Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Getting knowledge on early dissension of history of Islam, politic events after death of prophet Muhammad and formation of early Islamic sects.
Dersin İçeriği
Main politic events after the death of prophet Muhammad, polling the first caliph, murder of third caliph Othman, rising of Kharidjites, Shiite thought and Murjia, caliphate theories of Islamic sects and politic sects of Islam.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - S/he has knowledge on the death of prophet Muhammad and first dissension after his death. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
2 - S/he recognizes the concepst of "caliph", "caliphate", "emirate", "wasiyah", "ta´yeen" and the politic face of caliphate. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
3 - S/he knows the rising of Kharidjites and their creed generally. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
4 - S/he has knowledge on Shiism, its rising and Shiite creed and thought. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
5 - S/he evaluates Murjii thougt and its influence on formation of Ahl al-Sunna. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
6 - S/he analyses the formation of politic ideas into doctrinal field. 1 - 2 - 3 - 10 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion 10:Brain Storming
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The death of prophet Muhammad, acknowledgement to first caliph and Saqifah episode.
2 Character of caliphate and theories on it.
3 Murder of Othman the third caliph, and influences of this event in history of Islamic sects.
4 Abdallah b. Saba and Sabaiyya in Islamic history as being an explanation of interrior dissensions.
5 Epoch of Ali b. Abu Talib and early Kharidjite movement.
6 Ideas of Kharidjites and branches of them.
7 Epoch of Muawiya, Karbala disaster and its influences on Islamic History and sects.
8 Rising of Shi?ism and Shi?ite caliphate thouoght as being a theorie.
9 Mukhtar al-Saqafi as being the first heretic of Islam, Mukhtariya and its relationship between Shi?ism.
10 Caliphate, fate and divine authority.
11 Fundamentals of Shi?ism and Shi?ite arguments. Branches of Kharidjites, and status of Shiism and Kharidjite nowadays.
12 Theorie of Irja and Murjia as being a response to Shi?ite and Kharidjite attitude.
13 Murjia and Othmaniya concepts, religious and politic tendency of absolute majority except of Shia and Kharidjites. Formation of Ahl al-Sunna as a tendency.
14 A modern politic movement: Wahabism, its rising, resource, thought of Wahabis.

Kaynaklar

Ders Notu M. Mücahid Dündar, İtikâdî Farklılıkların Teşekkülünde Siyâsî-Sosyal Hadiselerin Rolü ve Din-Siyâset Etkileşimi, Konya 2013, Aybil yay. (pdf)
Ders Kaynakları 1. W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesinin Teşekkül Devri (trc. Ethem Ruhi Fığlalı), İstanbul 2001, Şa-to İlâhiyat yay.
2. Mehmet Ali Büyükkara, İhvan?dan Cüheyman?a Suudi Arabistan ve Vehhâbilik, İstanbul 2004, Rağbet yay.
3. Mustafa Öz, Başlangıçtan Günümüze İslâm Mezhepleri Tarihi, İstanbul 2011, Ensar yay.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 5
Odev 1 20
KisaSinav 2 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;