Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Doç.Dr. HÜSEYİN PEHLİVAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Nowadays project design, development and implementation gained a great importance than ever before both in universities and industry. In line with this, entrepreneurship has also been drawing attention. Thus, while enhancing entrepreneurial abilities of students, their competency on project development and management should be increased too. Every entrepreneur should also be a project manager and vice versa. This course aims to upskill students both on project life cycle and entrepreneurship.
Dersin İçeriği
Basic concepts, features, culture, types, financing of entrepreneurship. Required skills for entrepreneurship, entrepreneurship of women. Family companies, organizational culture. Business plan concept and components. Description, features and types of project. Project management and organization. Logical framework approach. Project life cycle, control and monitoring. Developing project budget. Project funding.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Examining own entrepreneurial abilities in terms of features of entrepreneurship. 1 - 3 - A -
2 - Learning challenges and incentives of entrepreneurship and comparing opportunities about suitable sectors. 1 - 3 - A -
3 - Able to plan own career as an entrepreneur, with reference to successful/unsuccessful entrepreneurship cases. 1 - 3 - A -
4 - Able to define basic concepts on project and project management. 1 - 2 - 3 - A -
5 - Able to develop logical framework by specifying project objective, activities, outcomes and risks. 1 - 3 - 4 - 16 - C - D -
6 - Able to research national and international project grants and funds and understand utilization conditions. 1 - 4 - D - F -
7 - Able to develop business plan or project application document and project budget for utilizing project grants and funds. 1 - 3 - 4 - 8 - D - F -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 3:Discussion 2:Question-Answer 4:Drilland Practice 16:Project Based Learning 8:Group Study
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework D:Project / Design F:Performance Task

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Basic concepts, features and required skills of entrepreneurship
2 Types, culture and motivation of entrepreneurship. Family companies.
3 Entrepreneurship of women. Entrepreneurship ethics in Turkey.
4 Organizational culture. Communication and network of entrepreneurship. Entrepreneurship and franchising.
5 Local entrepreneurship. Can everybody be an entrepreneur?
6 Entrepreneurship financing.
7 Concepts and components of business plan (market research, marketing plan, production plan, managerial plan, and financial plan). Business plan examples.
8 Definition, features and classification of project.
9 Project management and organization.
10 Logical framework approach.
11 Budgeting in project management.
12 Control and reporting in project management.
13 Risk management in project management.
14 Project presentations of the students.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1) Arıkan, Semra (2004), Girişimcilik, Siyasal kitabevi, Ankara.
2) Yelkikalan, N. (Edt.) (2013), Girişimcilik, Beta Yayınevi, İstanbul.
3) Tekir, Görkem (2006), Proje Yönetimi Kavramları Metodolojisi ve Uygulamaları, Çağlayan Kitabevi.
4) Albayrak, Burhan (2009), Proje Yönetimi ve Analizi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
5) Lewis, James P. (2001), Project Planning Scheduling & Control, Mc Graw Hill.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 20
ProjeTasarim 1 35
PerformansGoreviSeminer 1 35
KisaSinav 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 3 48
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 5 5
Project / Design 1 30 30
Performance Task (Seminar) 1 5 5
Final examination 1 7 7
Toplam İş Yükü 127
Toplam İş Yükü /25(s) 5.08
Dersin AKTS Kredisi 5.08
; ;