükü 133
Toplam İş Yükü /25(s) 5.32
Dersin AKTS Kredisi 5.32
; ;