Yazdır

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KALAM (ISLAMIC THEOLOGY) DAO 303 5 4 + 0 4 6
Ön Koşul Dersleri NONE
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü ZORUNLU
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. SÜLEYMAN AKKUŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Kategorisi
Dersin Amacı
Students will acquire the competence in scientific methods to deal with Kalamic problems including Islamic faith and belief principles.
Dersin İçeriği
In this course the basis faith and belief subjects of Islam will be dealt with according to rational and religious
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1 - He recognizes to main topics of Kalam. 1 - 2 - 3 - A - C -
2 - He recognizes to historical process of Kalam 1 - 2 - 3 - A - C -
3 - He identifies to background of Kalamic problems 1 - 2 - 3 - A - C -
4 - He identifies the classical topics of Kalam. 1 - 2 - 3 - A - C -
5 - He recognizes to contemporary kalam’s problems. 1 - 2 - 3 - A - C -
6 - He recognizes to criticism to Islam and defending by Kalam 1 - 2 - 3 - A - C -
Öğretim Yöntemleri: 1:Lecture 2:Question-Answer 3:Discussion
Ölçme Yöntemleri: A:Testing C:Homework

Ders Akışı

Hafta Konular ÖnHazırlık
1 The absolute evidence about existence of God
2 The adjectives of God (The personal, The actual, The repofted attributes)
3 The existence attributes
4 Kalam school’s approach to attributes
5 Fate and destiny/Qada-Qadar
6 Human´s will and freedom
7 The problem of goodness-badness
8 Time of death, One’s Daily food
9 The possibility and necessity of prophethood
10 The prophethood and believing prophets
11 Believing the holy books; The Holy Quran and the other holy books and their peculiarities
12 The possibility and proving of the resurrection and importance of it
13 The phases of the next world
14 The excistence, necessity and characteristics of Paradise and hell

Kaynaklar

Ders Notu 1. Ahmed Saim Kılavuz, Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş, İstanbul: Ensar Yayınları, 2004
2. Şerafettin Gölcük ve Süleyman Toprak, Kelam: Tarih, Ekoller ve Problemler, Konya: Tekin Kitabevi, 2012
Ders Kaynakları 1. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi: Giriş, İstanbul 1981
2. Mehmet Aydın, Din Felsefesi, Ankara: Selçuk Yayınları, 1992
3. TDV İslam Ansiklopedisi (İlgili maddeler)
4. İlyas Çelebi, Bekir Topaloğlu ve Y. Şevki Yavuz, İslam’da inanç esasları, İstanbul 1998

Döküman Paylaşımı


Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları KatkıDüzeyi
1 2 3 4 5
1 Recognizes the informations related to religious and moral and uses these informations in Primary Education Religious and Ethics Education. X
2 Defines, models and solves the problems of education in the field of Primary Education Religious and Ethics Education.
3 Solves and desings a proces according to a defined target in the field of Primary Education Religious and Ethics Education in educations field definition towards one aim one duration analysis and designing ability X
4 Data solutions and implements a special teaching methods in the field of Primary Education Religious and Ethics Education, wins the sociological and psychological perspecti and reviews of social events.
5 Uses the necessary contemporary techniques and calculation tools for education practice.
6 Makes the teamwork in disciplinary and interdisciplinary in education practices. X
7 Behaves independently, uses the initiative and creative exhibits behavior in education practices. X
8 Gains in life-long learning behavior. X
9 Gains in oral and written communication skills. X
10 Gains understanding of professional and ethical responsibility. X
11 Identifies national and international contemporary issues and indicates sensitive behavior to these issues. X
12 Defines the subjects of quality and uses these subjects related to the field

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
AraSinav 1 60
KisaSinav 1 15
KisaSinav 2 15
Odev 1 10
Toplam 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 60
Finalin Başarıya Oranı 40
Toplam 100

AKTS - İş Yükü

Etkinlik Sayısı Süresi(Saat) Toplam İş yükü(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 16x Total course hours) 16 4 64
Hours for off-the-classroom study (Pre-study, practice) 16 2 32
Mid-terms 1 10 10
Quiz 2 6 12
Assignment 1 10 10
Final examination 1 10 10
Toplam İş Yükü 138
Toplam İş Yükü /25(s) 5.52
Dersin AKTS Kredisi 5.52
; ;