Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
0 0 0
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi
Dersin Türü BOS
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üyesi MUHAMMED MÜCAHİD DÜNDAR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Getting knowledge on the background of Islamic thought, rising of rational Islamic movements, philosophic thoughts of Islamic sects and knowing early Kalam philosophers.
Dersin İçeriği
The influence of philosophic heritage on Islamiv thought, early rational ideas in Islam, thoughts of Islamic sects on "god", "universe", "free will", "faith", "fate", mental gloss in Islam, Mutazilah thought and its leaders...
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - Explains interrior and exterrior effects on rising of Islamic-Philosophic Thought 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - Recognizes the philosophic topics in Islamic theology. 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - Recognizes the opinions propounded by Kalam sects on God, free will and faith. 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - Realizes the situation of Mutazilites in Islamic Philosophy and Kalam. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - Knows the fundamentals of Mutazila and its leaders. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - Analyses the influences of philosophic topics on early Islamic sects. 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 Arabs before Islam and Quran?s contrubution to Arab thought, Philosophy-Kalâm-Mysticism-Islamic Jurisprudence Method and Islamic Thought.
2 Rising of Islamic Philosophy, internal and external factors on its formation.
3 Rising of Islamic Philosophy, internal and external factors on its formation.
4 Islam and Gnosticism.
5 Early years of Sunni Thought.
6 Four sects and Kalam thouoghts of its leaders.
7 Early ideas on God and prophecy. (Hashwiyah, Anthropomorphism and Karâmiyah sects)
8 Early discussions on fate and free will.
9 Jabriyah, Jahmiyah and Hulouliyah.
10 Mutazilah sect and its leaders.
11 Philosophical and Kalamic ideas of Mutazila
12 Mu?tazilite Philosophers (Abu?l-Huzayl al-Allâf and his thoughts)
13 Mu?tazilite Philosophers (Nazzâm, Ma?mar b. Abbâd and their thougths).
14 General Discussion.

Kaynaklar

Ders Notu
Ders Kaynakları 1. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Aklının Oluşumu (trc. İbrahim Akbaba), İstanbul 2000, Kitabevi yay.
2. Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslâm Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslâm Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin Eleştirel Bir Analizi (trc. Burhan Köroğlu-Hasan Hacak-Ekrem Demirli), İstanbul 1999, Kitabevi yay.
3. Ali Sami en-Neşşâr, İslâm?da Felsefî Düşüncenin Doğuşu I-II (trc. Osman Tunç), İstanbul 1999, İnsan yay.
4. Toshihiko Izutsu, İslâm Düşüncesinde İman Kavramı (trc. Selahattin Ayaz), İstanbul 2000, Pınar yay. (eserin özgün adı: Concept of Belief in Islamic Theology).
5. H. Austryn Wolfson, Kelam Felesefeleri: Müslüman-Hıristiyan-Yahudi Kelamı (trc. Kasım Turhan), İstanbul 2001, Kitabevi yay.

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 70
KisaSinav 1 5
Odev 1 20
KisaSinav 2 5
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

; ;